تاثیر کیفیت پیش بینی سود شرکت سرمایه پذیر با تصمیم گیری های سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذار در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-1-  سود و سود هر سهم

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

در این بخش به تعریف سود و سود هر سهم پرداخته خواهد گردید.
1-1-1-1-­ سود
از بین اطلاعات حسابداری، سود حسابداری به عنوان مهم­ترین منبع اطلاعاتی درمورد ارزیابی توان سودآوری و جریان­های نقدی آتی محسوب می­گردد( حقیقت و بختیاری، 1387).

1-1-1-1-1-   ­ تعریف سود

سود یکی از اقلام مهم و اصلی صورت­های مالی می باشد که توجه بهره گیری کنندگان صورت­های مالی را به خود جلب می­کند. سرمایه­گذاران، اعتباردهندگان، مدیران، کارکنان شرکت­ها، تحلیل­گران ، دولت و دیگر بهره گیری کنندگان صورت­های مالی از سود به عنوان مبنایی جهت اتخاذ تصمیمات سرمایه­گذاری، اعطای وام، سیاست پرداخت سود، ارزیابی شرکت­ها، محاسبه مالیات و سایر تصمیمات مربوط به شرکت بهره گیری     می­کنند(قاسمی،1384).
سود از تغییر در حقوق صاحبان سهام یا تغییر در خالص دارایی­های یک واحد تجاری طی یک دوره مالی ناشی می­گردد، به اظهار دقیق­تر سود برآیند کلیه تغییرات در حقوق صاحبان سرمایه طی یک دوره مالی، به استثنای تغیرات ناشی از سرمایه­گذاری توسط صاحبان و توزیع منابع بین آن­ها می­باشد(عالی پور،1383).
سود حسابداری، مهم­ترین رقم محاسبه شده توسط سیستم اطلاع رسانی حسابداری می باشد و به همین دلیل، بیش­ترین سهم تحقیقات تجربی در حوزه بازار سرمایه(تحقیقات تجربی مالی) را به خود اختصاص داده می باشد. سود حسابداری از دو جنبه مهم می­باشد: یکی از جنبه داشتن بار اطلاعاتی، به مقصود کمک به امر تصمیم­گیری افرادی همچون سهام­داران و دیگری از جنبه امکان ارزیابی، به مقصود اقداماتی همچون انعقاد قرارداد بین گروه­های مرتبط با شرکت خواهد بود. دو کاربرد اجتماعی مذکور برای تمام کشورها و بدون در نظر داشتن میزان توسعه یافتگی آن­ها وجود خواهد داشت(خانی، 1385).
تعریف مفید بودن سود حسابداری برمبنای ارتباط بین سود و بازده (قیمت) سهام با بیانیه چارچوب نظری در امریکا(1976) و اصول و ضوابط حسابداری، تحت عنوان رهنمودهای حسابداری در ایران(1378)، مطابقت دارد. طبق بیانیه مذکور هدف اصلی حسابداری و سود حسابداری به توضیح زیر     می­باشد:

وظیفه اصلی گزارش­گری مالی، ارایه اطلاعات برای سرمایه­گذاران و اعتباردهندگان، به مقصود امکان ارزیابی ریسک و بازده بالقوه سرمایه­گذاری می­باشد “.
هدف اصلی گزارش­گری مالی، ارایه اطلاعات درمورد عملکرد (مدیران) مؤسسه و از طریق سود و اجزای آن می­باشد. علاقه­ی خاص سرمایه­گذاران، اعتباردهندگان و سایر افراد به اطلاعات مذکور به خاطر امکان ارزیابی احتمال ورود جریان وجوه نقد به مؤسسه می­باشد. علاقه آن­ها به ورود جریان وجوه نقد به مؤسسه و امکان ایجاد جریان مطلوب وجوه نقد، علت اصلی علاقه­ی آن­ها به اطلاعات مربوط به سود حسابداری نیز می­باشد(خانی، 1385).

1-1-1-1-2-   ­ مفهوم سود

مفهوم سود مانند مفاهیم کاربردی در یک واحد اقتصادی می باشد، از این­رو با در نظر داشتن اهداف مختلف بهره گیری کنندگان، تعاریف و روش­های اندازه­گیری متفاوتی برای آن ارائه شده می باشد. به­کارگیری سود برای اهداف خاصی همچون معیار سنجش کارایی مدیریت، معیار پیش­بینی عملکرد آتی شرکت و یا سود تقسیمی درآینده، معیار سنجش میزان موفقیت­های شرکت، مبنای تعیین مالیات، مبنای تدوین مقررات شرکت جهت تأمین منافع عموم مردم و سرانجام معیار ارزیابی و قضاوت درمورد چگونگی تخصیص منابع توسط اقتصاددانان برای سود قابل ترسیم می باشد(کالید[1]، 2007). با در نظر داشتن اهداف بهره گیری کنندگان سود می­توان سه رویکرد ساختاری، تفسیری و رفتاری را مورد توجه قرار داد.

