شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

قسمتی از متن پایان نامه :

  1-1-1-­ شاخص سهام
کلمه شاخص در کل به معنای نمودار یا نشان دهنده یا نماینده می­باشد. شاخص کمیتی می باشد که نماینده چند متغیر همگن می­باشد و وسیله­ای برای اندازه­گیری و مقایسه پدیده­هایی می باشد که دارای ماهیت و خاصیت مشخصی هستند که بر مبنای آن می­توان تغییرات ایجاد شده در متغیرهای معینی را در طول یک دوره مطالعه نمود. محاسبه شاخص برای هر شرکت صنعت یا گروه یا دسته امکان­پذیر می باشد و می­توان آن را محاسبه نمود.
برای محاسبه شاخص یک سال را به عنوان سال مبنا یا پایه فرض کرده و پس از تقسیم ارزش جاری بر ارزش مبنا (ارزش سال پایه) آن را در عدد 100 ضرب می­کنیم. عدد بدست آمده شاخص آن گروه یا دسته مورد نظر را به ما نشان می­دهد.
     1-1-1-1-  شاخص کل قیمت[1]

یکی از اصلی­ترین شاخص­های بورس اوراق بهادار تهران می باشد که روش محاسبه آن بر اساس فرمول زیر انجام می­گیرد:
{( ارزش جاری سهم در بازار*تعداد سهام منتشره) تقسیم بر (ارزش پایه سهام*تعداد سهام در سال پایه)} ضرب در عدد 100
که در این محاسبه سال پایه سال 1369 می­باشد. این شاخص گویای آن می باشد که ارزش کل بازار نسبت به سال (پایه) یا همان سال (1369) چند برابر شده می باشد.
  1-1-1-2-     انواع گروه های محاسبه­ شاخص کل قیمت در بورس تهران
1-شاخص قیمت کل بازار: که در محاسبه آن قیمت سهام تمام شرکت­های معامله شده تاثیر داده   می­گردد.
2-شاخص قیمت تالار اصلی: که در محاسبه آن فقط قیمت سهام شرکت­های معامله شده در تابلو اصلی تأثیر داده می­گردد.
3-شاخص قیمت تالار فرعی: که در محاسبه آن فقط قیمت سهام شرکت­های معامله شده در تابلوی فرعی تاثیر داده می­گردد(کارگزاری پارس گستر خبره،1391).
[1]. TEHRAN PRICE INDEX (TEPIX)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش

باتوجه به اهداف مطرح شده فوق و این که این پژوهش تاثیر کیفیت پیش­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر را بر روی تصمیم­گیری­های شرکت سرمایه­گذار، مورد مطالعه قرار می­دهد لذا سوالاتی که ذهن پژوهشگر را در این راستا به خود مشغول می­کند به توضیح زیر قابل اظهار می باشد:
1-1-1- ­ سوال اصلی پژوهش
آیا بین کیفیت پیش­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر  با تصمیم­گیری­های سرمایه­گذاری شرکت سرمایه­گذار در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معناداری هست؟
1-1-2- ­ سوال های فرعی پژوهش
1- آیا بین دقت پیش­بینی سود در شرکت سرمایه­پذیر با افق نگهداری سهام  اعم از کوتاه مدت و بلند مدت در شرکت سرمایه­گذار ارتباط معنی داری هست؟
2-آیا بین دقت پیش­بینی سود در شرکت سرمایه­پذیر با تغییرات حجم سرمایه­گذاری در آن شرکت در دفاتر سرمایه­گذار ارتباط معنا داری هست ؟
3-آیا بین دقت پیش­بینی سود در شرکت سرمایه­پذیر با بازده سهام آن  شرکت در کل آزمون سود ارتباط معنا داری هست؟


دیدگاهتان را بنویسید