تاثیر درماندگی مالی بر تامین مالی از طریق حساب های پرداختنی و اثر این نوع از تامین مالی بر عملکرد شرکت در شرایط درماندگی مالی

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده پایان نامه ( شامل اختصار، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده ):
درماندگی مالی یکی از موضوعات مهم در بازارهای سرمایه می باشد و هر شرکت در طی عمر خود ممکن می باشد با نوساناتی در فعالیت­های خود مواجه گردد که به درماندگی مالی در مقطعی خاص منجر گردد. هنگامی که شرکت ها به درماندگی مالی دچار می شوند، توان آنها در تامین مالی شدیداً کاهش خواهد پیدا نمود و پس اغلب در تامین مالی از اعتباردهندگان و سرمایه گذاران با محدودیت مواجه خواهند گردید. پس برای خروج از بحران، شرکت بایستی به دنبال راه های جایگزین دیگر برای تامین مالی باشد. در این حالت ممکن می باشد شرکت به تامین مالی از طریق سایر موارد مانند حسابهای پرداختنی تجاری روی آورند. البته این نوع از تامین مالی نیز می تواند تاثیراتی بالقوه بر روی عملکرد شرکت داشته باشد. لذا دو فرضیه حول تاثیر درماندگی مالی بر تامین مالی از طریق حسابهای پرداختنی تجاری و تاثیر این نوع از تامین مالی بر عملکرد شرکت تدوین گردید. در این پژوهش با بهره گیری از اطلاعات مربوط به 85 شرکت طی سالهای 1386 تا 1391 و رگرسیون چندمتغیره پانلی دو فرضیه پژوهش مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که در هنگام درماندگی مالی، تامین مالی از طریق حسابهای پرداختنی تجاری افزایش می­یابد؛ اما این نوع از تامین مالی عملکرد شرکت را تحت تاثیر قرار نمی­دهد. پس این نوع از تامین مالی می­تواند در هنگام درماندگی مالی و در کوتاه مدت به مقصود دستیابی به نقدینگی یا کاهش خروج نقدینگی مورد بهره گیری قرار گیرد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:


پاسخی بگذارید