قسمتی از متن پایان نامه :

2-6 مستقر نبودن فرض تداوم فعالیت
استاندارد شماره 57 حسابرسی ایران نشانه‌های خطر تردید تداوم فعالیت را به سه دسته تقسیم کرده می باشد:
2-6-1 نشانه‌های مالی
– فزونی کل بدهی‌ها بر کل دارایی‌ها، یا فزونی بدهی‌های جاری بر دارایی‌های جاری
– نزدیک شدن سررسید بدهی‌ها با شرایط غیرقابل تغییر که دورنمایی واقع‌بینانه برای پرداخت یا تمدید آنها وجود ندارد، یا اتکای بیش از حد بر استقراض کوتاه‌مدت برای تأمین مالی دارایی‌های بلندمدت.
– نامساعد بودن نسبت‌های مالی اصلی
– زیان‌های عمده عملیاتی
– عدم پرداخت سود سهام یا تعویق طولانی در پرداخت آن
– ناتوانی در پرداخت به موقع حساب‌های پرداختنی (تجاری)
– وجود دشواری در رعایت شرایط مقرر در قراردادهای وام
– تغییر شرایط خرید کالا و دریافت خدمات از اعتباری به نقدی
– ناتوانی در تأمین منابع مالی لازم برای تولید عرضه محصول اصلی جدید یا سرمایه‌گذاری‌های ضروری
2-6-2 نشانه‌های عملیاتی
– از دست دادن مدیران اصلی بدون جایگزین آن
– از دست دادن بازار عمده‌فروشی محصولات، مجوز یا امتیاز ساخت با اهمیت یا تأمین‌کننده اصلی کالا و خدمات
– معضلات کارگری یا کمبود مواد اولیه و قطعات با اهمیت
2-6-3 سایر نشانه‌ها
– عدم رعایت الزامات مربوط به سرمایه یا سایر الزامات قانونی
– عدم دعاوی حقوقی در جریان علیه واحد مورد رسیدگی که در صورت صدور رأی محکومیت واحد مذکور، تحمل نتایج آن احتمالاً خارج از توان واحد مورد رسیدگی می باشد.
– تغییر قوانین یا سیاست‌های دولت به گونه‌ای که آثار مالی منفی بر واحد مورد رسیدگی داشته باشد.
تعدادی از شرایط و نشانه‌هایی که شک و تردید نسبت به تداوم فعالیت را ایجاد می کند به توضیح ذیل می‌باشد: (سلیمانی، 1384)
الف- پارامترهای منفی: زیان‌های عملیاتی پیاپی، سرمایه در گردش ناکافی، گردش منفی وجوه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی.
ب- سایر نشانه‌ها حاکی از معضلات مالی: عدم پایبندی به تعهدات ناشی از وام یا سایر توافقات تأخیر در پرداختن سود سهام، تجدید ساختار بدهی‌ها، فروش دارایی‌های اساسی.
ج- موضوعات داخلی: تعطیلی کار شرکت، وابستگی اساسی به موفقیت یک پروژه خاص، وجود تعهدات غیراقتصادی بلندمدت، نیاز به اصلاح اساسی در عملیات شرکت.
د- موضوعات خارجی: زیان‌های ناشی از یک حق امتیاز کلیدی یا گواهینامه، ورشکستگی یکی از مشتریان یا فروشندگان اساسی مؤسسه، بلاهای ناگهانی بیمه شده یا نشده ناشی از حوادث طبیعی.
طبق اثرات بیانیه سال 2000 بر روی مطالعه حسابرس از توانایی واحد اقتصادی در تداوم فعالیت[1] و بعد از مطالعه شرایط و رویدادهای شناخته شده، اگر در مجموع به این باور برسیم که شک و تردید اساسی در مورد واحد اقتصادی به تداوم فعالیت برای یک دوره معقول زمانی هست، بایستی برنامه‌های مدیریت در ارتباط با تعدیل اثرات آن شرایط و رویدادها را مطالعه نمود و هم‌چنین بایستی این احتمال را که برنامه‌ها بتواند در یک دوره زمانی معقول، اثر آن رویدادها و شرایط را تعدیل نماید، را نیز در نظر گرفت. این مطالعه‌ها در ارتباط با برنامه‌های مدیریت می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
1- برنامه فروش بعضی از دارایی‌ها:

 • محدودیت‌های فروش دارایی، نظیر درگرو بودن دارایی جهت وام یا سایر قراردادها
 • وجود قیمت مشخص بازار برای آن دارایی مربوطه
 • اثرات مستقیم یا غیرمستقیم احتمالی ناشی از فروش دارایی
 • 2- برنامه کاهش یا تأخیر در پرداخت مخارج:

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
 • امکان‌سنجی مشخص از برنامه‌های مربوط به کاهش، مخارج سربار و مخارج اداری پشتیبان، به تعویق انداختن مخارج نگهداری، توسعه و تحقیقات، اجاره دارایی‌ها به جای خرید آنها.
 • مطالعه اثرات مستقیم و غیرمستقیم احتمالی ناشی از کاهش یا تأخیر در مخارج.
 • 3- برنامه استقراض یا تجدید ساختار بدهی‌ها:

 • در دسترس بودن تأمین مالی از طریق ایجاد بدهی (امکان انجام این اقدام از لحاظ دارا بودن خط اعتباری و نحوه پرداخت اقساط و …)
 • وجود یا تعهد انجام تجدید ساختار بدهی‌ها یا تجزیه بدهی‌ها.
 • امکان‌سنجی دریافت وام و مطالعه اثرات ناشی از برنامه وام مدیریت و محدودیت‌های ناشی از وام زیاد.
 • [1]. Condification of  Statement on Auditing Standard

  سوالات یا اهداف پایان نامه :

   سوالات پژوهش:

  دسته‌ها: دسته‌بندی نشده

  دیدگاهتان را بنویسید