قسمتی از متن پایان نامه :

معمولاً یکی از اساسی ترین و مهمترین قسمت های هر تحقیقی، نتیجه گیری از نتایج و ارائه راهکارهایی جهت بهبود بخشیدن به مسئله ای می باشد که پژوهش جهت آن طراحی شده می باشد. با در نظر داشتن آن چیز که در فصل های اول تا چهارم در مورد پیشینۀ پژوهش و یافته های مدل بدست آمده می باشد، اکنون مصمم هستیم تا با نتیجه گیری از یافته ها، ارائه پبشنهاداتی چند، این دفتر را به پایان ببریم. امید می باشد گامی هر چند کوچک در اعتلای دانش مدیریت مالی و کمک به سرمایه گذاران و تصمیم گیران این حوزه از دانش برداشته باشیم.
نحوه تأمین مالی برحسب شرایط اختصاصی و یا محیط فعالیت شرکت ها متفاوت و در بعضی موارد با محدودیت‌های جدی و معضلات فراوانی همراه می باشد. در چنین شرایطی بهره‌گیری از تکنیک‌های مدیریت مالی در تأمین مالی شرکت ها بیش از پیش لازم است. تهیه استراتژی صحیح مالی توان شرکت در نیل به هدف های استراتژیک کلی را تقویت می کند. بدیهی می باشد موفقیت در دراز مدت مستلزم هزینه کمتر و سود بیشتر می باشد و بنابر این مستلزم تأمین منابع مالی با هزینه معقول و مناسب می باشد. یکی از ارکان اصلی و محیط عملیاتی شرکت ها، بازار مالی می باشد که از بازارهای پولی و بازارهای سرمایه به وجودمی‌آید. به لحاظ اقتصادی، یکی از وظایف مهم بازارهای مالی تسهیل در جمع‌آوری سرمایه می باشد.
در مجموع عوامل مختلفی دست بدست می دهند تا مناسب ترین شیوه تامین مالی یک شرکت مشخص گردد. به گونه کلی یکسری عوامل مربوط به محدودیت های شرکت می باشد و بخش دیگر مربوط به محدودیت های مربوط به خارج از محیط سازمان که هر یک از این محدودیت ها قابل مطالعه می باشد. به عنوان مثال درآمد مؤسسه اثر چشمگیری در چگونگی تامین مالی مؤسسه دارد شرکتی که قادر به کسب سود نیست و یا سود کمی دارد در جلب سرمایه و منابع بیرونی تحت فشار قرار خواهد گرفت، که این نقطه ضعف شرکت چشم انداز بلند شرکت را کور می کند و مؤسسات دیگر حاضر به دادن وام بلند مدت به شرکت نمی باشند، زیرا ضمانت اصل و فرع آن کم می باشد ولیکن در صورتی که شرکت از سرمایه در گردش نسبتاً خوبی برخوردار باشد، سرمایه گذاران به دادن وام های کوتاه مدت علاقمند می باشند، از طرف دیگر شرکت دارای درآمد و نهایتاً سود باشد می تواند از محل سودهای توزیع نشده نیاز نقدینگی و سرمایه لازم خود را مرتفع سازد (نور محمدی، مجید، 1374).
با در نظر داشتن اینکه هدف اساسی مدیریت شرکت ها حداکثر کردن ارزش  بازار سهام، یعنی ثروت سهامداران در شرکت های سهامی می باشد. لذا در این راستا، وظایف مدیریت مالی شرکت ها از جایگاه ویژه‌ای برخوردار می باشد. بطور کلی این وظایف به سه دسته تقسیم می شوند :
1- تصمیمات سرمایه‌گذاری  2- تصمیمات تأمین مالی 3 – تقسیمات تقسیم سود، تصمیمات تأمین مالی که در نهایت بافت یا ساختار مالی شرکت را تعیین می کند از اهمیت چشمگیری برخوردار می باشد.
گسترش فزاینده و پیچیدگی فعالیت های اقتصادی و تکنولوژی و تحولات سریع و روزافزون مبادلات تجاری و بازرگانی و تکنولوژی در دنیای امروز، اعم از تجارت داخلی و بین‌المللی، نیاز شرکت های تولیدی و بازرگانی برای حفظ ظرفیت و یا توسعه فعالیتها وطرح های سرمایه‌گذاری، حفظ و یا افزایش توان و قدرت رقابت در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی، نیاز به منابع مالی را برای شرکت ها افزایش داده می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

1) اثر سود انباشته (اندوخته) را بر قیمت سهام مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
2) اثر استقراض را بر قیمت سهام مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3) اثر سود انباشته (اندوخته) را بر بازده سهام مورد مطالعه قرار دهد.
4) اثر استقراض را بر بازده سهام مورد مطالعه قرار دهد.


دیدگاهتان را بنویسید