مطالعه ارتباط کیفیت سود و تغییرپذیری بازده سهام

قسمتی از متن پایان نامه :

2-2-6- بازده سرمایه گذاری
وقتی افراد، سهام عادی خریداری می­کنند مصرف فعلی خود را به امید دستیابی به مصرف بیشتر در آینده از دست می­دهند. آنان توقع دارند که سودهای سهام متعدد دریافت داشته و نهایتاً سهام خود را با قیمت بالاتر به فروش رسانند.
با در نظر داشتن اینکه نمی­دانیم چه چیزی در آینده واقع خواهد گردید، سرمایه گذاران قادر نخواهند بود که الگوی مصرف خود را با اطمینان مشخص کنند. زیرا که بازده­های یک سرمایه گذاری و زمان بندی چنین بازده­هایی نامعلوم می باشد، پس فقدان شرایط مطمئن و مشخص بایستی با بازده منتظر بالاتر به نحوی جبران گردد. اما چه چیزی بازده سهام عادی را شکل می­دهد؟
عوامل مؤثر بر بازده سهام عادی یک شرکت طی یک دوره مورد نظر شامل تغییرات قیمت هر سهم، سود تقسیمی هر سهم، مزایای حق تقدم و مزایای سهام جایزه می باشد که چگونگی اعمال آنها در محاسبه بازده سهام در قسمت­های بعدی تشریح خواهد گردید (دستگیر، 1371).
2-2-7- تفاوت در رجحان سهامداران
نرخ بازده یک سرمایه­گذاری، مفهومی می باشد که از نظر سرمایه گذاران مختلف معانی متفاوتی دارد. بعضی از سرمایه­گذاران در جستجوی بازده کوتاه مدت نقدی هستند و ارزش کمتری به بازده بلندمدت   می­دهند. این سهامداران ممکن می باشد سهام شرکت­هایی را که سود نقدی زیادی پرداخت می­کنند خریداری کنند. بعضی دیگر از سرمایه­گذاران در درجه اول به رشد و توسعه اهمیت می­دهند. این قبیل سرمایه­گذاران در جستجوی پروژه­هایی هستند که در بلند مدت درآمد بیشتری را عاید آنها می­کند و معمولاً در      شرکت­هایی که بازده سرمایه یا ارزش ویژه آنها بسیار بالاست سرمایه گذاری می­کنند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

در طبقه بندی دیگر، می­توان سهامداران را با در نظر داشتن الگوی خرید و فروش سهام از سوی آنها به سه گروه به توضیح زیر تقسیم بندی نمود: اول گروهی که سهام را تا زمانی که بازده بالایی دارد نگهداری می­کنند و در مواقعی که ارزش واقعی سهام کمتر از ارزش بازار آن می باشد اقدام به فروش آن می­کنند. گروه دوم سهامدارانی هستند که به دنبال بازدهی برابر با متوسط بازدهی بازار هستند و از خرید و فروش مکرر سهام خودداری می­کنند و گروه سوم شامل سهامدارانی هستند که به هدف سفته بازی کوشش در به دست آوردن حداکثر سود در حداقل زمان دارند.
2-2-8- اجزای بازده
اگر شخصی یک دارایی را از هر شخص دیگری خریداری کند، سود (زیان) ناشی از این سرمایه گذاری را بازده سرمایه گذاری می­نامند. بر این اساس بازده معمولاً از دو بخش تشکیل می­گردد، یک قسمت مربوط به دریافتی نقدی حاصل از سرمایه گذاری می باشد و قسمت دیگر بازدهی می باشد که از فروش دارایی به دست می­آید.
سود دریافتی: مهمترین جزء بازده سودی می باشد که به صورت جریانات نقدی دوره­ای سرمایه گذاری بوده می­تواند به شکل بهره یا سود تقسیمی باشد. ویژگی متمایز این دریافت­ها این می باشد که منتشر کننده پرداخت­هایی را به صورت نقدی به دارنده دارایی پرداخت می­کند، این جریانات نقدی با قیمت اوراق بهادار نیز مرتبط می باشد.

سود (زیان) سرمایه: دومین جزء مهم بازده سود (زیان) سرمایه می باشد که مخصوص سهام عادی می باشد اما در مورد اوراق قرضه بلند مدت و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت نیز مصداق دارد. به این جزء که ناشی از افزایش (کاهش) قیمت دارایی می باشد سود (زیان) سرمایه گویند. این سود (زیان) سرمایه ناشی از اختلاف بین قیمت خرید و قیمت زمانی می باشد که دارنده اوراق قصد فروش آنها را دارد.
مجموع این دو جزء، بازده کل اوراق بهادار را تشکیل می­دهد که برای هر اوراق بهاداری به صورت زیر می باشد:
(کاهش قیمت) – افزایش قیمت + سود دریافتی = بازده کل اوراق بهادار
پس نرخ بازده کل اوراق بهادار شامل مجموع دو جزء سود دریافتی و تغییرات قیمت می باشد. بایستی توجه نمود که هر یک از دو جزء می­تواند صـفر باشـد و یا تغییرات قیمت می­تواند منفی باشـد اما سـود دریافتی نمی­تواند منفی باشـد (جهان­خانی و پارسائیان، 1376).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:
سئوال اصلی
سؤال اصلی پژوهش این می باشد که با افزایش (کاهش) کیفیت سود، تغییرپذیری بازده سهام چه روندی را در بازار سرمایه ایران طی خواهد نمود؟
سئوالات فرعی:

  • بین کیفیت سود مبتنی بر مدل لئوز و همکاران (2003) و تغییرپذیری بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران چه ارتباط ای هست؟

  • دیدگاهتان را بنویسید