قسمتی از متن پایان نامه :

3-1- مقدمه
یافتن راه حل­های مناسب برای مسائل و معضلات مختلف علمی  پیش روی بشر و همچنین کنجکاوی بشر را علاقمند به کسب شناخت و بدست آوردن اطلاعات نموده می باشد. بدون شک توسعه جوامع در عرصه های مختلف همگی مدیون تحقیقات مختلف صورت گرفته می­باشد وجود هر سوالی مسئله علمی بایستی سنگ بنای محکمی برای خود داشته باشد، پس از گردآوری مبانی نظری پژوهش  نیاز به تدوین فرضیه­ها انتخاب روش پژوهش و جمع آوری اطلاعات می­باشد.

تدوین فرضیه­ها و انتخاب روش پژوهش مناسب از مراحل مهم هر پژوهش به حساب می­آیند و در صورتی که به درستی انجام نپذیرد، ممکن می باشد محقق را از مسیر و هدف اصلی پژوهش منحرف نموده و به برداشت­ها و نتایج نادرست منتهی گردد. با عنایت به این امر اتخاذ یک روش منطقی دارای روح علمی و انتظام و واقعیت­گرا برای دستیابی به نتایج مطلوب ضروری می باشد.
پژوهش فرایندی می باشد که در سایه آن به اطلاعات و آگاهی بیشتری در ارتباط با محیط اطراف خود پی برده و به تاثیراتی که که بر آن­ها داریم، دست می­یابیم. در این فرایند از چگونگی گردآوری شواهد و تبدیل آن­ها به یافته­ها تحت عنوان روش­شناسی یاد می­گردد. روش پژوهش علمی، فرایند جستجوی منظم برای مشخص کردن یک جایگاه نامعین می باشد. پژوهش بطور کلی بر کشف اصول عمومی و کلیت­ها تاکید دارد و ویژگی­های کلی مجموعه مورد مطالعه، مجموعه­های کوچک­تر موجود در آن را به دست می­دهد.
در فصل سوم، پس از تشریح روش پژوهش و جامعه آماری، به ارائه مدل به همراه تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش خواهیم پرداخت. در نهایت به اظهار آزمون­های آماری لازم به مقصود آزمون فرضیه­ها خواهیم پرداخت.
3-2- روش پژوهش
از لحاظ طبقه­بندی پژوهش بر مبنای هدف این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ طبقه­بندی برحسب روش، از نوع تحقیقات توصیفی (غیر آزمایشی) می باشد. از بین تحقیقات توصیفی این پژوهش از نوع تحقیقات پس­رویدادی می­باشد. از دیگر سو، این پژوهش از لحاظ تئوریک از نوع تحقیقات اثباتی و از لحاظ استدلال از نوع استقرایی می­باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوال پژوهش:


دیدگاهتان را بنویسید