تست روش CVA برای یک مجموعه بانک ایرانی

قسمتی از متن پایان نامه :

2-13- مزایای تحلیل پوششی داده ها :
مزایای تحلیل پوششی داده ها نسبت به روش های پارامتری مانند رگرسیون به توضیح زیر می باشد:

 • تمرکز بر هر یک از مشاهدات پیش روی میانگین جامعه؛
 • فراهم آوردن یک شیوه اندازه گیری جامع و منحصر به فرد برای هر واحد که از ورودی ها؛ (متغیرهای مستقل) برای ایجاد خروجی ها (متغیرهای وابسته) بهره گیری می کند؛
 • بهره گیری هم زمان از چندین ورودی و چندین خروجی؛
 • سازگاری با متغیرهای برون زا؛
 • توانایی در نظر گرفتن متغیرهای طبقه ای یا مجازی؛
 • نیازمند آگاهی از وزن ها یا قیمت های “ورودی” و “خروجی” نبوده و از ارزش گذاری بی نیاز می باشد؛
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
 • شکل تابع توزیع و روابط تولید محدودیتی را برای آن ایجاد نمی کند؛
 • تخمین در در تغیییر ورودی ها و خروجی واحدهایی که در زیر مرز کارا قرار گرفته برای تصویر کردن آن واحد بر مرز کارا؛
 • ارائه جواب بهینه پاراتو؛
 • 10-امکان به کارگیری ورودی ها و خروجی های مختلف با مقیاس های اندازه گیری متفاوت؛
  (Charnes et al,1995)
  در تحلیل پوششی داده ها با دو رویکرد مواجه می شویم که یکی از آنها انتخاب روش DEA و دیگری انتخاب متغیرهای ورودی و خروجی آن می باشد. در سه دهه اخیر محققان زیادی در این زمینه کوشش کرده و پژوهش های متفاوتی در این زمینه انجام شده می باشد. اما همچنان معضلات زیادی از قبیل گزینش ابزار های انتخاب، تجزیه و تحلیل همبستگی روی متغیرها و طبقه بندی کردی ورودی و خروجی های مختلف در این زمینه هست.
  در مطالعات مربوط به ارزیابی کارایی در سطح واحدهای بانکی به روش تحلیل پوششی داده ها( DEA)  شیوه های مختلفی برای تعیین ورودی و خروجی های مربوط به این روش به کار برده شده می باشد. اما به مقصود انتخاب صحیح این متغیرها، در نظر داشتن دو عامل بسیار مهم که در انتخاب متغیرهای ورودی و خروجی موثر می باشند ضروریست. اولین عامل ، هدف پژوهش می باشد که منجر به انتخاب متغیرهای ورودی و خروجی خاصی می گردد و دومین عامل تاثیرگذار، محدودیتهای آماری و حجم نمونه مورد مطالعه می باشد.
  با در نظر داشتن مباحث یاد شده تعیین شاخص های ورودی و خروجی مناسب و صحیح در تکنیک تحلیل پوششی داده ها بسیار مهم بوده و در نتایج حاصل از آن تاثیر گذار می باشد. لذا تعیین اصولی معیارهای ورودی و خروجی برای یک شعبه بانک از مسائل بسیار چالش بر انگیز می باشد به همین دلیل در هنگام تصمیم‌گیری در مورد تعیین داده‌ها و ستاده‌های DMUها نیازمندیم تا دیدگاهی مفهومی از آن چیز که که بعنوان یک داده یا ستاده برای یک DMU مطرح می باشد داشته باشیم. در این فرآیند گاهی با معضلات زیادی مثل انتخاب ابزارها ، تجزیه و تحلیل همبستگی و طبقه بندی کردن ورودی ها و خروجی ها به صورت مجزا مواجه شویم (یان لو [1]و همکاران 2012) لذا در این پژوهش کوشش خواهیم نمود تا روشی مناسب را برای انتخاب کردن متغیرهای  DEAپیشنهاد دهیم. بر خلاف تحقیقات گذشته این پژوهش مبتنی بر مفهوم ارزش افزوده نقدی(CVA) می باشد. ارزش افزوده وجه نقد به گونه منحصر بر اساس جریان وجوه نقد می باشد و از آنجا که جریان وجوه نقد تحت تاثیر روشهای مختلف برخوردهای متفاوت حسابداری در خصوص معاملات و رویدادهای یکسان در سطح واحد تجاری مختلف قرار نمی گیرند، نسبت به شاخص های سودآوری در تعیین عملکرد بانک ها متقاعدکننده تر می باشند و بهره گیری از آن قابلیت مقایسه جنبه عملیاتی عملکرد مالی واحدهای تجاری مختلف را افزایش می دهداین روش علاوه بر مزایای یاد شده نسبت به روش های پیشین دارای چندین مزیت می باشد که باعث بهره گیری از این مفهوم در تعیین متغیرهای خروجی و ورودی در این رساله گردیده می باشد که این مزایا به توضیح ذیل می باشد:

 • بیشتر عینی می باشد و از تاثیر عوامل ذهنی در محاسبات بعدی جلوگیری می کند.
 • متغیرهای قابل اندازه گیری و طبقه بندی کامل از این عوامل را برای مدیران و محققان فراهم می کند.
 • تمام متغیرهایی که مورد بحث قرار می گیرند از صورت های مالی ای که به راحتی در دسترس هستند به دست می آیند و قابلیت دسترسی به اطلاعات بالاست
 • پس برای انتخاب متغیرهای ورودی و خروجی تحلیل پوششی داده ها از روش مبتنی بر ارزش افزوده بهره گیری کرده و متغیرهایی تاثیر گذار بر جریان وجوه نقد هر واحد تصمیم گیرنده را در نظر گرفته و با در نظر داشتن نتایج آماری به دست آمده، شاخص های ورودی و خروجی را مشخص خواهیم نمود.
  [1] Yan  Leo,

  سوالات یا اهداف پایان نامه :

   سوالات پژوهش:


   دیدگاهتان را بنویسید