پژوهش­های دانشگاهی زیادی چه در داخل کشور (برزیده و همکاران، 1388؛ ساربان‌ها، 1382؛ کردستانی و همکاران، 1389؛ کرمی و همکاران، 1389) و چه در خارج از کشور (اسکینر2004؛ هوی و همکاران، 1992؛ فولر و گلداشتاین، 2011؛ بکر و ورگلر[1]، 2004)، در ارتباط با سیاست‌های تقسیم سود و تاثیر عوامل مختلف بر آن صورت گرفته می باشد، اما با این تفاصیل بیشتر این پژوهش­ها معطوف به تاثیر عوامل و متغیرهای مختلف بر سیاست‌های تقسیم سود بوده و تا به‌حال پژوهشی در خصوص مطالعه تقسیم سود سهام در بازار رو به رکود و مقایسه آن با بازار رو به رونق، در ایران انجام نگرفته می باشد، لذا این پژوهش کاملاً جدید بوده و با جنبه نوآورانه خود به دنبال ارتقای مبانی نظری و غنی‌تر کردن ادبیات موضوع حاضر می باشد.
2-4-1) اهداف کاربردی
پژوهش حاضر با شناخت و مطالعه اهمیت تقسیم سود در بازارهای رو به رکود و توصیف تجربی ارتباط آن با بازارهای دارای رونق بالا، مبانی کاربردی برای بازیگران بازار سرمایه شامل سرمایه‌گذاران بالقوه و بالفعل فراهم خواهد نمود. بدیهی می باشد که به دنبال انجام هر پژوهشی کوشش بر این می باشد نتایج بدست آمده مورد بهره گیری علاقمندان قرار بگیرد تا در اتخاذ تصمیمات کارا و موثر باشد، لذا این پژوهش نیز مستثنی از این امر نخواهد بود. از طرف دیگر نتایج پژوهش­ها برای خود مدیران شرکت‌ها نیز قابل توجه خواهد بود تا نتایج مثبت بیشتری را رقم بزنند؛ پس نتایج پژوهش­ها حاضر می‌تواند برای گروه‌های زیر قابل بهره گیری باشد:

  • سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، مردم و دولت،
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
  • سهام‌داران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،
  • مدیران شرکت‌ها،
  • موسسات مالی و اعتباری و سرمایه‌گذاری،
  • متخصصین و تحلیلگران مالی و
  • محققان و دانشجویان.