امکان سنجی پیاده سازی ارزیابی متوازن در گروه شرکتهای سیمان فارس و خوزستان 

قسمتی از متن پایان نامه :

مشتری(مشتریان)ایده آل ما کیست ؟
آیا این مشتریان می توانند با در نظر داشتن صنایع، سلایق ، تجربیات، سن، نمایندگی ها، کارکرد، فرایند تجاری و غیره مجزا شوند؟
چه کسی بر رفتارشان تاثیر می گذارد؟
چرا آنها مراجعه می کنند- ارزش واقعی و دریافتی یا منفعت آنها از این مراجعه چیست؟
مشتریان چه زمانی مراجعه می کنند؟
چه کالا یا خدمتی دریافت می کنند؟
به چه نحو مراجعه می کنند، آیا برای نحوه مراجعه آموزش داده شده اند؟
ارزیابی نهایی موفقیت سازمان انتفاعی هم، این می باشد، که « آیا چیزی فروخته ای؟ » اگر بازار مثبت باشد و خرید صورت گیرد، دیگر اشتباهات مورد توجه قرار نمی گیرد.
2-7-3- معیارها در منظر داخلی
منظر داخلی به کل اهداف نهایی و اقدامات مقدماتی که حول فرآیندهای داخلی و قابلیت های سازمان می باشد، مربوط می باشد. بنا براین هر معیار، از بهره وری مهندسی گرفته تا قابلیت تولید، در این محدوده قرار می گیرد و بایستی معیارهای عمومی را که هنوز بر دیگر معیارها غالبند، شناسایی نمود(Nair,2004:p.52):
– ثبت اختراع در مهندسی

– معیارهای چرخه عمر محصول

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

– زمان متوسط ضایع شده محصول
– مشخصات مربوط به پیش نمونه
– تعداد اشتباهات مشخص شده
– میانگین ضایعات
– هزینه برمبنای فعالیت مربوط به فعالیت هاو بازده های مهم
گردش موجودی ها
– تعداد محصولات جدید در خط تولید
– هزینه پژوهش و توسعه برای محصولات جدید خط تولید
– تعداد برگشتی ها
– نسبت درصد ادعاها(شرکت بیمه).
سایر معیارها شامل درصد ضایعات و هزینه ضمانت محصول، توانایی تولیدی شرکت، تعداد محصولات یا خدمات، زمان توسعه محصولات جدید، ایجاد فرایندهای جدید تولید و ارائه خدمات بعد از فروش به مشتریان می باشد.

2-7-4- معیارها در منظر یادگیری و رشد
یکی از مهمترین تاثیرات ارزیابی متوازن، تاکیدی می باشد، که بر سهم اساسی یادگیری و رشد در روابط علتی و معلولی می گذارد. ما می دانیم، که بخش یادگیری و رشد در قابلیت های آتی سازمان تأثیر اعمال می کند و به ندرت مورد قدردانی قرار می گیرد و اغلب در یک بازار کساد، اولین قسمتی می باشد، که حذف می گردد. نمونه هایی از معیارهای یادگیری و رشد به توضیح زیر می باشد(نمازی، 1382: 165):
– آموزش در هر سطح
– درصد نقل و انتقال افراد
– کناره گیری اجباری و غیر اجباری
– مصاحبه های تک به تک به هر کارمند
رضایت فروشنده و کارمند
– الگو سازی کردن
رتبه بندی
– عملکرد شش ماهه بعد از بکار گیری
– ترفیعات داخلی سازمانی و فردی
سطح تحصیلات، نمره رضایت و درصد اجزای کارکنان، درصد کنترل عملیات شرکت با فن آوری پیشرفته، پیشرفت سیستم های اطلاعاتی سازمان و درصد پاداش فردی و گروهی در سازمان، معیارهایی در این زمینه هستند.

 • استراتژی و ارتباط آن با ارزیابی متوازن
 • استراتژی مقوله ای مستقل در یک فرایند مدیریت نیست( ویا نمی بایست باشد). پیوستاری هست، که در یک مفهوم وسیعتر، از رسالت( ماموریت) سازمان آغاز می گردد. ماموریت بایستی به نحوی ترجمه گردد، که فعالیتهای افراد با آن همسو شده و آن را پشتیبانی کند. یک سیستم مدیریت بایستی اطمینان دهد، که این ترجمه به نحو موثری انجام می گردد.
  استراتژی گامی می باشد، که در یک پیوستار منطقی که یک سازمان را از رسالت سطح بالا، به کارهای انجام شده توسط کارکنان خط مقدم آن می رساند( بختیاری،1386: 141 ). استراتژی، نحوه انطباق ظرفیت‌های یک سازمان با فرصت های موجود در بازار جهت تحقق بخشیدن به هدف های کل سازمان را، تبیین می کند. پس مقصود از اجرای استراتژی، دستیابی به هدف هایی می باشد، که از پیش تعیین شده می باشد. ارزیابی متوازن با تمرکز بر روی اندازه گیری عملکرد و تطابق آن ها با استراتژی، تأثیر مهمی را در پیشرفت سازمان ارائه می دهد. این نوآوری، تفکر بسیاری از مدیران را نسبت به نحوه مدیریت سازمان عوض کرد. اکنون آن ها استراتژی را با دقت بیشتر و با صراحت ارائه می کنند و سازمان را به عنوان مجموعه ای یکپارچه و متناسب از فعالیت ها می دانند و استراتژی را با سیستم اندازه گیری عملکرد مرتبط می شناسند(کمالی شهری، 1384 :31). کپلن و نورتون(2001) در کتاب سازمان استراتژی محور خود اینگونه اظهار می‌کنند:

  سوالات یا اهداف پایان نامه :

   

  -آیا امکان اجرای تکنیک “ارزیابی متوازن”به مقصود ارزیابی عملکرد در گروه شرکتهای سیمان فارس و خوزستان هست؟
  -آیا امکان شاخص سازی در منظر مالی ارزیابی متوازن هست؟
  -آیا امکان شاخص سازی در منظر مشتری ارزیابی متوازن هست؟
  -آیا امکان شاخص سازی در منظر فرایندهای درون سازمانی (داخلی) ارزیابی متوازن هست؟
  -آیا امکان شاخص سازی در منظر یادگیری و رشد  ارزیابی متوازن هست؟
  -کدامیک از منظرهای ارزیابی متوازن بیشترین کاربرد را دارد؟


  دیدگاهتان را بنویسید