قسمتی از متن پایان نامه :

7-2  تاریخچه پیش‌بینی سود
سرمایه‌گذاران عمده به اطلاعات زیادی دسترسی داشته و حتّی انتظار دارند اطلاعاتی را دریافت کنند که سرمایه‌گذاران جزء به آن دسترسی ندارند. سرمایه‌گذاران جزء بایستی به کارگزاران متکی باشند. کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا جهت رفاه حال سرمایه‌گذاران جزء، پیوسته شرکت‌ها را به افشای بیشتر اطلاعات تشویق می کند.
در اوایل سال 1973، کمیسیون بورس اوراق بهادار اعلام نمود که برای  اولین بار به شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس، اجازه افشای پیش‌بینی‌های سود داده گردد. پیشنهاد بعدی در سال 1975 مطرح گردید. در این طرح، شرکت‌ها ملزم به انتشار اطلاعات پیش‌بینی همراه با گزارش‌های مالی شدند. این الزامات سبب می گردد اطلاعات مدیریت تقریباً برابر با اطلاعاتی باشد که عموم در اختیاردارند.

در آوریل سال 1976، پیشنهاد کمیسیون بورس اوراق بهادار به دلیل مخالفت زیاد، برداشته گردید. در نبود افشای پیش‌بینی سود توسط مدیریت، سرمایه‌گذاران جزء همواره به تحلیل گران حرفه‌ای اتکا می‌کنند. [1]
بورس اوراق بهادار تهران، مهم‌ترین و اصلی‌ترین مرکز مبادلات سرمایه‌ای تلقّی می گردد که در سال 1345 تأسیس شده می باشد. مطابق قانون، شرکتها موظف هستند این اطلاعات را به سازمان ارائه دهند:
الف) گزارش‌ها و صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده و اختصار صورت سالانه فعالیت شرکت که حداکثر چهار ماه پس از پایان سال مالی به تأیید حسابرس معتمد بورس رسیده می باشد.
ب) هر گونه تغییر در شرایط اعلام‌شده به سازمان به مقصود دریافت مجوز.
ج) سایر مدارک و اطلاعات مورد در خواست سازمان و کلیّه گزارش‌های مذکور در آیین‌نامه‌های مصوب در چارچوب قوانین مربوط.
این طریقه تا سال 1357 ادامه داشت و پس از آن تا سال 1370 عملاً بورس به حالت تعلیق در آمده بود. بین سال‌های 1370 تا 1375 آمارهای تولید و فروش هر ماهه، پیش‌بینی خرید و فروش سالانه و آمار تولید و فروش واقعی سال قبل به عنوان مبنایی جهت قیمت‌گذاری و هم چنین اطلاعاتی سودمند برای تصمیم- گیری سرمایه‌گذاران تلقی می‌گردید.
بورس اوراق بهادار تهران در سال 1376 طبق بخشنامه‌ای علاوه بر اطلاعات پیش گفته، شرکت‌ها را ملزم به ارائه سود هر سهم واقعی سه ماهه و سود هر سهم برآوردی سالانه نمود.
بورس اوراق بهادار تهران در سال 1379، با در نظر داشتن اهمیت گزارش‌های مالی میان‌دوره‌ای در تصمیم -گیری بهره گیری‌کنندگان، به مقصود قانونمند کردن روش گزارش دهی و افزایش قابلیت اتکا، شرکت‌ها را ملزم به ارائه اطلاعات میان‌دوره‌ای شش ماهه مطالعه‌شده در فرم‌های استاندارد نمود.
بدیهی می باشد با ارائه اطلاعات در این قالب، ارسال آمار تولید و فروش ماهانه توسط شرکت‌ها منتفی شده ارائه اطلاعات در خصوص پیش‌بینی سود هر سهم، طبق رویه موجود باقی ماند.
بند چ از ماده 5 آیین‌نامه افشای اطلاعات شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس در سال 1381 شرکت‌ها را مکلّف به ارائه پیش‌بینی سود هر سهم در پایان هر سه ماه، حداکثر 20 روز بعد از پایان دوره سه ماهه می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

[1]Ibid , 400 – 403.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:
با در نظر داشتن توضیحات ارائه‌شده در قسمت توضیح و اظهار مسئله، اهداف پژوهش حاضر به توضیح زیر می باشد:
1- تعیین اثر تغییر هیئت‌مدیره بر مدیریت سود سال جاری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران


دیدگاهتان را بنویسید