امکان سنجی پیاده سازی ارزیابی متوازن در گروه شرکتهای سیمان فارس و خوزستان 

قسمتی از متن پایان نامه :

 • پیشتاز در تولید: ارائه محصولات و خدماتی، که محدوده های عملکرد موجود را گسترش می دهند.
 • حل معضلات مشتری: تهیه ترکیبی از محصولات و خدماتی که معضلات مشتریان را برطرف کند.
 • داشتن حداقل استاندارد صنعت برای محصولات و خدمات.
 • تهیه نقشه های استراتژی و کارت های امتیاز دهی در واحد های عملیاتی کمک می کند، تا تیم مدیران اجرایی به یک اتفاق آرا در مورد استراتژی برسند و با انتقال استراتژی به کارکنان، آنها می توانند به اجرای استراتژی در سازمان کمک کنند، منابع را مطابق با استراتژی تخصیص دهند و بر عملکرد استراتژی نظارت کنند. همه این فعالیت ها واحد تجاری را قادر می سازد تا برای مشتریان خود ارزش آفرینی کند(Ibid,p.5).
  2-11- ایجاد ارزش برای شرکت
  چهار سازه ارزیابی متوازن در شرکت توصیف می کند، که چگونه شرکت از طریق افزایش ارتباطات مشتری که توسط بهتر بودن در فرایندهای درون سازمانی ایجاد شده، برای سهامداران ارزش ایجاد می کند. این فرایندهای درون سازمانی بوسیله همراستا سازی نیروی انسانی، سیستم ها و فرهنگ، به گونه مستمر بهبود یافته می باشد.
  هر یک از این چهار سازه با روابط علت و معلولی با هم ارتباط دارند. برای مثال، یک برنامه آموزشی برای بهبود مهارت های کارکنان(سازه فراگیری و رشد) ارائه خدمات به مشتری( سازه فرآیندهای درون سازمانی) را بهبود می دهد، که این باعث رضایت و  وفاداری بیشتر مشتری(سازه مشتری) شده و سرانجام درآمدها و حاشیه سود(سازه مالی) افزایش می یابد. دفاتر مرکزی شرکت، فرایندهای داخلی برای ایجاد محصولات و خدمات و همچنین مشتری ندارند. فرایندهای عملیاتی و مشتریان در حوزه واحد های عملیاتی هستند. دفاتر مرکزی شرکت، فعالیت های ایجاد ارزش در واحد های عملیاتی(ایجاد منافع بیشتر برای مشتریان و یا کاهش هزینه های عملیاتی) را همراستا می سازند. پس در اهداف چهار سازه ارزیابی متوازن، بایستی به چهار سوال زیر پاسخ داد(Ibid,p.7):

 • مالی: چگونه می توانیم ارزش سهامداران واحدهای عملیاتی را در مجموعه واحد های عملیاتی استراتژیک[1] افزایش دهیم؟ هم افزایی مالی شرکت، موضوعاتی زیرا کجا سرمایه گذاری کنیم؟ کجا نتیجه بگیریم؟ چگونه ریسک را متوازن کنیم؟ و اینکه چگونه یک برند کسب و کار ایجاد کنیم؟ را در بر می گیرد.
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

  مشتری: چگونه می توانیم ارتباطات مشتری را برای افزایش ارزش برای مشتری تسهیم کنیم؟ رضایت مشتری، دارایی با ارزشی می باشد. سرقفلی ایجاد شده به دلیل داشتن روابط مثبت با مشتری باعث خرید دوباره مشتریان و گسترش ارتباط با سایر محصولات و خدمات شرکت می گردد.

