قسمتی از متن پایان نامه :

3) با در نظر داشتن تایید فرضیه سوم (بین مدیریت نقدینگی و سودآوری مدیریت شعب ارتباط معنی داری هست) پیشنهاد می گردد مدیران بر مصرف منابع تاکید نمایند که این شاخص ارتباط مثبتی با سودآوری دارد که نسبت محاسباتی آن متشکل از تسهیلات به کل سپرده‌هاست یعنی مدیران می‌توانند با اعمال سیاست‌هایی در جهت مصرف، این نسبت را بهبود بخشیده و موجبات سودآوری را فراهم آورند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

4) با در نظر داشتن تایید فرضیه چهارم (بین ریسک اعتباری و سودآوری مدیریت شعب ارتباط معنی داری هست) پیشنهاد می گردد مدیران در جهت کاهش مطالبات حرکت نمایند نتایج پژوهش حاکی از ارتباط منفی بین ریسک اعتباری و سودآوری بوده می باشد یعنی با کاهش نسبت اندازه‌گیری ریسک اعتباری می‌توان در جهت سودآوری حرکت نمود که در صورت این نسبت میزان معوقات و در مخرج آن کل تسهیلات مقصود می گردد که می توان اینگونه نتیجه گرفت، اگر معوقات پایین باشد باعث کم شدن نسبت شده و در نتیجه موجب سودآوری می گردد.
5) با در نظر داشتن تایید فرضیه پنجم (بین مدیریت هزینه و سودآوری مدیریت شعب ارتباط معنی داری هست) پیشنهاد می گردد مدیران در طراحی محصولات(سپردها) با دقت بالاتری اقدام نمایند یعنی نرخ سپرده‌هایی که موجب هزینه بالا و کسب نشدن درآمدی بالاتر از آن نرخ می گردد را متوقف سازد همانطور که در فصل قبل ذکر گردید، مدیریت هزینه بدلیل داشتن ارتباط معنی دار و منفی با سودآوری و همچنین با در نظر داشتن تاثیرگذاری بالای این نسبت بر سودآوری (مدل رگرسیونی مطرح شده) بایستی در بانک نمونه با نگاه ویژه و تحلیل‌های جزئی‌تری  با این شاخص برخورد نمود تا بتوان با کاهش میزان این نسبت در جهت سودآوری مناسب‌تر حرکت نمود.

6) با در نظر داشتن تایید فرضیه ششم (رعایت تعادل بین منابع و مصارف مدیریت شعب و سودآوری ارتباط معنی داری هست) پیشنهاد می گردد مدیران کل استانها(مدیریت شعب) به درصد تعیین شده(69 درصد) هیئت مدیره برای مصارف خود اهمیت قائل شده و در حفظ تعادل در جذب منابع و مصرف آن کوشا باشند. شاید این ابهام وجود داشته باشد که با در نظر داشتن روابط مثبت و معنی دار این شاخص با سودآوری و همچنین نسبت اندازه‌گیری مطرح شده که در صورت کسر آن، انحراف منابع از مصارف بود؛ با انحراف بیشتر موجبات سودآوری برای بانک فراهم می گردد که موضوع مدیریت در نقدینگی و پاسخگویی به مشتریان را به چالش می ‌کشد پس حفظ تعادل منابع بر مصارف مناسب بوده و سبب سودآوری بانک می گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

  • شناسایی عوامل مالی تحت کنترل مدیریت بر سودآوری مدیریت شعب استانهای کشور
  • ارائه راهکارهای عملی جهت بهبود وضعیت عملکرد مالی مدیریت شعب
  • مطالعه وضعیت سودآوری مدیریت شعب بانک نمونه
  • دسته بندی : دسته‌بندی نشده

    پاسخ دهید