قسمتی از متن پایان نامه :

منابع عمده تامین مالی                                                                                     
مؤسسات اقتصادی به مقصود افزایش سرمایه در گردش، بازپرداخت بدهی ها، خرید دارایی های ثابت و سرمایه گذاری در طرح های سودآور بدنبال کسب منابع مالی مناسب و کم هزینه ویا در پی ابداع و نو آوری انواع ابزارهای مالی متنوع و منعطف می باشند.
 

2-3-1  منابع داخلی
منابعی زیرا جریان های نقدی حاصل از عملیات، فروش دارایی ها، سود انباشته و بهره گیری از ذخایر استهلاک که از داخل شرکت عرضه می گردد را منابع داخلی گویند. تحقیقات در کشورهای مختلف نشان داده می باشد که منابع مالی داخلی یکی از عمده ترین منابع مالی شرکت هاست که نزدیک به 60-70 درصد از نیازهای مالی آنها را برآورده می سازد. سهولت بهره گیری از این منبع مالی بر گرایش بهره گیری از آن افزوده می باشد زیرا در مورد سود انباشته کافی می باشد موافقت سهامداران در مورد تقسیم سود یا کاهش آن جلب گردد و در بقیه موارد خود مدیران می توانند سیاست هایی را به کار گیرند که کمتر وجوه نقد به بیرون نشت  پیدا کند. مانند منابع داخلی می توان به موارد زیر تصریح نمود:
 

2-3-1-1  کاهش دارایی های جاری
مشکل اصلی بعضی از شرکت ها در تامین مالی بخاطر سرمایه در گردش و به ویژه خرید مواد اولیه می باشد، برای رفع این معضل به جای خرید شش ماهه یا یک ساله مواد اولیه می توان سفارش های خرید را به سفارش های کوچک تر تقسیم نمود تا مواد اولیه بهنگام مصرف خریداری گردد. بخاطر اهمیت این موضوع روش هایی برای افزودن بر کارآیی و بازده شرکت ها ابداع شده می باشد که موجودی مواد اولیه برای مصرف چند ساعت نگهداری گردد و از انباشت آن در انبارها جلوگیری گردد. همچنین می توان از انباشت غیرضروری و زیاد وجوه نقد در حساب های شرکت جلوگیری نمود و برای مصارف وسرمایه گذاری های کوتاه مدت از آنها بهره گیری نمود.بخاطر مسائل سیاسی زیرا کشور ما در تحریم می باشد روش خرید بهنگام هم اکنون در کشور ما اجرا نمی گردد.
 

2-3-1-2  فروش دارایی های ثابت
دارایی های بلا بهره گیری، ماشین آلات و ساختمان های راکد و بدون بهره گیری می تواند منابع مناسبی برای تامین مالی باشد به گونه ای که با فروش دارایی ها و در صورت به صرفه بودن اجاره، از روش اجاره بعنوان روشی برای خرید دارایی های ثابت بهره گیری نمود که این شیوه مستلزم مطالعه های امکان سنجی و توجیه پذیری اقتصادی می باشد.
 

2-3-1-3  ذخایر استهلاک 
شرکت ها به مقصود تامین منابع لازم برای استهلاک دارایی های ثابت هر ساله مبالغی را کنار می گذارند تا در پایان عمر دارایی های ثابت بتوانند آنها را با دارایی های جدید معاوضه نمایند. به جای مقصود کردن ذخایر استهلاک بیشتر برای خرید ماشین آلات جدید، از طریق تعمیر و مهندسی می توان بر ظرفیت تأسیسات موجود افزود(عبادی، 1381).
 

2-3-1-4  سود انباشته  
سود انباشته از سودهای باقیمانده شرکت پس از پرداخت سود سهام تشکیل می گردد و در دسترس بودن آن نه تنها به سودهای تحصیل شده واحد انتفاعی وابسته بوده بلکه به سیاست تقسیم سود سهام آن نیز بستگی دارد.
2-3-1-5  اندوخته     
آن بخش از سود را که به دلیل الزام قانونی و یا به اختیار صاحبان سهام موسسه برای مقاصد خاص یا مصارف عمومی کنار گذاشته گردد را اندوخته گویند.
اندوخته ها به علت های زیر ممکن می باشد ایجاد شوند:
1- الزامات و محدودیت های قانونی (اندوخته قانونی)

2- مقاصد خاص (اندوخته توسعه و تکمیل)
3- مصارف عمومی و احتیاطی (اندوخته عمومی و احتیاطی)
 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

الف)  اندوخته قانونی
شرکت های سهامی طبق مفاد ماده 140 قانون تجارت مصوب اسفندماه 1347 موظف اند همه ساله 5% سود خالص خود را بعنوان اندوخته قانونی در نظر بگیرند. به موجب این ماده احتساب اندوخته قانونی تا زمانی که به میزان 10% سرمایه قانونی شرکت بالغ گردد الزامی می باشد. اندوخته قانونی قابل انتقال به حساب سرمایه شرکت نبوده و قابل تقسیم نیز نمی باشد.
 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

1) اثر سود انباشته (اندوخته) را بر قیمت سهام مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
2) اثر استقراض را بر قیمت سهام مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
3) اثر سود انباشته (اندوخته) را بر بازده سهام مورد مطالعه قرار دهد.
4) اثر استقراض را بر بازده سهام مورد مطالعه قرار دهد.


دیدگاهتان را بنویسید