قسمتی از متن پایان نامه :

2-7-  بانک داری پس از انقلاب اسلامی
با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران به مقصود حفظ حقوق و سرمایه های ملی و به کار انداختن چرخهای تولیدی کشور و نیز تضمین سپرده ها و پس اندازهای مردم در بانکها ، تاریخ 17 خرداد ماه 1358 طبق مصوبه شورای انقلاب کلیه بانکهای خصوصی ایران ، ملی اعلام گردید و جهت اداره و مدیریت بهتر و متمرکز تر در نظام بانکی طرح ادغام بانکها به صورت زیر انجام گردید :
2-7-1 – بانکهای تخصصی
به مقصود حصول یکنواختی در ضوابط اعطای وام واجرای سیاست واحد و پیشرفت فعالیت های تخصصی در زمینه مسکن ،کشاورزی و صنعت و معدن ، بانکهای خصوصی ملی شده و بانکهای دولتی به صورت زیر ادغام گردیدند :

 • بانک صنعت و معدن: این بانک از ادغام بانکهای اعتبارات صنعتی ومعدنی ایران ، توسعه و سرمایه گذاری ایران ، صندوق ضمانت صنعتی و صندوق معدن تشکیل شده می باشد .
 • بانک مسکن: این بانک از ادغام بانکهای رهنی ایران ، ساختمان ، شرکتهای پس انداز و وام مسکن کوروش بزرگ ، اکباتان و پاسارگاد تشکیل شده می باشد .
 • بانک کشاورزی: این بانک از ادغام بانک توسعه کشاورزی ایران ،بانک تعاون کشاورزی ایران و کلیه موسسات اعتباری وابسته به وزارت کشاورزی و عمران روستایی تشکیل گردیده می باشد(فرجی،1382).
 • 2-7-2 – بانکهای تجاری
  جهت توزیع مطلوب فعالیت های اقتصادی در استان ها و شهرستان ها و نیز به لحاظ تعدد بانکهای تجاری خصوصی و نیز متمرکز شعب آنها در تهران ،بانکهای تجاری کشور به توضیح زیر تشکیل شدند :
  1- بانک ملی
  2-بانک سپه
  3-بانک رفاه کارگران
  4-بانک تجارت
  5-بانک ملت
  7- بانک کشاورزی

  سوالات یا اهداف پایان نامه :

  سوال اصلی:
  ” بانک ملی استان سمنان از نظر مدل تغییر مکان – سهم، در چهار سپرده(جاری، قرض الحسنه، کوتاه مدت، بلند مدت) چه وضعیتی داشته می باشد؟
  سوال فرعی:

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

  الف) نرخ رشد سپرده های  بانک ملی استان سمنان متناسب با نرخ رشد سپرده های بانک های استان بوده می باشد؟


  دیدگاهتان را بنویسید