تأثیر سودآوری و پراکندگی مالکیت بر میزان افشای اختیاری

قسمتی از متن پایان نامه :

3-4  جامعه آماری پژوهش
جامعه آماری عبارتست از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی(جهانی یا منطقه ای) دارای یک یا چند صفت مشترک باشند (حافظ نیا و سرمد،1381). جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد، علت های انتخاب این جامعه آماری این می باشد که سازمان بورس اوراق بهادار تهران اطلاعات نسبتاً جامعی در خصوص وضعیت شرکت­ها و طریقه عملکردهای مالی و اقتصادی آن­ها دارد و می­توان گفت تنها منبع اطلاعاتی می باشد که با بهره گیری از آن می­توان به منابع اطلاعاتی مالی شرکت­ها دسترسی یافته و مدل­های پژوهش را مورد آزمون قرار داد. در این پژوهش برای همگن سازی جامعه آماری از روش حذف سیستماتیک بهره گیری شده می باشد. برای این مقصود 5 معیار در نظر گرفته شده و در صورتی که یک شرکت کلیه معیارها را احراز کرده باشد به عنوان یکی از شرکت‏های جامعه انتخاب خواهد گردید. معیارهای مذکور به توضیح زیر می باشد:

 • شرکت بایستی قبل از سال 1385 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و تا پایان سال 1389 در بورس فعال باشد.
 • شرکت طی سال های 1385 تا 1389 تغییر سال مالی نداده باشد و سال مالی آن به پایان اسفند ماه منتهی گردد.
 • شرکت در گروه شرکت های سرمایه گذاری یا واسطه گری های مالی نباشد.
 • اطلاعات مورد نیاز شرکت در دسترس باشد.
 • بعد از مدنظر قرار دادن کلیه معیارهای بالا، تعداد 203 شرکت به عنوان جامعه غربالگری شده باقیمانده می باشد. طریقه انتخاب جامعه در نگاره 3-1 ارائه شده می باشد

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

  سوالات یا اهداف پایان نامه :

     اهداف پژوهش


  دیدگاهتان را بنویسید