مطالعه اثر بازدارندگی مکانیزم حاکمیت شرکتی از درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

تعیین دلیل یا علت های دقیق ورشکستگی و معضلات مالی در هر مورد خاص کار سختی است . در اغلب موارد علت های متعددی با هم منجر به پدیده ورشکستگی می شوند.اما طبق تحقیقات دان و براد استریت علت های اصلی ورشکستگی معضلات مالی و اقتصادی می باشد .
در بعضی موارد علت های ورشکستگی با آزمون صورتهای مالی وثبتهامشخص می گردد. حسابدارانی که در تجزیه و تحلیل وضع مالی شرکت های رو به زوال تجربه دارند می توانند به راحتی علت های ورشکستگی را شناسایی و تعیین کنند. اما گاهی ، بعضی مسائل از گردش مناسب در یک واحد تجاری در یک دوره نسبتا” کوتاه مدت طرفداری می کند و ورشکستگی را از چشم حسابداران پنهان می سازد .
 

 2-6-1-5-1- علت های ورشکستگی از دیدگاه نیوتن

نیوتن (1998) علت های ورشکستگی را بطور کلی به دو دسته تقسیم کرده می باشد.
الف- علت های برون سازمانی
ب- علت های درون سازمانی
 

الف- علت های برون سازمانی
1- ویژگیهای سیستم اقتصادی :
مدیریت شرکت بایستی تغییراتی را که در ساختار اقتصادی رخ می دهد بپذیرد. اما نمیتواند تغییری در آنها ایجاد کند . بلکه بایستی تعدیلات لازم را درعملیات شرکت در جهت این سیستم پیاده سازد . شرکتهای بزرگ دارای سازمان هستند اما شرکتهای کوچکتر بیشتر در معرض خطر ورشکستگی قرار دارند ، زیرا شرکتهای بزرگ بهتر می توانند در شرایط نبود ثبات بازار مقاومت نمایند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2- رقابت :
یکی از علت های دیگر ورشکستگی، رقابت می باشد ، اما مدیریت کارا نقطه مقابل این دلیل می باشد .
3- تغییرات در تجارت و بهبودها و انتقالات در تقاضای عمومی :
اگر شرکتها از بکارگیری روش های مدرن و شناخت وسیع و بموقع خواسته های مصرف کننده جدید ، ناتوان باشند شکست می خورند.
4- نوسانات تجاری :
مطالعات نشان داده می باشد که ناسازگاری بین تولید و مصرف ، عدم استخدام ، کاهش در میزان فروش ، سقوط قیمت ها و … باعث افزایش تعداد شرکت های ورشکسته شده می باشد . به هر حال نبود آرامش موقت عامل زیر بنایی ورشکستگی شناخته نشده می باشد .
5- تامین مالی :
پروفسور ناماکی[1] با بهره گیری از داده های بانک جهانی برای دوره 1980-1990 عنوان نمود که معضلات مرتبط با تامین مالی بیشتر از شرایط اقتصادی ، باعث ورشکستگی شرکت های کوچک می گردد .
6- تصادفات :
بعضی از عوامل ، بسیار فراتر از کنترل شرکت هستند مانند رویدادهای طبیعی . بعضی از آنها به نام اعمال خداوند معروفند . این گروه در همه جوامع صرف نظر از سیستم خاص اقتصادی ، دیده می گردد.
نیوتن (1998) عوامل درون سازمانی ورشکستگی واحدهای تجاری را عواملی می داند که می توان با بعضی اقدامات واحد تجاری از آنها جلوگیری نمود . اغلب این عوامل ناشی از تصمیم گیری غلط می باشد و مسئولیت آنها را بایستی مستقیما” متوجه خود واحدهای تجاری دانست .
ب- علت های درون سازمانی
1- ایجاد و توسعه بیش از اندازه اعتبار :
اگر شرکت ، اعطای اعتبار به مشتریان را بیش از اندازه توسعه بخشد در دریافت دیون از بدهکاران سخت و پیچیده می گردد . توزیع کننده ها در صورت فروش کالا به مصرف کننده قادر به پرداخت بدهیهایشان هستند ، پس اعتبار اعطا شده از تولید کننده به توزیع کننده و نهایتا” به مصرف کننده توسعه داده می گردد. در این حالت یک زنجیره اعتبار ایجاد می گردد و اگر یک حلقه در این زنجیره ورشکست گردد خطر سقوط همه زنجیره هست . راه حل مناسب افزایش مطالعه های اعتباری و محدود کردن حتی الامکان فروش های نسیه می باشد . گرچه ممکن می باشد بعضی شرکت‌ها فکر کنند که از دست دادن حجم فروش های نسیه ، زیان بیشتری از سوخت شدن بعضی مطالباتشان برای آنها به همراه دارد. اما تصمیم غلط درمورد اعطای اعتبار ممکن می باشد باعث ایجاد ریسک در فعالیت مالی خود شرکت گرددو این زیانهای اعتباری غیر معمول، ممکن می باشد ساختار مالی شرکت را برای ادامه فعالیت تضعیف نماید.
2- مدیریت ناکارا:

فقدان آموزش ،تجربه ، توانایی و ابتکار مدیریت ،عدم همکاری و ارتباط موثرمدیریت با افراد حرفه ای ، واحد تجاری را در باقی ماندن در عرصه رقابت و تکنولوژی دچار مشکل می سازد . بیشترین تعداد ورشکستگیها به این علت های بوده اند . عدم همکاری و ارتباط موثر مدیریت با افراد حرفه ای هم در این طبقه قرار می گیرد .
ادامه پژوهش تجاری دانشگاه پیترزبرگ مطالعه ای روی 10 کارخانه تولیدی ناموفق طی سالهای 1954 و 1956 انجام داد. شرکت های ورشکسته با 10 شرکت موفق مخالف یکدیگر بودند و اختلافات آنها به توضیح ذیل بود.
[1] Namaki

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

  • تعیین اثر افزایش سهامداران نهادی بر پیشگیری از درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
  • تعیین اثر بالا بودن درصد مدیران غیرمؤظف بر پیشگیری از درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • تعیین اثر انتخاب نوع حسابرس بر پیشگیری از درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

  • دیدگاهتان را بنویسید