قسمتی از متن پایان نامه :

2-4-2 اقلام تعهدی :
دهان (2003) اقلام تعهدی را تفاوت بین سود ناشی از فعالیتهای متداول و جریان وجه نقد ناشی از عملیات شرکت تعریف می کند که از قوانین و ثبتهای حسابداری برای شناسایی درآمدها و هزینه‌ها ناشی می گردد.
جونز، 1991،  تفاوت سود و وجوه نقد حاصل از عملیات را به عنوان اقلام تعهدی تعریف می کند.  با اتکا به بند 23 استاندارد حسابداری شماره 1ایران،  مبنای شناسایی و گزارشگری سود حسابداری مبنای تعهدی می باشد.  معمولاً بهره گیری از مبنای تعهدی در شناسایی و گزارشگری سود منجر به ایجاد اختلاف بین سود عملیاتی گزارش‌شده با خالص جریان‌های نقدی حاصل از عملیات و گزارش یکسری اقلام تحت عنوان اقلام تعهدی در صورت‌های مالی خواهد گردید.  (مهدوی، 1390) اقلام تعهدی به دو دسته تقسیم می گردد که در تمامی تحقیقات مرتبط با اقلام تعهدی، این تقسیم‌بندی مورد قبول محققین می باشد.  الف) اقلام تعهدی غیر اختیاری و ب) اقلام تعهدی اختیاری. درحالی‌که اقلام تعهدی غیر اختیاری به واسطه مقررات، سازمان‌ها و دیگر عوامل خارجی محدود هستند،  اقلام تعهدی اختیاری قابل‌اعمال نظر توسط مدیریت می‌باشند. در حقیقت تمامی اقلام تعهدی که برای یک شرکت درمقابل طرف حساب‌های تجاری آن به کار می رود، اقلام تعهدی غیر اختیاری می باشد مثل حساب‌ها و اسناد دریافتنی، حساب‌ها و اسناد پرداختنی، پیش دریافت‌ها، پیش‌پرداخت‌ها  و قسمتی از درآمدها و هزینه‌ها (البته افزایش یا کاهش در درآمدها و هزینه‌ها، نتیجه ثبت در دارایی‌ها و بدهی‌ها می باشد) و اقلام تعهدی که مرتبط با رویدادهای داخل شرکت می باشدو به عوامل خارج از آن ارتباطی ندارد، اقلام تعهدی اختیاری می باشد مثل هزینه استهلاک دارایی‌های مشهود و نامشهود، سود و زیان حاصل از کنار گذاری دارایی‌ها، سود و زیان حاصل از توقف یک بخش از واحد تجاری، سود و زیان حاصل از معاوضه دارایی‌ها، سود و زیان حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها، آثار انباشته ناشی از تغییر در روش‌های پذیرفته‌شده حسابداری و تمامی اقلام تعهدی که در طبقه‌بندی اقلام تعهدی غیر اختیاری قرار نمی‌گیرد. (مهدوی، 1390).
2-4-3 اهمیت اقلام تعهدی :
همیشه این احتمال هست که اطلاعاتی که یک شرکت ارائه می کند درست نباشد، پس در کنار مخاطرات متعددی که در ارتباط با شرکت می‌تواند وجود داشته باشد. یکی از آنها هم ریسک اطلاعات[1]    می باشد؛ یعنی همواره ممکن می باشد اطلاعاتی که شرکت می‌خواهد در صورت‌های مالی آن را نشان دهد چیزی دور از واقعیت، یا فریب آمیز باشد. براین اساس سودی که در صورت سود و زیان ارائه می گردد، نمی‌تواند بیانگر این موضوع باشد که واحد تجاری توان مستمر برای بدست آوردن مبلغ سود را خواهد داشت یا چه مقدار از این سود می‌تواند به عنوان وجه نقد میان سهامداران تقسیم گردد زیرا تمامی سهامداران مایلند که سالانه تقریباً َمبلغ ثابتی از سود سهام به آنها پرداخت گردد. ثبات در تقسیم سود مبین پایین بودن ریسک شرکت می باشد. حتی اگر در سالی، شرکت به جای سود دچار زیان گردد، بایستی برای جلوگیری از ایجاد توجه منفی در سرمایه‌گذاران فعلی و آتی، پرداخت سود سهام خود را ادامه دهد.  با این کار،  سهامداران بیشتر تمایل خواهند داشت که این زیان را موقتی تفسیر کنند (سادات برقعی، 1385).
مطالعه مبانی نظری و هدف‌های گزارشگری مالی مبین این موضوع می باشد که یکی از اهداف گزارشگری مالی کمک به سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان برای پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی می باشد.
صورت‌های مالی، محصول اصلی گزارشگری مالی و ابزار اصلی انتقال اطلاعات حسابداری به افراد خارج از سازمان قلمداد می شوند. این که صورت‌های مالی تا چه میزان توانسته می باشد به این مهم دست یابد، سو الی می باشد که مورد توجه صاحب‌نظران و پژوهشگران بوده و هست. همچنین در خصوص اینکه چه نوع اطلاعاتی برای پیش‌بینی جریان‌های نقدی مفید می باشد، اختلاف نظر هست. مطالعه ادبیات موضوع نشان می‌دهد که بعضی از صاحب‌نظران و مراجع تدوین‌کننده مبانی نظری و اهداف گزارشگری مالی براین باورند که با بهره گیری از سود حسابداری و اجزای آن،  می‌توان جریان‌های نقدی را پیش‌بینی نمود. به عنوان مثال هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی آمریکا بر این باور می باشد که «معمولاً ارائه اطلاعات درمورد سود واجزای آن نسبت به جریان های نقدی برای پیش‌بینی جریانهای نقدی آتی قابلیت پیش‌بینی بیشتری دارند» (هاشمی، 1383).
[1]-Information Risk

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش های پژوهش:
مطالعات اولیه و مطالعه متون نظری موجود و مطالب ارائه‌شده در قسمت تشریح و اظهار مسئله سؤالات متعددی را به ذهن متبادر می کند. در پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به پرسش‌های زیر به عنوان سؤالات اصلی پژوهش هستیم:
با در نظر داشتن عنوان پژوهش و هدف محقق از انجام آن فرضیاتی به توضیح زیر تدوین‌شده می باشد:

  • هر چه هزینه‌های غیرقابل‌پیش‌بینی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام چه تغییری می کند؟
  • هر چه هزینه‌های غیرقابل‌پیش‌بینی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، عمق بازار چه تغییری می کند؟
  • هر چه اقلام تعهدی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام چه تغییری می کند؟
  • هر چه اقلام تعهدی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، عمق بازارچه تغییری می کند؟

  • دیدگاهتان را بنویسید