مطالعه تاثیر اطلاعات حسابداری منابع انسانی بر ارزش شرکت ‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-3-8 – روش های حسابداری اندازه گیری منابع انسانی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

پرسنلی که در حال کار برای یک موسسه خاصی هستند در واقع در یک فرآیند ارزشی آفرینی شریک هستند. یعنی، هر فعالیت اقتصادی موجب تحمیل هزینه هایی برای شرکت می گردد هنگامی که گردش درآمد یک سازمان، بیشتر از هزینه های آن می باشد تفاوت بعنوان ارزش افزوده شرکت تلقی می گردد.(تیواری و کدوانی[1] ،2007)
ارزش افزوده حاصل تعامل میان منابع انسانی و مواد مصرفی در تولید می باشد. با در نظر داشتن اینکه شناخت و اندازه گیری منابع انسانی و ارزشهای به وجودآمده گفته شده مشکل می باشد، حسابداری از روش ها و معیارهای جایگزین جهت اندازه گیری منابع انسانی بهره گیری می کند.
برای اندازه گیری منابع انسانی سه روش (نظریه) را در نظر گرفت که به مطالعه آنان می پردازیم.
الف) روش بهای تمام شده تاریخی
ب) روش مقایسه ارزش بازار با ارزش دفتری شرکت ها
ج) روش ارزش جایگزینی
الف- روش بهای تمام شده تاریخی
طبق این روش مخارج صرف شده برای کارکنان (مخارج آموزش ضمن خدمت وتخصصی) مستقیماً باعث افزایش کمیت و کیفیت کار آنها می گردد. که باعث افزایش ارزش منابع انسانی می گردد. پس این هزینه ها به بهای تمام شده تاریخی انسانی ثبت می گردد. این روش نیز دارای مزایایی همچون:

 • مبتنی بر روش ها و اصول حسابداری
 • مورد پذیرش سازمان های امور اقتصادی می باشد.
 • معایب

  الف) سختی تفکیک هزینه های منابع انسانی به هزینه های جاری و سرمایه ای
  ب) این روش سرمایه گذاری در دارایی های انسانی به عنوان دارایی بلند مدت مطرح و در زمان عمر مفید مورد نظر مستحلک می گردد. در این روش ارزش منابع انسانی بیشتر به وسیله ب ت تاریخی و ارزش جایگزینی محاسبه می گردد. اگر چه این روش متداول نیست اما بعضی شرکت ها که عمده سرمایه آنها نیروی انسانی تشکیل می دهد از این روش پیروی می کند مانند (صنایع الکترونیک و باشگاه های ورزشی حرفه ای)
  روش مقایسه ارزش بازار با ارزش دفتری شرکت ها:
  یکی دیگر از روش های اندازه گیری منابع انسانی می باشد. در این روش آغاز دارایی مالی بهایابی از قبیل( سرقفلی و حق الامتیاز و… )و سپس تعدیل می گردد. بعضی از محققان بر این عقیده اند که قیمت های بازار دارایی ها عبارت از ارزش تنزیل شده درآمدهای آینده.
  مثلاً: شرکت مایکروسافت دارای ارزش چند برابر ارزش دفتری آن می باشد که علت آن وجود منابع انسانی خلاق و نوآور می باشد.
  مزایای عمده روش مقایسه ارزش بازار با ارزش دفتری:
  1.‌ منابع انسانی به ارزش روز بهایابی می گردد

  1. این ارزش گذاری سبب تسهیل در امر تصمیم گیری مدیران برای آینده به دلیل وجود اطلاعات به روز می باشد
  2. معایب

   1. ارزیابی گروهی یا فردی در این روش قابل اجرا و امکان پذیر نیست
   2. ارزش منابع انسانی به گونه مستقیم اندازه گیری نمی گردد بلکه از طریق مقایسه بدست می آید و در نتیجه از دقت کافی برخوردار نیست.
   3. روش جایگزینی
    مقصود از این روش جایگزینی، کلیه مخارج لازم جهت جایگزین کردن منابع انسانی موجود در یک سازمان می باشد. این مخارج به صورت اختصار شامل موارد زیر می باشد:
    الف) هزینه استخدام:
    این هزینه ها شامل هزینه های کارمندیابی (جستجو جهت منابع انسانی بابت پست های موجود)، استخدام و هزینه گزینش و …
    ب) هزینه آموزش:
    این هزینه ها جهت آموزش ها و آشنایی فرد با سازمان و هزینه های تخصصی آموزشی بابت قرار گرفتن افراد و پست هایی که مورد نیاز سازمان هستند.
    ج) هزینه انتقال و خروج:
    بابت هزینه های انتقال و اخراج (پرداخت سنوات)
    د) سایر هزینه ها
    شامل هزینه هایی که یک منبع یا منابع انسانی برای یک سازمان ایجاد می گردد.
    روش های انعکاس سرمایه گذاری درمنابع انسانی
    طبق دو روش می توان سرمایه گذاری درمنابع انسانی را در گزارش های مالی سالانه شرکت در نظر گرفت:
    الف- گزارش به صورت دارایی نامشهود
    ب- گزارش به صورت دارایی مشهود
    الف) در این روش منابع سرمایه ای توسط سازمان ها به صورت دارایی نامشهود در نظر گرفته می گردد.
    ب)طبق این روش مبالغ عمده ای صرف دارایی نامشهود می گردد که بایستی به صورت جداگانه ارائه گردد. این روش در شرکت هایی که از طریق ادغام یا خرید مبالغ هنگفتی را صرف سرقفلی کرده اند کاربرد دارد.(کودوانی و تیواری ،2007)
    علت های و ضرورت توسعه منابع انسانی

   4. به مقصود نشان دادن تغییراتی که در منابع انسانی رخ میدهد
   5. به مقصود پی بردن به بهره وری سرمایه گذاری در این منابع
   6. کمک به مدیران جهت برنامه ریزی و کنترل موثر منابع انسانی
   7. جذب، رشد و بهبود حفظ و نگهداری منابع انسانی
   8. تصمیم گیری مدیریت در مورد هزینه و ارزش افراد.
   9. [1] Tiwari & Kodwani

    سوالات یا اهداف پایان نامه :

     سوالات پژوهش:
    سوال اصلی پژوهش

   10. آیا بین هزینه های منابع انسانی و ارزش بازار سرمایه شرکت ارتباط معناداری هست؟
   11. سوالات فرعی پژوهش
    2- آیا بین نسبت هزینه های منابع انسانی به کل دارائیها و ارزش شرکت ارتباط معنا داری هست؟

    3- آیا بین نسبت هزینه های منابع انسانی به دارائیهای سرمایه ای و ارزش شرکت ارتباط معنا داری هست؟
    4-  آیا بین نسبت هزینه های منابع انسانی به حقوق و دستمزد و پاداش و ارزش شرکت ارتباط معنا داری هست؟