تحلیل ساختاری و مطالعه مزیت نسبی بانک ملی استان سمنان از نظر جذب سپرده در مقایسه با سایر بانک ها در سطح استان

قسمتی از متن پایان نامه :

2-14 – جذب سپرده
میزان جذب سپرده، عبارت می باشد از میزان وجوه پذیرفته شده از عموم مانند پس اندازها، سپرده های دیداری و سپرده های ثابت که تحت عنوان بخشی از منابع بانک ها در ذیل به آنها پرداخته می گردد. (منتظر ظهور، محمد،ص83)
2-15 – جذب سپرده در سیستم بانکی ایران
در شرایط مطلوب که بانک مرکزی بتواند عرضه پول را کنترل نماید انتخاب ترکیب اجزای پول بستگی به رجحان اشخاص دارد. با در نظر داشتن اینکه اسکناس و مسکوک صد در صد قابل تبدیل به سپرده های دیداری هستند و با فرض اینکه عکس این امر نیز صادق می باشد، حال تصمیم شخص در اینکه چه مقدار اسکناس و مسکوک و چه مقدار سپرده دیداری برای مقدار مشخصی از پول نگاهداری کند، مانند تصمیم برای انواع اسکناس می باشد که طبیعتا بستگی به نیازهای مبادله ای شخص و راحتی وی در پرداخت هایش دارد. پر واضح می باشد که آن چیز که اکثرا عامل تعیین کننده در نسبت حجم اسکناس و مسکوک به حجم پول می باشد، هزینه بهره گیری از یک نوع پیش روی نوع دیگر در مقایسه با منافع ناشی از آنها می باشد.
اگر چه انتشار اسکناس و مسکوک و به جریان انداختن آن برای مقامات پولی متضمن هزینه می باشد، لیکن بایستی توجه داشت که بهره گیری از ان به جای سپرده های دیداری و یا سپرده های غیر دیداری همراه با هزینه و منافعی برای اشخاص نیز می باشد، امکان گم شدن اسکناس و یا به سرقت رفتن آن، شمارش اسکناس و پر حجم بودن آن، متضمن هزینه های اقتصادی و ضررهای احتمالی برای نگاهدارنده اسکناس هستند. با این تفاصیل اگر در مبادلات، پول نقد (اسکناس) آسانتر از چک قبول گردد و اعتماد به سیستم بانکی در حد پایین باشد اشخاص تمایل خواند داشت که به قدر نیاز و کافی اسکناس در اختیار داشته باشند. بطوریکه هر چه پذیرش چک دشوارتر باشد نیاز به حمل اسکناس بیشتر احساس می گردد. در صورت ثابت بودن هزینه ها و منافع نسبی نگهداری انواع پول، سهم اسکناس و مسکوک در حجم پول نیز با ثبات خواهد بود. در صورتیکه با تغییر این عوامل نسبت سهم سود نیز دستخوش تغییرات می گردد. پارامترهای مذکور خود تحت تاثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می باشند. بطور مثال در صورت عدم اعتماد به کارایی سیستم قضایی در قبول چک سخت تر بوده و موجب افزایش تقاضا برای اسکناس می گردد. همچنین هر چه سهم مبادلات غیر قانونی از حجم کل مبادلات افزایش یابد تقاضا برای اسکناس به خصوص اسکناس های درشت افزایش خواهد پیدا نمود. البته الگوی (عادت) پرداخت یک جامعه نیز در تعیین این نسبت بی تاثیر نیست و تغییر دادن آن مشکل بوده و مستلزم گذشت زمان زیادی می باشد. اگر چه در هر اقتصادی عموما از اسکناس و سپرده های دیداری در پرداخت ها بهره گیری می گردد، لیکن هر یک از انواع پول وسیله پرداخت مناسبی برای حجم مشخصی از مبادله هستند. این حجم مشخص خود نیز دستخوش تغییر و تحول می باشد. روش هایی که به مقصود جذب اسکناس در دست مردم (اشخاص) ارائه می شوند به گونه کلی بایستی در جهت جذب کردن سپرده های بانکی پیش روی اسکناس می باشند. از آنجا که در اقتصادهایی که فاقد یک سیستم مالی توسعه یافته هستند ممکن می باشد اشخاص به شکل اسکناس نیز پس انداز نمایند