تاثیر ریسک ورشکستگی بر بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان وجوه نقد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

قسمتی از متن پایان نامه :

2-2-9 نابهنجاری اقلام تعهدی
بهره گیری کنندگان صورتهای مالی همواره به قابل اتکاء بودن و مفید بودن اقلام تعهدی به دیده تردید  می نگرند؛ زیرا که مدیران قادرند با به کارگیری روش های مختلف حسابداری به شکل قانونی و در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری سود شرکت را دستخوش تغییر و هم راستا با تمایلات شخصی خود سازند. برای سرمایه گذاران درک فرآیند شناسایی آن دسته از اقلام تعهدی که بر کیفیت سود تأثیرگذار می باشد دشوار بوده و مانع از تشخیص دقیق کیفیت سود شرکت می گردد. از این رو ممکن می باشد، سرمایه گذاران بر مبنا ی سودهای گزارش شده ای که از کیفیت بالایی برخوردار نیستند تصمیماتی اتخاذ کنند که منجر به از دست دادن منابع آنان می گردد. درک ناصحیح سرمایه گذاران از میزان پایداری اجزای سود به ویژه اقلام تعهدی، نابهنجاری اقلام تعهدی نامیده می گردد. به گونه کلی می توان ادعا نمود آن چه موجب جلب توجه صاحب نظران به کیفیت اقلام تعهدی به عنوان شاخصی از کیفیت سود می گردد محتوای اطلاعاتی اجزای تشکیل دهنده اقلام تعهدی می باشد. به بیانی دیگر اجزای اقلام تعهدی قادر می باشد اطلاعاتی پیرامون عملکرد شرکت ارائه دهد، لیکن بازار به این اطلاعات به کندی واکنش نشان می دهد. پس اجزای اقلام تعهدی می تواند به عنوان شاخص تعیین بهبود یا زوال شرکت مورد توجه قرارگیرد. اطلاعات در بازار های مالی، به صورت نشانه ها، علائم، اخبار و پیش بینی های مختلف از داخل یا خارج شرکت گزارش و در دسترس سهامداران قرار گیرد و موجب ایجاد واکنش و درنتیجه تغییراتی در قیمت سهام گردد . واکنش های بازار سهام به اطلاعات، متفاوت می باشد. در بعضی موارد واکنش افراد عقلایی نمی باشد و باعث ناهنجاری هایی مانند افزایش یا کاهش بیش از حد قیمت ها می گردد. واکنش بیش از اندازه یا کمتر از اندازه، زمانی رخ می دهد که افراد با در نظر داشتن اطلاعات جدید، قیمت سهام را بیشتر یا کمتر از ارزش ذاتی آن تعیین می کنند. اگرچه بازار پس از گذشت زمان به اشتباه خود پی برده و به حالت تعادل بر می گردد، اما این رفتار اقتصادی، نوعی رفتار غیر عقلایی در بازار به شمار می رود که شاید بتوان آن را نوعی واکنش منطقی نسبت به عدم اطمینان سرمایه گذاران تلقی نمود.
نظر به اینکه اقلام تعهدی متشکل از دو جزء اختیاری و غیراختیاری می باشد وتنها جزء اختیاری آن در معرض دستکاری و مدیریت سود قرار دارد، از این رو مطالعه تأثیر این اقلام بر بازده سهام شرکت بینشی مناسب جهت اتخاذ تصیمات اقتصادی به سرمایه گذاران ارائه می دهد.

از سوی دیگر رشد و توسعه شرکت ها و تفکیک مالکیت ازمدیریت، امروزه مسائل نمایندگی را به یکی از مهمترین دغدغه های سرمایه گذاران مبدل ساخته می باشد. از تضاد منافع بین مدیران و مالکان و نیز عدم تقارن اطلاعاتی بین دو گروه مذکور می توان به عنوان دو عامل کلیدی در ایجاد مسائل نمایندگی دانست. براساس مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی مدیران درخصوص جریان های نقدی، فرصت های سرمایه گذاری و به گونه کلی چشم انداز آتی و ارزش واقعی شرکت اطلاعاتی بیش از سرمایه گذاران برون سازمانی در اختیار دارند.  با در نظر داشتن آن چیز که گفته گردید انتظار می رود اقلام تعهدی اختیاری به دلیل آنکه دست مایه مدیران در مدیریت سود هستند و این امر منجر به عدم تقارن اطلاعاتی می گردد، بر نحوه تأمین وجه نقد مورد نیاز جهت سرمایه گذاری تأثیر گذار باشد. اولین تأثیر به زمان بهره گیری از وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی مربوط می گردد؛ بدین ترتیب که به دلیل وجود تضاد منافع بین مدیریت شرکت و سهامداران، مدیریت شرکت با بهره گیری از اقلام تعهدی اختیاری اقدام به سرمایه ای کردن هزینه ها کرده و وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی را در جهت کسب سود های شخصی بهره گیری می نماید. با این تفاصیل در اغلب اوقات وجه نقد داخلی شرکت جهت انجام سرمایه گذاری کفایت نمی کند و شرکت ها برای تأمین وجه نقد مورد نیاز، ناچار به تأمین مالی از منابع خارجی هستند. پس دومین تأثیر در زمان تأمین مالی از منابع خارجی ایجاد می گردد. به اظهار دیگر عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران خارجی، اقدام به هموارسازی سود با بهره گیری از اقلام تعهدی اختیاری توسط مدیریت و به تبع آن عدم اطمینان اعتباردهندگان نسبت به گزارشگری مالی را در پی خواهد داشت. این امر به نوبه خود افزایش هزینه تأمین مالی خارجی در شرکت های دارای سطح بالای اقلام تعهدی اختیاری و متعاقباً کاهش انگیزه شرکت در بهره گیری از منابع مالی خارجی را سبب می گردد.


دیدگاهتان را بنویسید