تحلیل ساختاری و مطالعه مزیت نسبی بانک ملی استان سمنان از نظر جذب سپرده در مقایسه با سایر بانک ها در سطح استان

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-19- پول بانکی(سپرده)
از زمان ایجاد بانک تا به امروز تحولات بسیاری در سیستم بانکی رخ داده می باشد. از عمده مشخصات بانکهای بازرگانی قدرت پول آفرینی آنهاست. بانکهای بازرگانی نیز همچون بانکهای مرکزی ناشر اسکناس می توانند پول ایجاد نمایند.پول آفرینی بانک های بازرگانی از طریق اعتبارات می باشد، به این شکل که بانک های تجاری براساس سپرده مردم که در نزد آنها باقی می گذارند مبادرت به گشایش اعتبارات جدید می نمایند، به صورتی که مجموع اعتبارات صادر شده به وسیله بانک ها بیش از مقدار اسکناس و مسکوک نزد آنها خواهد بود. در نتیجه اگر صاحبان سپرده همگی برای دریافت وجه نقد به بانک رجوع نمایند، بانک توان پرداخت بدهی خود را نخواهد داشت. (جمشید،پژویان؛76،ص9)
به تعبیری  دیگر در تعریف و شناخت سپرده اکثرا یک تضاد هست. چند نکته ای که در زیر مطرح می گردد شاید ابهام موجود در واژه سپرده را بتواند روشن نماید.

 • هرچند که سپرده مهمترین پول در سیستم اقتصادی می باشد، اما دیدگاه یک بانک سپرد های مشتریان او به هیچ وجه پول محسوب نمی شوند.
 • شما معمولا یک مقداری اسکناس و مسکوک به بانک حمل کرده و به صورت سپرده می گذارید. اما هیچ گاه سپرده نزد بانک ها صورت اسکناس را ندارد.
 • اکثر مردم تصور می کنند که بانک سپرده مشتریان خود را قرص می دهد. در صورتی که واقعا هیچ بانکی سپرده های نزد خود را قرض نمی دهد.
 • عمده عاملی که تضاد های فوق را ایجاد می کند، برداشت ما از واژه “سپرده” می باشد.

  ما معمولا دو بر داشت یا معنی متفاوت از سپرده داریم، که این تعاریف با یکدیگر هیچ گونه هماهنگی و تناسب ندارند. ما به دو صورت می توانیم به سپرده نگاه کنیم، می توان سپرده را مبلغ اسکناس، مسکوک، و یا چک به حواله بانک دیگر در نظر گرفت که ما با خود برای سپرده به بانک میبریم، و یا اینکه سپرده را مجموع رقمی در نظر بگیریم که به سپرده گذاران تعلق می گیرد.این دو چیز کاملا متفاوت هستند) جمشید پژویان،1376،ص29 )

  سوالات یا اهداف پایان نامه :

  سوال اصلی:
  ” بانک ملی استان سمنان از نظر مدل تغییر مکان – سهم، در چهار سپرده(جاری، قرض الحسنه، کوتاه مدت، بلند مدت) چه وضعیتی داشته می باشد؟
  سوال فرعی:
  الف) نرخ رشد سپرده های  بانک ملی استان سمنان متناسب با نرخ رشد سپرده های بانک های استان بوده می باشد؟


  دیدگاهتان را بنویسید