1-1-1-1-2-1-                  مفهوم سود از دیدگاه ساختاری

در این دیدگاه، عرف، سنت و مقررات، اموری معقول، منطقی و با هم سازگار به شمار می­آیند که بر پایه مفروضات، مفاهیم و اصولی که حسابداران در اقدام به آن­ها رسیده و ارائه کرده­اند قرار می­گیرند. اما، مفاهیم یا اصولی مانند تحقق بخشیدن به یک رویداد مالی، تطابق، روش تعهدی و روش­های تخصیص هزینه­ها را می­توان فقط از دیدگاه مقررات خاص تعریف نمود، زیرا نمی­توان نسخه دومی از آن­ها را در دنیای واقعی نظاره نمود(پارسائیان، 1385).

1-1-1-1-2-2-                  مفهوم سود از دیدگاه تفسیری

در این دیدگاه برای ارائه تعریفی از سود بر دو مفهوم اقتصادی تغییر میزان رفاه و حداکثرسازی سود تکیه می­گردد. هیات استانداردهای حسابداری مالی نیز به صورت تلویحی به این دو مفهوم در قالب «حفظ سرمایه» و «به حداکثر رساندن سود» تصریح کرده می باشد. حفظ سرمایه یکی از اصلی­ترین مفاهیم سود می باشد، زیرا این مفهوم بر پایه­ی تئوری اقتصادی قرار دارد. این دیدگاه مبتنی برتغییرات ارزش فعلی وجوه نقد مورد انتظار می باشد؛ اما قیمت فعلی بازار و گزینه­های مشابه را نیز می­توان از این دیدگاه توجیه نمود و مدعی گردید که اقلام مزبور می­توانند جایگزین مناسبی برای ارزش جاری باشند(پارسائیان، 1385).

1-1-1-1-2-3-                       مفهوم سود از دیدگاه رفتاری (اقدام­گرایی)

این مفهوم مواردی نظیر فرآیندهای تصمیم­گیری سرمایه­گذاران و بستان­کاران، واکنش­های قیمت اوراق بهادار در برابر گزارش­دهی سود، تصمیمات مدیریت در مورد هزینه سرمایه و واکنش مدیران و حسابداران در برابر بازخورد اطلاعات را در بر می­گیرد. یکی از ویژگی­های رفتاری این می باشد که می­توان سودهای آتی را پیش­بینی نمود. اگر سایر عوامل تأثیرگذار با دقت کامل در نظر گرفته شوند، می­توان با بهره گیری از سودهای خالص چند دوره، عملیات آینده شرکت را پیش­بینی نمود(پارسائیان، 1385).
[1]. Clyde, 2007

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش

باتوجه به اهداف مطرح شده فوق و این که این پژوهش تاثیر کیفیت پیش­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر را بر روی تصمیم­گیری­های شرکت سرمایه­گذار، مورد مطالعه قرار می­دهد لذا سوالاتی که ذهن پژوهشگر را در این راستا به خود مشغول می­کند به توضیح زیر قابل اظهار می باشد:
1-1-1- ­ سوال اصلی پژوهش
آیا بین کیفیت پیش­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر  با تصمیم­گیری­های سرمایه­گذاری شرکت سرمایه­گذار در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معناداری هست؟
1-1-2- ­ سوال های فرعی پژوهش
1- آیا بین دقت پیش­بینی سود در شرکت سرمایه­پذیر با افق نگهداری سهام  اعم از کوتاه مدت و بلند مدت در شرکت سرمایه­گذار ارتباط معنی داری هست؟
2-آیا بین دقت پیش­بینی سود در شرکت سرمایه­پذیر با تغییرات حجم سرمایه­گذاری در آن شرکت در دفاتر سرمایه­گذار ارتباط معنا داری هست ؟
3-آیا بین دقت پیش­بینی سود در شرکت سرمایه­پذیر با بازده سهام آن  شرکت در کل آزمون سود ارتباط معنا داری هست؟