سیستم بانکی برای کاهش اسکناس در دست اشخاص بایستی دست به جذب سپرده ها، اعم از دیداری و غیر دیداری بزنند. برای جذب چنین سپرده هایی بانک ها بایستی به این سپرده ها سود به شکل نقدی و غیر نقدی بدهند. مقصود از سود نقدی، سودی می باشد که به شکل پول پرداخت می گردد و سود غیر نقدی سودی می باشد که به شکل کالا و یا خدمات ارائه می گردد که هر یک می توانند دارای ارزش پولی باشند. به نظر می رسد که در وهله ی اول بایستی از تمامی ظرفیت جذب سپرده های دیداری سود جست و متعاقبا کوشش در جذب سپرده های دیداری نمود. برای جذب سپرده های غیر دیداری (مدت دار) می توان از طریق ایجاد انگیزه های اقتصادی اقدام نمود. برای این کار بانک ها بایستی به این سپرده ها سود معقولی که ناشی از بکارگیری این منابع با در نظر داشتن نرخ تورم باشد، پرداخت نمایند. بانک ها همچنین می توانند با ارائه خدمات بانکی و یا آموزش کوشش در جلب توجه اشخاص و جذب سپرده های بیشتر نمایند. این خدمات لازم می باشد د رجهت افزایش اعتماد مردم به بانک و آموزش آنها درمورد خدمات بانکی و محسنات نگهداری سپرده های بانکی به جای اسکناس و همچنین تسهیل دریافت سپرده ها توسط سپرده گذاران باشد. مثلا با ایجاد امکان دریافت پول پیش روی ارائه دفترچه پس انداز در هر یک از شعب بانک، تنظیم ساعات کار متناسب با نیازها و برنامه های سپرده گذاران، تسهیل انتقال پول بین سپرده های مختلف و هم چنین تسهیل انتقال پول در داخل سیستم بانکی و ارائه ی نظرهای مشورتی در زمینه مسائل پولی و مالی برای مشتریان توسط بانک در برخورد با آنها، می توان اشخاص را به بانک جلب و سپرده های بیشتری جذب نمود. از سوی دیگر بایستی کوشش به اقدام آید تا مبادلات بیشتری از طریق سپرده های دیداری و سیستم بانکی انجام گیرد و برای افزایش تأثیر چک و سپرده های دیداری در انجام مبادلات لازم می باشد تا تسهیلات بیشتری برای صاحبان سپرده های دیداری فراهم گشته و اشخاص را نسبت به بهره گیری از چک اموزش داد و از همه مهمتر، دستگاه های قضایی کشور بایستی در حفظ حقوق دریافت کنندگان چک و بانک ها کوشش نمایند. قدم اول در ترویج چک در مبادلات می تواند پذیرش چک توسط شرکت ها، فروشگاه ها و موسسات دولتی و تعاونی ها از مشتریان خود باشد و همچنین ترویج چک در مبادلات میان موسسه ای بسیار مهم می باشد. اگر چه جایگزین کردن اسکناس و سپرده های بانکی کاری می باشد که برای سلامت و بهبود جریان پولی کشور در بلند مدت ضروری می باشد اما بایستی دید که آیا هزینه جذب اسکناس، توجیه کننده منافع ناشی از آن می باشد یا خیر؟ بانک ها در صورتی قادر خواهند بود که با باز پرداخت قابل توجهی کوشش در جذب سپرده های بانکی نمایند، تا کارایی و سوددهی خودشان را افزایش دهند. اگر این طور نباشد جذب سپرده ها و تعهد ضمنی پرداخت حداقل سود موجب فشارهای تورمی می گردد. (مهراب پور،1379،ص40-44)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سوال اصلی:

” بانک ملی استان سمنان از نظر مدل تغییر مکان – سهم، در چهار سپرده(جاری، قرض الحسنه، کوتاه مدت، بلند مدت) چه وضعیتی داشته می باشد؟
سوال فرعی:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

الف) نرخ رشد سپرده های  بانک ملی استان سمنان متناسب با نرخ رشد سپرده های بانک های استان بوده می باشد؟


دیدگاهتان را بنویسید