قسمتی از متن پایان نامه :

4.3 قلمرو پژوهش
قلمرو موضوعی: بین اجزای جریان نقد دوره جاری شرکت‌ها و جریان نقد آتی ارتباط معنی‌داری هست.
قلمرو مکانی: شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
 قلمرو زمانی: سال‌های 1385 الی 1389
5.3 ابزار گردآوری اطلاعات
ابزار گردآوری اطلاعات عبارت‌اند از:

 • فیش جهت تلخیص ادبیات پژوهش
 • ابزار نظاره جهت استخراج مقادیر مربوط به متغیرهای شناسایی‌شده از اسناد و اطلاعات شرکت‌های نمونه
 • جدول تلخیص اطلاعات جهت اختصار کردن مقادیر متغیرها
 • بانک‌ها و نرم‌افزارهای به‌روز شده اطلاعاتی و اینترنت
 • اسناد و گزارش‌ها مالی شرکت‌ها
 • اطلاعات و داده‌های نرم‌افزار حسابداری «تدبیر پرداز» و «ره آورد جدید» و بانک مرکزی
 • اطلاعات سایت‌های مختلف اینترنتی مانند com و tsemc.com و www.rdis.ir
 • کتاب
 • مقالات مرتبط
 • اینترنت
 • منابع کتابخانه‌ای
 • سوالات یا اهداف پایان نامه :

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

  اهداف پژوهش

  • تبیین نظری و تئوریک مبانی اقلام صورت جریان نقد و چگونگی ارتباط آن با پیش‌بینی جریان نقد یک سال پیش رو و جریان‌های نقدی آتی
  • مطالعه عوامل موثر بر اقلام صورت جریان وجه نقد شرکت‌ها
  • مطالعه تأثیرات اجزاء (اصلی و غیر اصلی) جریان نقد بر جریان نقد آتی شرکت‌ها در صنایع مختلف بورس اوراق بهادار
  • مطالعه روش‌های معمول پیش‌بینی جریان نقد به تفکیک صنایع مختلف بورس اوراق بهادار

  دیدگاهتان را بنویسید