اطمینان بیش از حد مدیریت و سیاست تقسیم سوددر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس 

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

سیاست تقسیم سود، مورد توجه نظریه‌پردازان مالی قرار گرفته می باشد. این موضوع، یکی از بحث‌برانگیزترین موضوع‌های ادبیات مالی می باشد و هنوز هم جایگاه برجسته‌اش را حفظ کرده می باشد. بسیاری از پژوهشگران، نظریه‌هایی را ابداع و شواهد تجربی در مورد عوامل تعیین‌کننده سیاست سود سهام یک شرکت ارائه داده‌اند. با این حال، موضوع سود سهام هنوز حل نشده می باشد (بن‌ناکور و همکاران، 2006: 1). سیاست تقسیم سود مهم می باشد؛ نه ‌فقط به‌دلیل مبلغ پولی که در آن درگیر می باشد و ماهیت تکراری تصمیم، بلکه به‌خاطر اینکه سیاست تقسیم سود با اکثر تصمیم‌های مالی و سرمایه‌گذاری که شرکت اتخاذ می کند، دارای ارتباط نزدیکی می باشد و درک سیاست پرداخت سود ممکن می باشد به ما برای درک بهتر جنبه‌های دیگر این سیاست کمک کند (آلن و مایکلی، 2003: 3).

تقسیم سود، عاملی اثرگذار بر سرمایه‌گذاری‌های پیش روی شرکت‌ها می باشد؛ هرچقدر که سود بیشتری تقسیم گردد، منابع داخلی شرکت به‌مقصود اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری، کم‌تر خواهد گردید و نیاز به منابع مالی خارج از شرکت، بیشتر می گردد که می‌تواند بر قیمت سهام شرکت‌ها در آینده تأثیر داشته باشد؛ لذا، مدیران (با هدف حداکثر کردن ثروت سهامداران) همواره بایستی بین علایق مختلف سهامداران، تعادلی را مستقر نمایند تا هم فرصت‌های سودآور سرمایه‌گذاری را از دست نداده باشند و هم سود نقدی موردنیاز بعضی از سهامداران را بپردازند؛ پس، تصمیم‌های تقسیم سود که از سوی مدیران شرکت‌ها گرفته می گردد، بسیار حساس و دارای اهمیت می باشد (مهرانی و تالانه، 1377: 29).
 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

  • تبیین دیدگاه مدیران و سرمایه‌گذاران نسبت به اطمینان بیش از حد مدیریت در بورس اوراق بهادار تهران
  • مطالعه تأثیر اطمینان بیش‌ از حد مدیریت در ارتباط با دیگر عوامل تأثیرگذار بر سیاست تقسیم سود
  • تأثیر اطمینان بیش‌ از حد مدیریت بر ارتباط بین سیاست تقسیم سود و فرصت‌های رشد شرکت
  • واکنش قیمت سهام به اعلان خبر افزایش سود سهام به‌وسیله مدیریت دارای اطمینان بیش‌ از حد

  • دیدگاهتان را بنویسید