ارتباط بین نقدینگی و اندازه شرکت با ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-6 نقدینگی و اثرات مشتریان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

اگر سرمایه­گذاران در احتمال نیاز به معامله در هر دوره­ای متفاوت باشند یا دوره­ی نگه­داری مورد انتظارشان متفاوت باشد. در نتیجه هر سرمایه­گذار اثر هزینه­های معاملات بر روی بازده­ای که او خوهان آن می باشد را به صورت متفاوت درک می­کند (آمیهود و دیگران 2005، 13). به دلیل اینکه سرمایه­گذاران نیازمند جبران حداقل هزینه­های مورد انتظار معاملاتی هر دوره هستند، یک سرمایه­گذار با فعالیت معامله مکرر بازده بالاتری نسبت به سرمایه­گذاری که به صورت مکرر معامله نمی­کند درخواست می­کند. یک سرمایه­گذار بلندمدت کسی می باشد که می تواند هزینه معاملات را در طول دروره نگهداری طولانی­تر کاهش دهد. و در این صورت نیازمند بازده پایین هر دوره نسبت به سرمایه­گذار کوتاه مدت دارد. پس سرمایه­گذاران بلندمدت می­توانند نسبت به سرمایه­گذاران کوتاه مدت در همه دارایی­ها پیشنهاد بالاتری دهند. اما سرمایه­گذاران منابع محدودی دارند و نمی­توانند همه دارایی­ها را بخرند، و پس آنها در سرمایه­گذاری­هایی که برای آنها سودمند می باشد، سرمایه خود را تخصیص می دهند. در حالی که همه سرمایه­گذاران دارایی­هایی را ترجیح می دهند که هزینه­های معاملات پایین تری دارد، این دارایی­ها اکثرا به وسیله سرمایه­گذاران کوتاه مدتی که هزینه معاملات را به کرات متحمل می شوند ارزش­گذاری می­گردد. سرمایه­گذاران بلندمدت دارایی­هایی که برای آنها مزیت بیشتری دارد را انتخاب می کنند (آنهایی که برای معامله هزینه­برتر هستند). معامله کننده­گانی که به کرات معامله می­کنند از دارایی­های غیر نقدشونده دوری می کنند و این دارایی به شدت به وسیله آن تنزیل می گردد. به عنوان یک نتیجه، سرمایه­گذاران بلند مدت کسانی هستند که هزینه کمتری متحمل می شوند و درآمد حاصل از نگهداری این دارایی­ها بیشتر از هزینه معاملات مورد انتظارشان هست. و در تعادل، دارایی­های نقد شونده به وسیله سرمایه­گذارانی که به کرات معامله  می­کنند نگهداری می­گردد در حالی که دارایی­های غیر نقد شونده به وسیله سرمایه­گذاران با دوره نگهداری مورد انتظار طولانی نگهداری می­گردد. این ایده که سرمایه­گذاران مختلف، دوره­های مورد انتظار نگهداری متفاوتی دارند به وسیله آمیهود و مندلسون(1986)، ارائه گردید (آمیهود و دیگران 2005، 14).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوال های پژوهش:

  • آیا بین اندازه شرکت با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین اندازه شرکت با بازده سهام شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین حجم نقدینگی شرکت ها با بازده سهام شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین اندازه شرکت با حجم نقدینگی شرکت ها ارتباط معناداری هست؟

  • دیدگاهتان را بنویسید