قسمتی از متن پایان نامه :

2-5-6دقت پیش‌بینی سود در عرضه اولیه سهام
بعضی از تحقیقات مربوط به پیش‌بینی سود،  اثر اعلام سود پیش‌بینی‌شده را در عرضه اولیه سهام مطالعه کرده­اند.  دلیل این امر این می باشد که خرید سهام در عرضه اولیه سهام پر خطرتر از سرمایه­گذاری در سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس می­باشد،  زیرا اطلاعات در اولین عرضه سهام چندان گسترده نیست.  به مقصود کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه­گذاران بالقوه،  شرکت­ها بایستی اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی سهام را در اختیار سرمایه­گذاران قرار دهند.
نمونه­ای از این تحقیقات،  پژوهش فریت[1] (1998) می باشد که دقت پیش‌بینی سود در عرضه اولیه سهام در بازار بورس سنگاپور را مورد مطالعه قرارداد.  در این پژوهش 116 عرضه اولیه سهام در بورس سنگاپور طی سال­های 1992 ـ 1977 مورد تحلیل قرار گرفت.  بر اساس شواهد به دست آمده،  ارتباط مثبتی بین پیش‌بینی سود مدیران و ارزیابی سهام در عرضه اولیه آن ملاحظه گردید.
لونکانی و فریت[2] (2005) در مطالعه­ای دیگر به مطالعه دقت پیش‌بینی سود در عرضه اولیه سهام در بورس تایلند و ارتباط آن با ارزیابی سهام طی سال­های 1997 ـ 1991 پرداختند.
در تایلند،  بخش عمده سرمایه­گذاران را سرمایه­گذاران جزء تشکیل می­دهد. با در نظر داشتن این که آن­ها توانایی نسبتاً کمی برای ارزیابی اطلاعات در مورد عرضه اولیه سهام‌دارند، اتکای اصلی آن­ها برای تصمیم‌گیری بر اطلاعات عمومی بازار می­باشد.

معیار اندازه­گیری دقت پیش‌بینی،  اشتباه (خطا) پیش‌بینی در نظر گرفته گردید.  نتایج نشان داد پیش­بینی­ها به صورت خوش­بینانه هستند یعنی سود پیش‌بینی‌شده بیشتر از سود واقعی می­باشد.  البته سود پیش‌بینی‌شده توسط مدیران به گونه معنی­داری از پیش‌بینی سود با بهره گیری از مدل سری زمان دقیق­تر می باشد؛  پس پیش‌بینی سود در اولین عرضه سهام دارای محتوای اطلاعاتی می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-5-7روش­های پیش‌بینی سود
مروری بر پژوهش­های انجام‌شده در حسابداری نشان می­دهد که محققان حسابداری به موازات توسعه دانش آمار و معرفی تکنیک­های جدید پیش‌بینی توسط دانشمندان آمار و ریاضی به جامعه علمی،  این تکنیک­ها را در ادبیات پیش‌بینی حسابداری وارد نموده­اند.  در این اظهار تکنیک­های برون­یابی که مبتنی بر استقراء می­باشند،  حجم زیادی از تحقیقات مربوط به پیش‌بینی سود در حسابداری را به خود اختصاص داده می باشد.
دو روش باکس ـ جنکینز[3] از روش­های مدل برون­یابی و گام زدن تصادفی،  پس از تحقیقات چندین ساله پژوهشگران حسابداری روش­های مناسبی برای پیش‌بینی سود تشخیص داده‌شده‌اند.  این دو روش بارها در تحقیقاتی که در امریکا و انگلیس صورت گرفت با دخالت دادن عوامل گوناگونی زیرا نوع صنعت،  طول دوره،  سود قبل از تقسیم بین سهامداران عادی و بعد از آن و… مقایسه شده­اند و هر بار نتایج متفاوتی را به دست داده­اند. علی‌رغم این که در اغلب موارد روش گام زدن تصادفی نتایج بهتری داشته می باشد.  محققان غربی و اندیشمندان حسابداری بر انجام تحقیقات بیشتری اهتمام ورزیده­اند.
روش­های باکس ـ جنکینز و گام زدن تصادفی ناشی از دو طرز تفکر در توجیه رفتار یک مجموعه از اعداد می­باشند.
اولی بر سری­های زمانی استوار می باشد و مشاهدات را مرتبط با یکدیگر می­داند درحالی‌که روش دوم بر اساس فرآیندهای تصادفی و استقلال مشاهدات بنیان شده می باشد.  یافتن این موضوع که رفتار ارقام گذشته سود را با کدامیک از فرآیندهای فوق می­توان توجیه نمود گام مؤثری جهت یافتن مدل بهتری برای پیش‌بینی سود می­باشد (اسماعیلی،  1385).
[1].  Frith ,(1998)
[2].  Lonkani & Frith ,(2005)
[3].  Box – jenkins

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش های پژوهش:
مطالعات اولیه و مطالعه متون نظری موجود و مطالب ارائه‌شده در قسمت تشریح و اظهار مسئله سؤالات متعددی را به ذهن متبادر می کند. در پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به پرسش‌های زیر به عنوان سؤالات اصلی پژوهش هستیم:
با در نظر داشتن عنوان پژوهش و هدف محقق از انجام آن فرضیاتی به توضیح زیر تدوین‌شده می باشد:

  • هر چه هزینه‌های غیرقابل‌پیش‌بینی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام چه تغییری می کند؟
  • هر چه هزینه‌های غیرقابل‌پیش‌بینی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، عمق بازار چه تغییری می کند؟
  • هر چه اقلام تعهدی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام چه تغییری می کند؟
  • هر چه اقلام تعهدی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، عمق بازارچه تغییری می کند؟