تست روش CVA برای یک مجموعه بانک ایرانی

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1- مقدمه                 
امروزه، سازمان ها هزینه های فراوان و زمان زیادی را صرف تهیه، تدوین و اجرای استراتژی هایی می کنند تا بتوانند به اهداف بلندمدت و چشم اندازهای سازمان دست یابند؛ پس، آگاهی از این که عملکرد سازمان تا چه حد در جهت رسیدن به این اهداف بوده و جایگاه سازمان در محیط پیچیده و پویای امروز کجاست؛ برای مدیران و سازمان ها اهمیت فراوانی دارد. ارزیابی عملکرد، از مهم ترین فرآیندهای راهبردی می باشد که ضمن ارتقای پاسخ گویی، میزان تحقق اهداف و برنامه های هر سازمان رامشخص می کند (حسن زاده و زارع، 1387). در سراسر جهان عملیات بانکها را به عنوان یکی از  مهم­ترین فعالیتهای هر نظام اقتصادی می­دانند. هر فعالیتی که مستلزم کسب سرمایه و منابع مالی باشد، بی­تردید به دخالت بانکها و موسسات مالی نیازمند می باشد. به دلیل تأثیر بسیار مهم و اساسی بانکها در اکثر فعالیتهای اقتصادی، مطالعه عملکرد (بهره­وری و کارایی) هر یک از بانکهای موجود در سیستم بانکی کشور  که بیشتر آنها دولتی هستند و با سرمایه­های ملی ایجاد شده­اند  مانند سایر موسسات اقتصادی و بخش عمومی از جایگاه ویژه­ای برخوردار می باشد. از طرف دیگر با در نظر داشتن خصوصی شدن تعدادی از بانکهای دولتی و ورود بانکهای خصوصی و موسسات مالی، عرصه بانکداری کشور به سمت رقابتی شدن در حرکت می­باشد
در اقتصاد مبتنی بر بازار ، نظام بانکی مسوولیت بسیار سنگینی بر عهده دارد و یکی از مهمترین اجزای اقتصاد کشوراست .رشد وشکوفایی یا رکود اقتصادی کشور با طرز کار موسسات مالی ارتباط نزدیک دارد نظام بانکی خدماتی عرضه می کند که بدون آن سیستم اقتصادی کشور از حرکت باز می ماند.
سرمایه موجود دربانکها منبع اصلی خرید محصولات وخدمات ،و وامهای اعطایی آنها، منبع ایجاد اعتبار برای تمام واحدهای اقتصادی مانند خانواده ها، مشاغل، شرکتها ودولت می باشد، پس فعالیت بهینه بانکها واستفاده موثر از امکانات در دسترس آنها برای رسیدن به اهدافشان ازجمله بهره گیری از سرمایه وتجهیز آن ،برفعالیت های مختلف اقتصادی ووضع کلی اقتصاد کشور بسیار موثر می باشد (ونوس وصفاییان ،1381) به زعم کاپلان و نورتون (1386) سازمان ها در هر محیطی که فعالیت می کنند به گونه دائم نیازمند بهبود عملکرد بوده و بایستی تمام کوشش خود را در جهت دستیابی به تعالی عملکرد به کار گیرند، که این امر نشان دهنده این واقعیت می باشد که ارزیابی عملکرد همواره از موضوعات چالش برانگیز مدیریت سازمان هاست و تعیین و تبیین شاخص های مناسب برای ارزیابی عملکرد سازمان ها در راه رسیدن به اهداف و چشم اندازهای سازمان از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد. (الوانی، 1380)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

با کاراتر شدن شعب ناکارا، ضمن کاهش بهای تمام شده خدمات و جلوگیری از اتلاف منابع می­توان در عرصه رقابت، عملکرد مناسبی داشت. اما یکی از ابزارهای کارآمد که این مهم را محقق ساخته، روش تحلیل پوششی داده­ها [1](DEA) با پشتوانه­ای بالغ بر 2500 مرجع معتبر نظری و تجربی می باشد که بر پایه مدل­های ریاضی استوار می باشد (لوسیانو و همکاران[2]2007  (این روش یکی از دقیق­ترین و بهینه­ترین روشهای ارزیابی و اندازه­گیری کارایی می­باشد که در این پژوهش، مبنای محاسبات قرار خواهد گرفت.

[1] .Data Envelopment Analysis
[2] . Elisa Luciano & Luca Regis

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:


    دیدگاهتان را بنویسید