انتخاب نسبت های مالی برای پیش بینی بحران کسب و کارمطالعه موردی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 

قسمتی از متن پایان نامه :

واژه بحران[1] بیش از 5 قرن پیش مطرح گردید. موضوع مدیریت بحران در بلایای طبیعی اولین بار در سال 1989 در هشتمین کنفرانس جهانی زلزله در آمریکا توسط دکتر فرانس پریس مطرح گردید. عبارت امروزی مدیریت بحران برای اولین بار توسط مک فامارو  با در نظر داشتن امکان درگیری موشکی آمریکا و کوباـ عنوان گردید. در ایران در تاریخ17/3/1348 قانون پیشگیری و مبارزه با خطرات سیل به تصویب مجلس رسید و بعد در سال 1386 قانون مدیریت بحران کشور به تصویب مجلس رسید که به صورت سازمان شکل گرفت(الوانی،1385). بحران در واقع حالتی می باشد کاملاً غیرمنتظره و غافلگیرکننده که در آن فرصت برای تصمیم گیری بسیار کم می باشد. در چنین شرایطی دیگر نمی توان از روشهای معمول برای نشان دادن عکس العمل بهره گیری نمود. در این حال مدیریت پیش از هر چیزی به تجربه، مهارت، سرعت، هوشمندی، خلاقیت و موقع سنجی نیاز دارد و با در نظر داشتن اطلاعات موجود بایستی هر چه سریعتر موضوع ارزیابی و نسبت به آن اقدام گردد. بحران در واقع وضعیتی می باشد که در اثر رخدادها وعوامل طبیعی و غیرطبیعی(بشر ساخت) به گونه ناگهانی پدید آمده و یا ظاهر می گردد. در پزشکی وضعیت بحران بر حالتی گفته می گردد که ارگانیزم دچار بی نظمی شده و به خطر افتاده می باشد. در زمینه مسائل اجتماعی بحران حالتی می باشد که جامعه و سازمان از نظم عادی خارج و دچار آشفتگی می گردد. با عنایت به مطالب فوق الذکر، بحران در واقع شرایط عادی می باشد که در آن معضلات ناگهانی و پیش بینی نشده ای پدید می آید و در چنین شرایطی ضوابط و هنجارها وقوانین مرسوم دیگر کارساز نیست. (رضوانی،1385).
2ـ17ـ1ـ مدیریت بحران:
مدیریت بحران فرآیند برنامه ریزی و عملکرد می باشد که با نظاره سیستماتیک بحرانها و تجزیه و تحلیل آنها در جستجوی یافتن ابزاری می باشد که بوسیلۀ آن بتوان از بروز بحرانها پیش گیری نموده و یا درصورت بروز آن در خصوص کاهش اثرات، آمادگی لازم، امدادرسانی سریع و بهبودی اوضاع سازمان اقدام نمود؛ هراندازه میزان ارتباطات بین ارگان های مقابله کننده با بحران بیشتر باشد مدیریت بحران از کارایی بیشتری برخوردار می باشد. کنترل «طراحی» و «شناخت عوامل بحران» ،«تصمیم گیری» ،«ارتباطات» ،«سازماندهی» خواهد بود. مدیریت بحران ناظر بر پنچ مقوله بحران در مواقعی که سازمان دهی نیروهای مقابله کننده با بحران بیشتر باشد آسانتر می باشد(رضوانی، 1385). مساله اصلی در مدیریت بحران، چگونگی سنجش فوریت و اولویت تهدید می باشد. در سنجش، طبقه بندی و تشخیص اولویت و فوریت تهدید عوامل بسیاری تأثیرگذار هستند. زمان تهدید، مکان و شدت تهدید، توان و قدرت تهدید، عامل تهدید، عمق و دامنه تهدید، نوع تهدید، هدف مورد آماج تهدید و ابزار تهدید از مهمترین این عوامل هستند. سرعت تصمیم گیری در مدیریت بحران از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد. در واقع بین سرعت تصمیم گیری و سرعت کنترل بحران ارتباط مستقیم هست به اظهار دیگر هر اندازه سرعت تصمیم گیری از سوی مدیریت بحران بیشتر باشد، سرعت کنترل بحران نیز بیشتر خواهد بود. مدیریت بحران فرآیندی می باشد که بایستی در قسمتی از برنامه عادی توسعه کشور قرار گیرد. سوانح و حوادث غیر مترقبه طبیعی نبایستی صرفاً  “در مواقع نیاز” پاسخ داده شوند. علل آنها بایستی تجزیه و تحلیل گردد، و برنامه های پیشگیری و استراتژی های پاسخگویی عادی سازی بایستی توسعه داده گردد و اجرا گردند. جامعترین شرایط مدیریت بحران، حفظ و نگاهداری توسعه پایدار می باشد، که توسط آن از منابع انسانی و طبیعی بهره گیری و حفاظت می گردد تا در جهت اعتلای فرهنگ، بهداشت و اقتصاد جوامع برنامه ریزی گردد (ویسنبلت[2]، 1989).
[1] . Crisis

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

[2] . Wisenblat

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

ـ مطالعه درجه دقت الگوی استخراجی در پیش بینی بحران کسب وکار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار


دیدگاهتان را بنویسید