مطالعه تأثیر مکمل جریان نقد عملیاتی در تبیین بازده سهام

قسمتی از متن پایان نامه :

2-5 تعریف مدیریت سود
از مدیریت سود تاکنون تعریف واحدی صورت نپذیرفته می باشد و از دیدگاه‌های مختلف تعاریف متعددی از آن اظهار شده می باشد. از دیدگاه شیپر (1989)[1]: «مدیریت سود، دخالت عمدی در فرآیند گزارش‌گری مالی خارجی با قصد به دست آوردن سود می باشد».
هیلی و هلن (1999)[2]: «مدیریت سود هنگامی رخ می‌دهد که مدیران از قضاوت‌های شخصی خود در گزارش‌گری مالی بهره گیری می‌کنند و ساختار معاملات را جهت تغییر گزارش‌گری مالی دستکاری می‌نمایند. این هدف یا به قصد گمراه کردن بعضی از صاحبان سود در خصوص عملکرد اقتصادی شرکت یا تأثیر بر نتایج قراردادهایی می باشد که انعقاد آن‌ها منوط به دستیابی به سود شخصی می‌باشد، صورت می‌گیرد».
هرچند که این تعریف‌ها در سطح وسیعی مورد پذیرش می باشد، اما کاربرد عملیاتی این تعریف‌ها کمی دشوار می باشد، زیرا موضوع اصلی قصد و نیت و انگیزه مدیریت می باشد که قابل نظاره نیست.
در ادبیات حسابداری ارائه تعریف روشن از مدیریت سود مشکل می باشد، زیرا مرز میان مدیریت سود و تقلب‌های مال مشخص نمی‌باشد. اگرچه برای حد نهایی مدیریت سود که همانا تقلب به شمار می رود تعریف مشخصی (برحسب انگیزه مدیر) هست که به صورت زیر می باشد:
“تقلب” عبارتست از هرگونه اقدام عمدی یا فریبکارانه یک یا چند نفر از مدیران، کارکنان یا اشخاص غیرقانونی. هدف بعضی از تقلبات ممکن می باشد تحریف صورت‌های مالی نباشد. تقلبی که با دخالت یک یا چند نفر از مدیران واحد مورد رسیدگی روی می‌دهد به عنوان “تقلب مدیران” و تقلبی که تنها توسط کارکنان واحد مورد رسیدگی شکل میگیرد به عنوان “تقلب کارکنان” نامیده می گردد. در هر دو حالت ممکن می باشد تبانی با اشخاص ثالث خارج از واحد مورد رسیدگی نیز وجود داشته باشد (استاندارد حسابرسی، 1385، شماره 24، بند4). به گونه کلی تقلب مالی، حذف و یا دستکاری عمدی واقعیات اصلی یا داده‌های حسابداری می باشد که در کنار سایر داده‌های موجود باعث تغییر قضاوت و یا تصمیم‌گیری بهره گیری کننده از داده‌ها خواهد گردید.
2-6 کشف مدیریت سود
یک عامل بنیادی در آزمون مدیریت سود در شرکت‌ها، تخمین عامل اختیار و اعمال نظر مدیران در خصوص تعیین سود می باشد. مطالعه ادبیات مبتنی بر مدیریت سود، اظهار‌گر وجود رویکردهای متفاوت با شناسه‌های مختلف در تخمین و اندازه‌گیری اختیار مدیریت در تعیین سود گزارش شده می باشد. یکی از مهم‌ترین این رویکردها، مبتنی بر کاربرد اقلام تعهدی اختیاری به عنوان شاخصی برای تعیین و کشف مدیریت سود در واحدهای تجاری می باشد لذا مدلی برای تخمین اجزای اختیاری اقلام تعهدی لازم می‌باشد. اقلام تعهدی اختیاری آن‌هایی هستند که مدیریت بر آن‌ها کنترل دارد و می‌تواند آن‌ها را به تأخیر اندازد و یا حذف کند و یا ثبت و شناسایی آن‌ها را تسریع نماید. از آنجایی که اقلام تعهدی اختیاری در اختیار مدیریت و قابل اعمال نظر توسط مدیریت می باشد از تعهدی‌های اختیاری به عنوان شاخضی در کشف مدیریت سود بهره گیری می گردد. مدل‌های مختلفی برای تفکیک اقلام تعهدی به اجزای اختیاری و غیراختیاری آن توسط محققین مختلف ارائه شده می باشد. در اکثر این مدل‌ها لازم می باشد که حداقل یک پارامتر در دور برآورد که طی آن هیچ مدیریت سودی فرض نمی‌گردد، تخمین زده گردد(عارف منش، 1385).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

[1]– Schipper
[2]  – Healy and Wahlen


دیدگاهتان را بنویسید