شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

قسمتی از متن پایان نامه :

2-3-17- رفتار سرمایه­ گذاران در واکنش به اطلاعات صورت­های مالی
1- سرمایه­گذاران درمورد بازده مورد انتظار و ریسک سهام شرکت دارای باورهای پیشین هستند. این باورهای پیشین بر پایه همه اطلاعاتی قرار دارد که در دسترس همگان می باشد (مانند قیمت بازار) تا اینکه سود خالص سال جاری شرکت اعلام گردد. حتی اگر این باورها بر پایه اطلاعاتی قرار داشته باشد که در دسترس همگان می باشد، هیچ الزامی وجود ندارد که باورهای پیشین برای همگان همانند باشند، زیرا سرمایه­گذاران در برابر مقدار اطلاعاتی که کسب می کنند و نیز از نظر توانایی در تفسیر آنها متفاوتند. همچنین امکان دارد این باورهای پیشین شامل انتظاراتی باشد که درمورد قدرت سودآوری آینده و کنونی شرکت می باشد، زیرا بازده آینده اوراق بهادار، دست کم، تا حدی به سود آوری آن بستگی دارد.
2- پس از اعلام سود خالص سال جاری،  بعضی از سرمایه­گذاران درصدد بر می­آیند اطلاعات بیشتری به دست آورند و این کار از طریق تجزیه و تحلیل عدد متعلق به سود میسر خواهد گردید. برای مثال، اگر سود خالص بالا رود یا از مقدار مورد انتظار بیشتر باشد، این می­تواند به عنوان خبر خوبی به حساب آید. اگر وضع بدین گونه باشد، سرمایه­گذاران در باورهایی که درمورد بازده و قدرت سودآوری آینده شرکت دارند تجدیدنظر خواهند نمود. بعضی از سرمایه گذاران ممکن می باشد این عدد سود خالص را به عنوان خبر بد تفسیر کنند.
3-  سرمایه­گذارانی که در باورهای خود نسبت به سود آوری آینده و بالا رفتن بازده شرکت تجدید نظر کرده­اند تمایل بیشتری نشان می­دهند تا تعداد بیشتری سهم شرکت را به قیمت بازار کنونی خریداری نمایند و کسانی که در باورهای خود (در جهت عکس) تجدید نظر کرده اند، عملی عکس گروه نخست انجام خواهند داد. ارزیابی سرمایه­گذاران در مورد میزان ریسک این سهام هم مورد تجدید نظر آنان قرارخواهد گرفت.
4- پس از اعلام سود خالص شرکت، حجم معامله بر روی سهام آن شرکت افزایش می­یابد. گذشته از این، هر قدر تفاوت در باورهای پیشین سرمایه­گذاران و تفسیرهایی را که بر اساس اطلاعات مالی کنونی انجام می­دهند، بیشتر باشد، حجم این معاملات بیشتر خواهد گردید. اگر سرمایه­گذاران سود خالص گزارش شده را به عنوان خبر خوب تفسیر کنند و در نتیجه بر انتظاراتی که درمورد بازده و سوددهی آینده شرکت دارند بیفزایند، کسانی را تحت­الشعاع قرار خواهند داد که اعلام سود خالص را به عنوان خبر بد تفسیر می­نمایند و انتظار بر این می باشد که شاهد افزایش قیمت بازارسهام شرکت و عکس آن باشیم.
اگر اطلاعات حسابداری دارای محتوای اطلاعاتی نباشند، با دریافت این نوع اطلاعات هیچ نوع تجدید نظر در باورها ایجاد نمی­گردد و در نتیجه برای خرید یا فروش اوراق بهادار هیچ تصمیم تازه­ای گرفته نخواهد گردید. بدون اتخاذ تصمیم در مورد خرید و فروش، هیچ حجم معامله یا تغییر قیمتی وجود نخواهد داشت. در واقع، در صورتی اطلاعات می­تواند سودمند واقع گردد که سرمایه­گذاران را در مسیری هدایت نماید که در باورها و اقدامات خود تجدید نظر نمایند. گذشته از این، می­توان با در نظر داشتن حجم معاملات یا تغییر قیمت که پس از اعلام و افشای اطلاعات انجام می­گردد، میزان سودمندی گزارش­های مالی را محاسبه نمود.
برابر دانستن سودمندی اطلاعات ارائه شده در گزارش مالی با محتوای اطلاعاتی ارتباط­ای به دست می­دهد که آن­را روش مبتنی بر اطلاعات[1] از دیدگاه سودمند بودن اطلاعات (ارائه شده درصورت­های مالی) می­نامند.
سازمان­های بزرگ تدوین کننده استانداردهای حسابداری همواره از روش مبتنی بر اطلاعات بهره گیری کرده­اند. بر اساس روش مزبور سرمایه­گذاران از این دیدگاه مورد توجه قرار می­گیرند که می­خواهند بازده آینده اوراق بهادار را خودشان پیش­بینی نمایند (اسکات[2]، 2003).
برای آنکه سود محتوای اطلاعاتی داشته باشد بایستی ارتباط متصوری بین سود و مشخصه­هایی که  ارزش اوراق بهادار را تعیین می­کند وجود داشته باشد. سود سهام آتی به دامنه­ای که از لحاظ آماری همبسته با سودهای آتی خواهد بود مرتبط می باشد (آقایی و رضازاده، 1375).
[1] Information Perspective
[2] Scott, R.W

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوال پژوهش:


دیدگاهتان را بنویسید