مطالعه تاثیر شیوه های حاکمیت شرکتی بر مدیریت سرمایه در گردش شرکت های پذیرفته شده در بورس

قسمتی از متن پایان نامه :

2-7-1  استراتژی های دارایی های جاری
استراتژی محافظه کارانه( دارایی های جاری)
مفهوم این راهبرد آن می باشد که شرکت با نگهداری پول نقد و اوراق بهادار قابل فروش می‌کوشد نقدینگی خود را حفظ کند. خطر این روش بسیار اندک می باشد زیرا قدرت نقدینگی نسبتاً زیاد، به شرکت این امکان را می‌دهد بدهی‌ها را در موعد مقرر پرداخت کند. همچنین بخاطر نگهداری موجودی‌های زیاد خطر از دست دادن مشتری اندک می باشد و شرکت کمتر با خطر ورشکستگی مواجه خواهد گردید اما بازدهی شرکت پایین می باشد [جهانخانی، پارساییان، ۱۳۹۰]. اعطای اعتبار به مشتریان می‌تواند در میزان فروش به طرق مختلف تأثیر مثبت بگذارد. اعطای اعتبار را می‌توان نوعی کاهش قیمت تلقی نمود، به علاوه اعطای اعتبار مشتریان را ترغیب می کند که در دوره‌های رکود هم خرید‌های خود را انجام دهند، البته این مزایا با کاهش بازده دارایی‌ها به علت افزایش سرمایه گذاری در دارایی‌های جاری خنثی می گردد [رضازاده ،حیدریان، ۱۳۸۹].

 استراتژی جسورانه(در مدیریت دارایی های جاری)
در این رویکرد مدیران سرمایه در گردش می‌کوشند تا وجوه نقد و اوراق بهادار قابل فروش را به حداقل ممکن برساند و میزان سرمایه گذاری در موجودی کالا را کاهش دهند. ریسک این رویکرد بسیار بالا می باشد وخطر عدم توان پرداخت تعهدات و از دست دادن مشتری بسیار زیاد می باشد. اما پیش روی بازدهی شرکت به خاطر تهیه دارایی‌های ثابت وگردش عملیاتی زیاد دارایی‌های جاری افزایش می‌یابد [جهانخانی، پارساییان، ۱۳۹۰].
2-7-2  استراتژی های بدهی های جاری
 استراتژی محافظه کارانه(در مدیریت بدهی های جاری)
مدیر محافظه کار می‌کوشد تا در ساختار مالی شرکت، میزان وام‌های کوتاه مدت را به حداقل برساند. و برای تهیه دارایی‌های جاری، از وام‌های بلند مدت که بهره شناور دارند، بهره گیری می کند. در پاره‌ای مواقع به جای اخذ این گونه وام‌ها، از منابع دیگری نظیر سرمایه صاحبان سهام تأمین می کند. شرکتی که وام‌های کوتاه مدت را به حداقل ممکن می‌رسند احتمال ریسک ورشکستگی و ناتوانی در پرداخت به موقع وام‌ها را به شدت کاهش می‌دهد. همچنین بهره گیری از وام‌های بلند مدت و حقوق صاحبان سهام به جای وام‌های کوتاه مدت باعث افزایش هزینه سرمایه و کاهش نرخ بازده سهامداران شرکت می گردد [رود پشتی،کیایی، ۱۳۸۷].
استراتژی جسورانه(در مورد بدهی های جاری)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

در این رویکرد مدیر می‌کوشد سطح وام‌های کوتاه مدت را به حداکثر برساند و دارائی‌های جاری خود را از محل این وام‌ها تأمین کند. اگر سطح وام‌های کوتاه مدت یک شرکت به حداکثر برسد خطر احتمال اینکه شرکت نتواند به موقع آن‌ها را را بازپرداخت کند افزایش خواهد پیدا نمود. و وقتی بازار با کمبود پول و اعتبار مواجه، استقراض گرفتن وام‌های کوتاه مدت به آسانی میسر نمی‌گردد و هزینه آن بالا خواهد رفت [رودپشتی ،کیایی، ۱۳۸۷].
2-7-3  استراتژی میانه رو
حد متعادل بهره گیری از دارایی‌های جاری و بدهی‌های جاری می باشد و ریسک معقول را می‌پذیرد. مدیر مالی شرکتی که سیاست میانه رو در پیش می‌گیرد۱) اگر دارایی‌های جاری را سیاست محافظه کارانه و بدهی‌های جاری را به یک نسبت متعارف در پیش گیرد، ریسک و بازده متعادل می گردد یعنی دارایی‌های جاری و بدهی‌های جاری را به یک نسبت متعارف در حداکثر ممکن نگهداری کند۲) اگردرمورد دارایی‌های جاری سیاست جسورانه در پیش گیرد و همزمان بدهی‌های جاری سیاست محافظه کارانه باشند ریسک و بازده متعادل می گردد. یعنی دارایی‌های جاری را در حداقل ممکن نگهداری کند و بدهی‌های جاری را نیز در حداقل ممکن نگهداری کند [حسن‌پور، ۱۳۸۸].

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:
این پژوهش درصددپاسخ دادن به سوالات زیر می باشد:
1) آیاروشهای حاکمیت شرکتی برچرخه تبدیل وجه نقد، تاثیرمعنی دار ی دارد؟


دیدگاهتان را بنویسید