قسمتی از متن پایان نامه :

2-1-4- اهمیت کیفیت گزارشگری مالی در استانداردهای حسابرسی
بوشمن و همکاران (2001) اظهار می­دارند گزارش­های مالی می­تواند از سه طریق بازار سرمایه را متأثر گرداند.
اول، گزارش­های مالی بهتر کمک می­کند سرمایه­گذاری­های بد و خوب تشخیص داده گردد که این موضوع ریسک برآورد و در نتیجه هزینه سرمایه را کاهش می­دهد.
دوم گزارش ­های مالی با کیفیت­تر، سرمایه­گذاران را در تمیزدادن مدیران خوب و بد یاری رسانده و از این­رو موجب کاهش هزینه­های نمایندگی و بالتبع هزینه سرمایه می­گردد.
سوم، گزارش­های حسابداری مبهم سبب تضعیف ارتباط ارقام حسابداری و واقعیات اقتصادی شده و خواه ناخواه موجب افزایش عدم تقارن اطلاعاتی می­گردد. در چنین شرایطی تأمین­کنندگان منابع با افزایش قیمت فروش و کاهش قیمت خریدشان به حفاظت از منافع خویش می­پردازند. (باتاچاریا و همکاران، 2003). در پژوهش بوشمن و همکاران (2001) از معیار به­موقع بودن سود برای اندازه­گیری ابهام در گزارش­های مالی بهره گیری شده می باشد. بیدل و هیلاری (2006) در مطالعه ارتباط کیفیت گزارشگری مالی و سرمایه­گذاری در سطح شرکت­ها دریافتند که کیفیت بالاتر در اطلاعات حسابداری، کارآیی سرمایه­گذاری را با کاهش عدم­تقارن اطلاعاتی بین مدیران و تأمین­کنندگان خارجی سرمایه، تقویت می­نماید. آنان همچنین اظهار نمودند که در کشورهایی که تأمین مالی اکثراً از طریق معاملات در شرایط عادی (بازار سرمایه) انجام می­گردد. در مقایسه با آنهایی که تأمین مالی بیشتر از طریق اعتباردهندگان (مانند بانک­های دولتی) انجام می­گردد، ارتباط بین کیفیت حسابداری و کارآیی سرمایه­گذاری بیشتر خواهد بود. معیار کیفیت گزارشگری مالی در پژوهش یادشده، از ترکیب چهار معیار محافظه­کاری سود، اجتناب از زیان، عدم هموارسازی سود و به موقع بودن سود ایجادشده می باشد.
کیفیت گزارشگری مالی (محتوای اطلاعاتی اجزای سود عملیاتی حسابداری برای پیش­بینی جریان­های نقدی عملیاتی آتی) در چارچوب نظری حسابداری مالی که تعیین­کننده اهداف گزارشگری مالی می باشد توجه خاصی به جریان­های نقدی و امکان پیش­بینی آن مبذول شده می باشد. در بیانیه مفاهیم حسابداری مالی شماره یک هیئت تدوین استانداردهای حسابداری یکی از هدف­های گزارشگری مالی فراهم آوردن اطلاعاتی می باشد که سرمایه­گذاران، اعتباردهندگان و سایر بهره گیری­کنندگان بالفعل و بالقوه را در برآورد مبلغ، زمان و مخاطره دریافت­های آینده یاری کند». (37. Par، 1978، (FASB.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:
در این قسمت سوالات پژوهش در جهت اهداف پژوهش اظهار می شوند
سوالات اصلی پژوهش:
چه ارتباط ای بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی هست؟
سوالات فرعی پژوهش:

  • چه ارتباط ای بین مسئولیت اجتماعی با کیفیت اقلام تعهدی هست ؟
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
  • چه ارتباط ای بین مسئولیت اجتماعی با اندازه شرکت هست ؟
  • چه ارتباط ای بین مسئولیت اجتماعی با اهرم مالی هست ؟