قسمتی از متن پایان نامه :

5-2- اختصار پژوهش

تأثیر اصلی گزارشگری مالی انتقال تاثیر اطلاعات مالی به افراد برون سازمان به روش معتبر و به موقع می باشد. در بیانیه مفاهیم شماره یک هیات استانداردهای حسابداری مالی هدف از گزارشگری مالی، تهیه اطلاعات مفید برای تصمیم گیران اقتصادی و تجاری یاد شده می باشد. یکی از ابزارهای ارائه اطلاعات مفید توسط مدیران، برای بهره گیری­کنندگانی که نمی­توانند مستقیما بر رویدادهای شرکت نظارت کنند، صورت های مالی حسابداری می باشد. به عبارت دیگربرای این اشخاص، اطلاعات حسابداری چاپ گردیده، چیزی غیر از جانشین برای پدیده های واقعی نیست. همچنین در تحقیقات بسیاری ، تأثیر صورت های مالی حسابداری به­عنوان یکی از ابزارهای مهمی که تاثیر زیادی بر تصمیمات بهره گیری کنندگان دارد، به اثبات رسیده می باشد. حسابرسی فرایندی می باشد منظم و با قاعده جهت جمع آوری و ارزیابی بیطرفانه شواهد درمورد ادعاهای مربوط به فعالیت ها و وقایع اقتصادی. به مقصود تعیین درجه انطباق این ادعاها با معیارهای از پیش تعیین شده و گزارش نتایج به افراد ذی نفع (نیکخواه آزاد،1377). یکی از متداولترین تعریف ها درمورد کیفیت حسابرسی تعریفی می باشد که توسط دی انجلو(1981) ارائه شده می باشد. او کیفیت حسابرسی را اینگونه تعریف کرده می باشد: ارزیابی بازار از احتمال اینکه حسابرس موارد تحریفات با اهمیت در صورتهای مالی و سیستم های حسابداری صاحب کار را کشف کند وتحریفات با اهمیت کشف شده را گزارش کند. فریدلان (1994) پس از ازمون های گسترده به این نتیجه رسید که شرکت هایی که سهام خود را برای نخستین بار به مردم عرضه می­کنند در اخرین دوره گزارش­های حسابداری پیش از عرضه سهام با بهره گیری از اقلام تعهدی اختیاری سود را افزایش داده اند، در مقایسه با اقلام تعهدی قابل مقایسه و موجود در دوره پیش. طی دو دهه اخیر بسیاری از کشورها، اقدام به کوچک سازی دولت و واگذاری بنگاه­ها نامیده می گردد، علاوه بر « خصوصی سازی » به بخش خصوصی کرده اند. این فرآیند که گسترش بخش خصوصی، افزایش توان نظارتی دولت را نیز به همراه دارد. بدین مقصود، ایران نیز خصوصی سازی بنگاه ها و شرکت های دولتی را در دستور کار خودقرار داده می باشد. روش های مختلفی برای خصوصی سازی هست که یکی ازپرکاربردترین آنها در همه کشورها و مانند کشور ما، واگذاری سهام شرکت‏های دولتی به بخش خصوصی از طریق بورس اوراق بهادار می باشد. شواهد تجربی، حاکی ازآن می باشد که دولت ها علاقه دارند سهام شرکت های وابسته به خود را در عرضه عمومی اولیه به زیر ارزش ذاتی عرضه کنند و معمولاً قیمت گذاریِ زیر ارزش ذاتیِ عرضه عمومیِ اولیه سهام شرکت های دولتی، بیشتر از شرکت های غیردولتی می باشد که بخش عمده خصوصی سازی را در جهان، کشورهای اروپایی عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه  انجام داده اند و طی سال های اخیر، برنامه های خصوصی سازی درکشورهای در حال توسعه، رشد زیادی داشته می باشد (کریمی پتانلار، 1383). مدیریت سود یعنی اینکه مدیر بتواند رویه ای از حسابداری را انتخاب کند که به هدف خاصی دست یابد. یکی از مواقعی که انگیزه های مدیریت برای مدیریت سود بر انگیخته میشود، عرضه اولیه عمومی می باشد.هرگونه عرضه عمومی اوراق بهادار که برای اولین بار به عموم مردم و سرمایه گذاران عرضه میشود، عرضه اولیه عمومی IPO نامیده میشود. شرکت هایی که سهام خود را برای نخستین بار به مردم عرضه می کنند ممکن می باشد در آخرین دوره پیش از عرضه سهام با بهره گیری از اقلام تعهدی اختیاری، سود را افزایش دهند تا وضعیت اقتصادی شرکت را مطلوب نشان دهند. اقلام تعهدی سود تاحدود زیادی در کنترل مدیریت هستند و وی میتواند برای بهتر جلوه دادن عملکرد شرکت و افزایش قابلیت پیش بینی سود های آینده در اقلام تعهدی سود دست برده و به اصطلاح امروزی سود را مدیریت کند. یکی از راه های کاهش مدیریت سود ارتقای کیفیت حسابرسی می باشد . کیفیت حسابرسی میزان اقلام تعهدی اختیاری ومدیریت سود را کاهش می دهد. یکی از اشکال کنترل مدیریت، بهره گیری از حسابرسی می باشد. حسابرسی       می تواند از سوی مدیریت سود مورد بهره گیری قرار گیرد تا به سهامداران اطمینان خاطر داده گردد که مدیریت رفتار فرصت طلبانه ای ندارد. در ادبیات پیشین ارتباط بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود تعهدی به خوبی اثبات شده می باشد در حالی که تحقیقات محدودی در ارتباط با تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود واقعی امتحان شده می باشد. مطالعات پیشین شواهدی را فراهم کرده می باشد که حسابرسی دارای کیفیت بالا بر مدیریت سود تعهدی با سطح بازده سود کمتر همراه بوده می باشد. الدر و ژهو (2002) وچن  (2005) نشان داده اند که ظهور سازمان های حسابرسی باعث تعدیل مدیریت سود تعهدی در طول دوره عرضه اولیه شده پس و بر اساس شواهد قبلی، سازمانهای حسابرسی موجب تحریک مدیریت سود تعهدی شده و شرکت های دارای عرضه اولیه را به سوی مدیریت سود واقعی هدایت کرده می باشد. در پژوهش حاضر به مطالعه مدیریت سود در شرکت های دارای عرضه اولیه می پردازیم. همچنین برای مطالعه مدل دوم، علاوه بر متغیر وابسته مدیریت سود و متغیر مستقل شرکتهای دارای عرضه اولیه، سازمان حسابرسی، اندازه شرکت، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری، نسبت اهرمی، بازده دارایی ها، رشد مخارج سرمایه ای، به عنوان متغیر کنترلی وارد مدل شده می باشد تا تاثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته، به نحو بهتری مطالعه و تبیین گردد. پس، ما، در این پژوهش به مطالعه مدیریت سود در شرکت های دارای عرضه اولیه و تأثیر سازمان حسابرسی بر مدیریت سود واقعی و تعهدی، در شرکت های دارای عرضه اولیه، پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته ایم. در این مطالعه از تکنیک های مختلف آماری و اقتصاد سنجی برای مدل سازی، آزمون فرضیات و تجزیه وتحلیل اطلاعات بهره گیری شده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

سوالات یا اهداف پایان نامه :


دیدگاهتان را بنویسید