مطالعه تأثیر سطح عدم اطمینان بر ارتباط بین ویژگی های کیفی سود و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-مدل اقلام تعهدی یگانه
بعضی پژوهش­ها تنها با بهره گیری از اقلام تعهدی یگانه نظیر ذخیره مطالبات مشکوک الوصول(مک نیکولز و ویلسون،1988)[1]، برآوردهای استهلاک (توح و همکاران 1999)[2] یا ذخایر ارزیابی تخصیص­های مالیاتی به آزمون مدیریت سود پرداخته اند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

کوشش برای کشف مدیریت سود با بهره گیری از اقلام تعهدی یگانه دارای معایبی می باشد. نخست اینکه، صرفاً در صورتی مدیریت سود می­تواند بر اساس روش اقلام تعهدی یگانه کشف گردد که اقلام تعهدی مورد آزمون مدیریت شده باشند که معمولاً تشخیص این امر دشوار می باشد. حتی چنانچه اقلام تعهدی مناسبی مورد آزمون واقع شده باشند، تأثیر مدیریت هر یک از اقلام تعهدی به تنهایی ممکن می باشد از لحاظ آماری با اهمیت نباشند. ثانیاً، این فرض منطقی می باشد که مدیران برای مدیریت سود، بیش از یک اقلام تعهدی را بهره گیری می­کنند. پس، ضمن اینکه روش اقلام تعهدی یگانه در بعضی شرایط برای کشف مدیریت سود موثر می باشد، اما در اغلب موارد منجر به کشف مدیریت سود نمی گردد(نیکولز و ویلسون، 1988).[3] علاوه براین، اعتبار سازه برای روش اقلام تعهدی یگانه کمتر از روش جمع اقلام تعهدی می باشد، زیرا اقلام تعهدی واحد به سهولت می تواند تحت تأثیر متغیرهای مختلف قرار گیرد. به عنوان مثال، یک تغییر افزاینده سود در ذخیره مطالبات مشکوک الوصول شرکت می تواند نتیجه مدیریت سود باشد. با این حال، همچنین تغییر مذکور می­تواند ناشی از تغییر در سیاست­های اعتباری شرکت یا تغییر در وضعیت اقتصادی باشد(بولو و حسینی،1386(.
3-مدل جمع اقلام تعهدی[4]
پژوهش­های مختلفی از طریق مطالعه جمع اقلام تعهدی و تغییرات حسابداری به آزمون مدیریت سود     پرداخته اند.(هیلی، 1985)[5] از هر دو روش جمع اقلام تعهدی و تغییرات حسابداری برای آزمون تأثیر طرح‌های پاداش، بر تصمیم­های حسابداری بهره گیری نموده می باشد. اگرچه وی با بهره گیری از هر دو نماد مدیریت سود، شواهد پشتیبانی کننده را برای فرضیه­های خود پیدا نمود، اما او ابراز داشت که روش جمع اقلام تعهدی کاربردی­تر از روش تغییرات حسابداری می باشد. زیرا تغییر روش­های حسابداری در مقایسه با تغییر اقلام تعهدی بسیار دشوار و پرهزینه می باشد. به علاوه، تغییر روش­های حسابداری بر سود و پاداش مدیران در سال جاری و سال­های آتی تأثیر می گذارد، در حالیکه تأثیر این تغییر تنها برای سالی که تغییر در آن رخ داده می باشد، افشاء می گردد. پس، این نماد قادر به کنترل تأثیر روش­های حسابداری در سال­های بعد از انجام تغییر نمی باشد. به گونه کلی، اگر چه روش جمع اقلام تعهدی نیز دارای اختلال می باشد، اما این روش برای کشف مدیریت سود در اغلب موارد، موثرتر از روش تغییر حسابداری می باشد. به علاوه، روش مذکور اطلاعات مدیریت سود مورد نظر کمیسیون بورس و اوراق بهادار را نیز فراهم می کند.
در پی طرح نظری هیلی (1985) روش جمع اقلام تعهدی، مدیریت سود را به عنوان تفاوت میان سود خالص و جریان­های نقدی عملیاتی تعریف نمود. همان گونه که وارن بافت[6]، سرمایه دار افسانه­ای متذکر شده می باشد سرمایه گذاران از سود رنجیده اند. زیرا اصول پذیرفته شده حسابداری اختیارهای وسیعی را در تعیین سود گزارش شده به مدیران می دهد و مدیران از اختیارهای خود برای تولید ارقام سود دلخواه خود بهره می گیرند(گروه سهامداران جزء، 2001). بافت توصیه می کند که سهامداران جزء از جریان نقدی عملیاتی به عنوان ابزار کنترل کیفیت سود شرکت بهره گیری کنند. در مواردی که اختلاف زیادی میان سود گزارش شده و جریان نقدی عملیاتی شرکت وجود داشته باشد، به احتمال زیاد شرکت بطور جدی درگیر مدیریت سود شده می باشد. پس، یک راه ساده برای سرمایه گذاران عادی برای شناسایی مدیریت سود، آزمون تفاوت میان جریان نقدی عملیاتی و سود مورد گزارش می باشد. برای همخوانی این روش با معیارهای پیشین، جریان نقدی عملیاتی و سود گزارش شده بر حسب جمع دارائی­های ابتدای دوره استاندارد شده می باشد.
1 Nikols and Vilson
2 Teoh et all,1998
82.Nikolz & Willson,1988
[4].Total acruall model
84..Healy

  1. 85. Varnbaft
  2. سوالات یا اهداف پایان نامه :

     پرسش‌های پژوهش:
    مطالعات اولیه و مطالعه متون نظری موجود و مطالب ارائه شده در قسمت تشریح و اظهار مسئله سؤالات متعددی را به ذهن متبادر می کند. در پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به پرسش‌های زیر به عنوان سؤالات اصلی پژوهش هستیم:

  3. ارتباط بین اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعات چگونه می باشد؟
  4. تاثیر سطح عدم اطمینان بر ارتباط بین اقلام تعهدی با عدم تقارن اطلاعاتی چگونه می باشد؟

دیدگاهتان را بنویسید