قسمتی از متن پایان نامه :

محدودیت های توزیع سود سهام
ممکن می باشد شرکت از نیاز سهامداران به سود سهام مطلع باشد اما بابت بعضی از محدودیت ها از اعلام و پرداخت سود خود داری می کند که این محدودیت ها به توضیح زیر می باشند:
1- نقدینگی کم: شرکت زمانی می تواند اعلام سود کند که علاوه بر داشتن درآمد کافی وجوه نقد کافی نیز جهت پرداخت داشته باشد.
2- محدودیت های قراردادی: اگر یک شرکت دچار مشکلاتی از قبیل کمبود نقدینگی یا سود آوری باشد اعتبار دهندگان ممکن می باشد محدودیت در پرداخت سود سهام را به عنوان پیش شرطی جهت اعطای وام قرار دهند در این شرایط شرکت ممکن می باشد حتی با داشتن سود و نقدینگی نیز نتواند سود سهام اعلام کند.
3- محدودیت های قانونی: گاهی شرکت به لحاظ قانونی و با در نظر داشتن شرایط خاص دراعلام و پرداخت سود سهام محدود می گردد و این محدودیت ها بطور کامل بستگی به قوانین کشورها و شرایط اعلام شده دارد.
 

2-8  سود انباشته به عنوان یکی از منابع تأمین مالی                                                                       

اولین عاملی که در سیاست گذاری تقسیم مورد توجه قرار می گیرد سود انباشته می باشد، زیرا اندوخته کردن سود یکی از منابع تأمین مالی به حساب می آید. اگر سود انباشته یک منبع تأمین مالی انگاشته گردد، آنگاه شرکت ها بایستی مقدار زیادی از سود را تحت عنوان سود انباشته کنار بگذارند و مقدار کمی از سود شرکت را بین سهامداران تقسیم کنند. سود انباشته از سودهای باقیمانده شرکت پس از پرداخت سود سهام تشکیل می گردد. در دسترس بودن آن نه تنها به سودهای تحصیل شده واحد انتفاعی وابسته بوده بلکه به سیاست سود سهام آن نیز بستگی دارد.
در همین ارتباط می توان به موارد زیر تصریح نمود :
الف) هزینه سرمایه : هزینه خاص سرمایه مربوط به سود انباشته از هزینه خاص سرمایه مربوط به اوراق قرضه و سهام ممتاز بیشتر می باشد اما از این بابت سود یا بهره مربوط به اوراق قرضه و سهام ممتاز پرداخت نمی گردد.
ب) جانشینی برای سهام عادی : اگر سهام عادی در دست عده ای خاص باشد و انتشار سهام جدید از نظر مالکیت مسائلی را به وجود آورد بهتر می باشد برای تامین مالی از سود انباشته بهره گیری گردد.
ج) عدم دسترسی به منابع مالی دیگر : مثلاً در حالتی که بازاری برای سهام عادی نباشد .
د) مساله زمان : گاهی اوقات شرکت ها مجبورند به خاطر مسایلی مانند تورم انتشار سهام جدید یا اوراق قرضه را به تأخیر اندازند در این حالت بهترین کار بهره گیری از سود انباشته به عنوان منبع تامین مالی می باشد.
 

 

 

2- 9  هزینه خاص سود انباشته
زمانی که شرکت سود را انباشته می کند به این مقصود می باشد که این سود را برای صاحبان سهام در شرکت سرمایه گذاری کند. بازده مورد انتظار سهامـداران نسبت به وجوه انباشته شده برابر با تعداد سهامی از شرکت می باشد که اگر سود انباشته بـه صورت سود تقسیمی به آنها پرداخت شده بود می توانستند با این وجوه آن تعداد سهام را خریداری کنند که به آن هزینه خاص سود انباشته می گویـند (کراکن، 2004).  به گونه معمول روش های تأمین مالی از محل سود انباشته مشابه روش های محاسبه هزینه سهام عادی می باشد با این تفاوت که در محاسبه آن هزینه انتشار سهام در نظر گرفته نمی گردد.
 

2-10  استقراض
انتشار اوراق قرضه و یا سهام برای شرکت هایی میسر می باشد که از تأسیس آنها مدتی گذشته و شرکت در نزد عامه از اعتبار قابل قبولی برخوردار می باشد. اما شرکت هایی که جدید التأسیس هستند کمتر می‌توانند از امکان انتشار اوراق قرضه یا سهام برخوردار باشند حتی در صورت ممکن بودن انتشار اوراق قرضه ویا سهام، انتشار آنها بصورت یک راه تأمین سرمایه پرهزینه بشمار می‌آید. از این گذشته در کشورهای در حال توسعه بازارهای سرمایه هم بصورت گسترده و منسجم سازماندهی نشده‌اند و امکان تأمین مالی از راه انتشار سهام یا اوراق قرضه و از طریق بازارهای سرمایه مشکل می‌باشد. در این قبیل شرکت های نوپا بیشتر از اعتبارات و وام های بانکهای توسعه و یا بانکهای تجاری بهره گیری می‌کنند.
در انتخاب بین تامین مالی کوتاه مدت و بلند مدت قاعده سرانگشتی مورد بهره گیری شرکت این می باشد که «از سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت برای وجوه کوتاه مدت و از سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت نیز برای وجوه بلندمدت تامین مالی کنید». این امر به این معناست که از استقراض کوتاه مدت ارزان در جایی که بهره گیری از آن امن‌تر می باشد (در جایی که سرمایه‌گذاری‌ها در ماهیت کوتاه مدت هستند و پس ریسک تجدیدنظر به عنوان مشکل محسوب نمی‌شوند) بهره گیری کنید اما از تامین مالی بلندمدت برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت بهره گیری نمایید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

1) اثر سود انباشته (اندوخته) را بر قیمت سهام مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
2) اثر استقراض را بر قیمت سهام مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
3) اثر سود انباشته (اندوخته) را بر بازده سهام مورد مطالعه قرار دهد.
4) اثر استقراض را بر بازده سهام مورد مطالعه قرار دهد.


دیدگاهتان را بنویسید