 • فرایندهای داخلی: چگونه می توانیم فرایندهای واحد عملیاتی استراتژیک را برای رسیدن به صرفه جویی ها در مقیاس یا یکپارچه کردن زنجیره ارزش مدیریت کنیم؟ شرکت های بزرگ، فرصت هایی را برای ایجاد صرفه جویی های در مقیاس جهت افزایش مزیت رقابتی و ارزش سهامدارن دارند. همه شرکت هایی، که دارای چند واحد هستند، می‌توانند با مطالعه فرایندهای مشترک مورد نیاز این واحدها، صرفه‌جویی‌هایی در مقیاس داشته باشند. برای مثال، دایره « قراردادهای محدود شده» برای اداره کردن املاک و مستغلات در یک شرکت خرده فروشی، در همه بازارهای فروش خرده فروشی مورد بهره گیری قرار می گیرد. دایره دیگر در سطح شرکت وظیفه مذاکره با عرضه کنندگان را برای همه واحد های عملیاتی بر عهده دارد.
 • یادگیری و رشد: چگونه می توانیم دارایی های نامشهود را توسعه و تسهیم کنیم؟ شاید بزرگترین فرصت برای سودمندی تأثیر دفاتر مرکزی، توسعه و تسهیم دارایی های مهم نامشهود( نیروی انسانی، تکنولوژی، فرهنگ و مدیریت) می باشد.
 • 2-12- پیشینه پژوهش
  2-12-1- پژوهش های خارجی
  سیلو و پروچنیک(2005) طی مقاله ای با عنوان” هفت چالش برای پیاده سازی ارزیابی متوازن در بیمارستانها ” به مطالعه پیاده سازی ارزیابی متوازن در بیمارستانها پرداخته اند. سه مورد از این چالش ها به محیط بیرونی بیمارستانها بر می گردد: 1- فرایندهای مقرراتی بیشتر 2- افزایش روزافزون خواسته های مشتریان 3- رقابت شدید، چهار مورد باقیمانده که به محیط درون  سازمانی بیمارستانها مربوط می باشد، عبارتند از: 1- تضاد میان منافع مدیران و متخصصین پزشکی 2- مغایرت در ارزش پیشنهادی برای انواع گوناگون مشتریان 3- فقدان روش های ارزیابی عملکرد 4- سیستم های اطلاعاتی ناکارآمد. این پژوهش همچنین تکنیک های ارزیابی متوازن را بر روی 15 بیمارستان برزیلی مورد آزمون قرار داده می باشد، که هر 7 چالش عمده در این 15 بیمارستان نظاره شده می باشد. مانند نتایج دیگر این پژوهش می توان به این موارد تصریح نمود:
  1- اطلاعات تهیه شده توسط سیستم های اطلاعاتی بیمارستان ها بایستی به برنامه ریزی استراتژیک بیمارستان پیوند زده گردد. 2- در ارزیابی عملکرد بایستی از معیارهای جدید و قابل پیاده سازی در تمامی سطوح سازمانی بهره گیری نمود. 3- معیارها بایستی بتواند بطور مساوی در هر چهار منظر ارزیابی مورد بهره گیری قرار گیرد.4- انتخاب شاخصه ها در زمینه دو منظر مالی و فرایندهای داخلی نسبت به دو منظر مشتری و یادگیری و رشد بایستی با دقت بیشتری همراه باشد.
  چن(2006) پژوهشی را با عنوان “چارچوب سلسله مراتبی مطالعه ارزیابی متوازن در سازمان های مراقبت پزشکی” انجام داد. هدف از پژوهش را می توان این گونه بیان نمود:
  [1] – Strategic Business Unit (SBU)

  سوالات یا اهداف پایان نامه :

   

  -آیا امکان اجرای تکنیک “ارزیابی متوازن”به مقصود ارزیابی عملکرد در گروه شرکتهای سیمان فارس و خوزستان هست؟
  -آیا امکان شاخص سازی در منظر مالی ارزیابی متوازن هست؟
  -آیا امکان شاخص سازی در منظر مشتری ارزیابی متوازن هست؟
  -آیا امکان شاخص سازی در منظر فرایندهای درون سازمانی (داخلی) ارزیابی متوازن هست؟

  -آیا امکان شاخص سازی در منظر یادگیری و رشد  ارزیابی متوازن هست؟
  -کدامیک از منظرهای ارزیابی متوازن بیشترین کاربرد را دارد؟


  دیدگاهتان را بنویسید