ارزیابی سامانه حسابداری و گزارشگری مالی گمرک شیراز به بخش حسابداری دولتی و تامیناعتبار و خزانه

قسمتی از متن پایان نامه :

2-1-6-گزارشگری مالی در عصر تجارت الکترونیک

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

تحولات پی‌در‌پی سه دهه  اخیر در عرصه‌های گوناگون سیاسی و اقتصادی اگر چه بی‌سابقه و تکان‌دهنده بوده و بسیاری از معادلات موجود را در جهان برهم زده می باشد اما نمی‌توان آن را با تحولات و پیشرفت‌های گسترده و باور نکردنی فناورهای مختلف و بیش از همه فناوری اطلاعات و ارتباطات مقایسه نمود. تحولات[1] ICT نه فقط در ارتباط با نظام‌های اطلاعاتی درون سازمانها تغییرات زیادی را سبب شده می باشد، که منجر به پیامدهای مهمی در چگونگی روابط اقتصادی، شیوه کسب و کار و مبادلات شده می باشد. آن چیز که امروز با عنوان تجارت الکترونیک یا کسب و کار الکترونیک در عرصه فعالیت‌های اقتصادی پدید آمده بیش از هر چیز محصول تحولات و پیشرفت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد. آثار اقتصادی این فضای جدید کسب و کار موجب بر هم خوردن نسبتهای رایج در توزیع سهم فعالیت‌ها ازمجموعه عملکرد اقتصادی شده می باشد. مهم تر از آن، کسب و کار و تجارت الکترونیک، بر نوع اطلاع‌رسانی و حتی نوع نیازهای اطلاعاتی افراد ذینفع در ارتباط با سازمانها و شرکت‌های گوناگون آثار بسیاری داشته می باشد.
نوع تاثیراتی که محیط جدید ICT عملاً بر چگونگی انتشار صورت‌های مالی بر جای نهاده بسیار محدودتر از ظرفیت‌های بالقوه این فناوری می باشد. انجمن حسابداران خبره انگلستان و ویلز2(ICAEW)  به عنوان یکی از نهادهای مهم و تاثیرگذار حرفه‌ای حسابداری در سطح جهان، طی گزارشی در سال 2004 با عنوان «گزارشگری دیجیتال: اطلاعات برای بازارهای برتر» به دو سطح از دگرگونی نظامهای گزارشگری مالی تصریح کرده می باشد:
[1] Information connection technology

2 In stitute of chartered Accountant in England and wales
[2] Portable Document Format
[3] HyperText Markup Language

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:
هدف های کلی پژوهش شامل موارد زیر می باشد:

  • ارزیابی دقیق گزارشگری مالی موجود در گمرک شیرازو مقایسه آن با نحوه گزارشگری مالی مطلوب با در نظر داشتن عوامل تعیین شده.

  • دیدگاهتان را بنویسید