مطالعه تأثیر مکمل جریان نقد عملیاتی در تبیین بازده سهام

قسمتی از متن پایان نامه :

1-11 تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی
جریان نقد عملیاتی : وجه نقد ایجاد شده در نتیجه عملیات شرکت می باشد، که معمولاً با کسر شدن همه هزینه‌های عملیاتی از درآمدها بدست می‌آید، اما مجموعه‌ای از تعدیلات بر روی سود خالص صورت می‌گیرد.
صورت جریان وجه نقد تهیه شده براساس اصول پذیرفته شده حسابداری آمریکا، با سود بعد از مالیات و اقلام استثنایی آغاز می گردد و سپس تعدیلاتی بابت هزینه استهلاک دارایی‌های ثابت، سود (زیان) غیرعملیاتی فروش دارایی‌های ثابت، تغییرات سرمایه در گردش، تغییرات بهره پرداختنی و مالیات بر درآمد پرداختنی و درآمد سرمایه‌گذاری انجام می گردد. در حالی‌که صورت جریان وجه نقد با سود قبل از مالیات و اقلام غیرمترقبه و براساس استانداردهای براساس استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی حسابداری با سود عملیاتی آغاز می گردد.

جریان نقد عملیاتی وجوه نقدی می باشد، که شرکت از طریق انجام فعالیت‌های تجاری خود ایجاد می کند. جریان نقد عملیاتی را می‌توان برای کنترل کیفیت سود سهام شرکت‌ها مورد بهره گیری قرار داد. برای مثال، اگر یک شرکت در صورت سود و زیان خود، سود گزارش کند، اما جریان نقد عملیاتی آن منفی باشد، ممکن می باشد از تکنیک‌های حسابداری جسورانه بهره گیری کرده باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

1-12 ساختار کلی پژوهش
در فصل اول به اظهار مسأله پژوهش، ضرورت انجام آن و اهداف پژوهش پرداخته گردید. در ادامه متغیرها و فرضیه ها و قلمرو پژوهش ارائه گردید و در انتها نیز تعریف مختصری از بعضی واژگان کلیدی در این پژوهش ارائه گردید. در فصل دوم، آغاز ادبیات موضوعی پژوهش به صورت کامل مورد بحث قرار می گیرد و در انتهای آن نیز پیشینه پژوهش اظهار می گردد. در فصل سوم، روش مورد بهره گیری برای تحلیل فرضیه ها به گونه کامل توضیح داده میشود. در فصل چهارم، تجزیه و تحلیل آماری دادهها انجام خواهد گردید و در نهایت در فصل پنجم، نتایج تحلیلها و نیز پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی ارائه می گردد.


دیدگاهتان را بنویسید