تست روش CVA برای یک مجموعه بانک ایرانی

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-1- ارزیابی عملکرد
پیچیدگی محیط عرصه رقابتی کسب و کار و افزایش انتظارات مشتریان، ضرورت آگاهی از نقاط قوت و ضعف سازمان و بهبود مستمر بهره وری را پیش از پیش عیان نموده می باشد. از این رو مدیران امروز درجستجوی دستیابی به یک راه حل جامع، قابل اعتماد و انعطاف پذیر جهت ارزیابی عملکرد سازمان خود بوده تا ضمن حصول اطمینان از اجرای استراتژی های خود، بتوانند اطلاعات دقیق و کافی از جایگاه امروز خویش را به دست آورده و با نگاه به آینده، موجبات ارتقاء و بهبود سازمان خود را فراهم نمایند. یک متد ارزیابی، بایستی قادر باشد که وضعیت کلی سازمان را نسبت به اهداف سازمانی (به لحاظ فاصله تا هدف) در هر لحظه ارائه نماید. همچنین جایگاه سازمان را در ارتباط با محیط پیرامون (بازار ، رقبا و سازما ن های دیگر) مشخص کند، به علاوه ها نشانگر میزان اثربخشی کلیه فعالیت های صورت گرفته در سازمان نیز باشد (ابن رسول و همکاران،2007). لرد کلوین در سال 1850 اظهار کرده می باشد : ” وقتی که شما بتوانید آن چه را که درمورد اش صحبت می کنید را مورد سنجش قرار دهید و آن را با اعداد و ارقام اظهار کنید، در واقع می توانید ادعا کنید که چیزی در مورد آن می دانید. اما وقتی نتوانید آن را بسنجید و زمانی که نتوانید آن را به اعداد و ارقام اظهار کنید، دانش و آگاهی شما نسبت به آن موضوع بسیار ناچیز و ناراضی کننده می باشد. ” پس لرد کلوین بیش از 150 سال پیش درمورد اهمیت و قدرت سنجش و ارزیابی صحبت کرده می باشد. پیتر دراکر یکی از بزرگترین متفکرین مدیریت نیز می گوید : “عوامل بسیار کمی به اندازه ارزیابی برای عملکرد یک سازمان اهمیت دارند و ارزیابی یکی از ضعیف ترین حوزه های مدیریت امروز می باشد” (کاپلان و نورتون، 1390). ارزیابی عملکرد و به گونه کلی تر مدیریت عملکرد فرایندی می باشد که از طریق آن می توان اطلاعات مفید و سودمندی در خصوص چگونگی انجام موثر کارها برای تقویت رفتارهای مثبت و حذف رفتارهای نامناسب و غیرضروری به دست آورد. ارزیابی عملکرد علاوه بر فراهم کردن بازخورد اطلاعاتی، کارکردهای مهم دیگری دارد که یکی از آن ها تعیین نیازهای آموزشی و توسعه منابع انسانی می باشد (آذر و دانشور،1386). بعضی از متخصصان علوم مدیریتی، بر این اعتقاد هستند که بین مدیریت عملکرد و ارزیابی عملکرد تفاوتی که هست این می باشد که مدیریت عملکرد جنبه کیفی داشته و در برگیرنده کل چرخه عملکرد می باشد که هدف اصلی آن بهبود مستمر عملکرد می باشد در حالی که ارزیابی عملکرد جنبه کمی داشته و نتایج و پیامدهای ارزیابی را به مقادیر قابل محاسبه تبدیل می نماید. در مدیریت عملکرد، بر اساس نتایج حاصله از ارزیابی عملکرد، زمینه های بهبود و تقویت قوت ها فراهم می گردد در حالی که در ارزیابی عملکرد چنین امری صورت نمی گیرد. به گونه اختصار ارزیابی عملکرد، فرایندی می باشد که برای ارزیابی پیشرفت به سوی دستیابی به اهداف تعیین شده، مشتمل بر اطلاعاتی در مورد کارایی تبدیل محصولات و خدمات ارائه شده و میزان رضایت مندی مشتریان، دست آوردها و اثربخشی فعالیت ها در راستای اهداف مشخص آن ها می باشد (ستاری فرد، 1387).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:


    پاسخی بگذارید