مطالعه تاثیر روش های تامین مالی بر بازده و قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مطالعه موردی صنایع غذایی 

قسمتی از متن پایان نامه :

وام ها و تسهیلات مالی  
بدهی های میان مدت و بلندمدت، بدهی هایی هستند که ظرف چند سال بازپرداخت می شوند. این نوع بدهیها در ساختار تأمین مالی و هزینه سرمایه شرکت از اهمیت ویژه ای برخوردارند. به گونه کلی در تدوین یک استراتژی تأمین مالی بر حسب منبع و مقدار وجوه، به موارد زیر توجه می گردد:
1- هزینه و ریسک استراتژی های مختلف تأمین مالی
2- طریقه آتی شرایط بازار سرمایه و اثر آن بر نرخهای بهره و قابلیت دسترسی وجوه در آینده
3- نسبت فعلی بدهی به حقوق صاحبان سهام
4- تاریخ سررسید بدهی های موجود
5- محدودیت های موجود در قراردادهای وام
6- نوع و میزان وثیقه مورد مطالبه وام دهندگان بلندمدت
7- توانایی تغییر استراتژی تأمین مالی، متناسب با تغییر شرایط اقتصادی
8- مقدار، ماهیت و ثبات وجوه تأمین شده از داخل موسسه
9- کفایت حد اعتبار بانکی فعلی برای تحقق نیازهای جاری و آتی
10- نرخ تورم (به خاطر بازپرداخت ارزانتر بدهی)
11- قدرت سود آوری و وضعیت نقدینگی شرکت
12- نرخ مالیات
منابع بدهی شامل وام های بانکی، وام های شرکت های بیمه و سایر موسسات اعتباری، تأمین مالی تجهیزات، وام های رهنی، اوراق قرضه، اوراق مشارکت و نظایر آن می باشد (مدرس و عبداله زاده، 1378 ).
 

2-10-2  مزایای بهره گیری از استقراض 
1- هزینه ی پایین تر: از آنجا که به وام دهنده وعده ی بازپرداخت داده شده می باشد وی ریسک کمتری نسبت به سهامداران خواهد داشت، پس بهره ی پرداخت شده به وام پایین تر از بازدهی می باشد که بایستی به سهامداران عرضه گردد.
2- معافیت های مالی: در همۀ شرکت ها وقتی موضوع محاسبه مالیات بردرآمد مطرح باشد هزینه ی بهره از سود کسر می گردد( کاهش هزینه های استقراض)، زیرا که اغلب نرخ های مالیاتی شرکت ها بالای 30% می باشد.
3- هدف از وام گرفتن رفع نیازهای مالی می باشد که یا فصلی هستند یا کوتاه مدت و یا بلندمدت. هر وامی به محض آن که دیگر نیازی به آن نباشد بازپرداخت می گردد و بعد ازآن دیگر نیازی به پرداخت بهره ی اضافی نیست.
4- در بیشتر مواقع هر چقدر مدت سررسید کوتاه تر باشد هزینه ی بهره نیز پایین تر محاسبه می گردد، پس عاقلانه تر این می باشد که از اعتبارات تجاری ارائه شده توسط عرضه کنندگان مواد اولیه و اعتبارات کوتاه مدت بانکها برای تامین مالی سرمایه در گردش بهره گیری گردد زیرا هزینه این کار ارزان تر از بهره پرداخت شده به اوراق قرضه و بسیار ارزان تر از نرخ بازده مورد انتظار سهامداران می باشد.
5- هزینۀ پایین تر تامین مالی از طریق بدهی، متوسط هزینه ی سرمایه را کاهش می دهد و به شرکت امکان می دهد طرح سرمایه ای سودآورتر را پذیرا گردد و بدین ترتیب سود را افزایش می دهد و ارزش کل آن را حداکثر می کند.
6- مؤسسه ای که بر بدهی اتکا کند، مقدار سهام کمتری منتشر می کند، لذا سود هر سهم در این شرکت افزایش می یابد.
7- اگر سود هر سهم افزایش یابد و ریسک تحمیل شده به سهامداران کمتر از میزان افزایش سود هر سهم باشد ثروت سهامداران افزایش خواهد پیدا نمود.
2-10-3  معایب بهره گیری از استقراض
1- تغییرپذیری سود هر سهم، حتی وقتی که بدهی اندکی بهره گیری شده باشد دیده می گردد و با افزایش بدهی تغییر پذیری افزایش می یابد.
2- بهره گیری از بدهی این جایگاه را به وجود می آورد که این وام دهندگان محدودیت هایی را بر  عملیات شرکت تحمیل کنند.
3- بهره گیری از بدهی ریسک ورشکستگی را بالا می برد.
4- ریسک ورشکستگی مشتریان را از خرید و شرایط شرکت به فروش محصولاتش با تخفیف دلسرد می کند.
5- ریسک ورشکستگی عرضه کنندگان را از عرضه ی بلند مدت مواد اولیه به شرکت دلسرد می کند.
6- اگر ریسک بالای ورشکستگی شرکت اعلام شده باشد کنترل سراسر شرکت از دست می رود.
 

2-10-4 وام های بانکی بلندمدت 
وام های بانکی بلندمدت وام هایی هستند که سررسید آنها بیش از یک سال می باشد. این قبیل وام ها برای رفع نیازهای بلندمدت مانند خرید بعضی از انواع دارایی ثابت مناسب هستند. نرخ بهره این قبیل وام ها معمولاً به دلیل سررسید طولانی تر آنها، بیشتر از نرخ وام های کوتاه مدت می باشد. نرخ بهره این نوع وام ها می تواند ثابت و یا متغیر باشد. در بعضی از کشورها، هزینه بانکی متناسب با میزان وام، توانایی مالی و اعتبار وام گیرنده متفاوت می باشد (همان منبع، 195).
 

 

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 

1) اثر سود انباشته (اندوخته) را بر قیمت سهام مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
2) اثر استقراض را بر قیمت سهام مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
3) اثر سود انباشته (اندوخته) را بر بازده سهام مورد مطالعه قرار دهد.
4) اثر استقراض را بر بازده سهام مورد مطالعه قرار دهد.


دیدگاهتان را بنویسید