قسمتی از متن پایان نامه :

هدف اصلی پژوهش، شفاف‌سازی تأثیر اطمینان بیش‌ از حد مدیریت در تبیین بعضی از جنبه‌های سیاست تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
هدف‌های فرعی پژوهش:

 • تبیین دیدگاه مدیران و سرمایه‌گذاران نسبت به اطمینان بیش از حد مدیریت در بورس اوراق بهادار تهران
 • مطالعه تأثیر اطمینان بیش‌ از حد مدیریت در ارتباط با دیگر عوامل تأثیرگذار بر سیاست تقسیم سود
 • تأثیر اطمینان بیش‌ از حد مدیریت بر ارتباط بین سیاست تقسیم سود و فرصت‌های رشد شرکت
 • واکنش قیمت سهام به اعلان خبر افزایش سود سهام به‌وسیله مدیریت دارای اطمینان بیش‌ از حد
 • ارائه معیارهای اندازه‌گیری قابل‌اجرا برای اطمینان بیش‌ از حد مدیریت در بازار سرمایه ایران
 •  

  1-5- فرضیه‌های پژوهش

  فرضیه اول: بین اطمینان بیش‌ از حد مدیریت و سیاست تقسیم سود ارتباط معناداری هست.
  فرضیه دوم: اطمینان بیش‌ از حد مدیریت بر ارتباط بین فرصت‌های رشد شرکت و سیاست تقسیم سود تأثیر دارد.

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

  فرضیه سوم: اطمینان بیش‌ از حد مدیریت بر واکنش قیمت سهام به خبر افزایش سود سهام تأثیر دارد.
   

   

   

  روش اجرای پژوهش
   

   

  3-1- مقدمه

  انتخاب روش پژوهش بستگی به هدف و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد؛ پس، هنگامی می‌توان در مورد روش مطالعه و انجام یک پژوهش تصمیم گرفت که ماهیت موضوع پژوهش، هدف و وسعت دامنه آن مشخص باشد. به‌عبارت دیگر، هدف از انتخاب روش پژوهش آن می باشد که پژوهشگر مشخص نماید چه شیوه و روشی را اتخاذ کند تا او را هرچه دقیق‌تر، سریع‌تر و ارزان‌تر در دست‌یابی به پاسخ یا پاسخ‌هایی برای پرسش یا پرسش‌های پژوهش موردنظر کمک کند (نادری و سیف نراقی، 1379: 63).
  در این فصل، روش‌شناسی پژوهش اظهار می گردد. آغاز با در نظر داشتن هدف پژوهش، فرضیه‌ها اظهار می گردد. سپس مدل‌های پژوهش و روش آزمون فرضیه‌ها تشریح می گردد. تعریف متغیرهای پژوهش و اندازه‌گیری 

  سوالات یا اهداف پایان نامه :

   

 • تبیین دیدگاه مدیران و سرمایه‌گذاران نسبت به اطمینان بیش از حد مدیریت در بورس اوراق بهادار تهران
 • مطالعه تأثیر اطمینان بیش‌ از حد مدیریت در ارتباط با دیگر عوامل تأثیرگذار بر سیاست تقسیم سود
 • تأثیر اطمینان بیش‌ از حد مدیریت بر ارتباط بین سیاست تقسیم سود و فرصت‌های رشد شرکت
 • واکنش قیمت سهام به اعلان خبر افزایش سود سهام به‌وسیله مدیریت دارای اطمینان بیش‌ از حد

 • دیدگاهتان را بنویسید