تاثیر درماندگی مالی بر تامین مالی از طریق حساب های پرداختنی و اثر این نوع از تامین مالی بر عملکرد شرکت در شرایط درماندگی مالی

قسمتی از متن پایان نامه :

2-7-2 تامین مالی در شرایط عادی:
مدیران برای تامین مالی آغاز از طریق وجوه عملیاتی سازمان اقدام می کنند. آنگاه به بازارهای خارجی روی می آورند(نظام الدین رحیمیان،1380).
در عرصه مدیریت مالی، دوره های تامین مالی به دوره های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت تقسیم می گردد..
دوره کوتاه مدت معمولاً به بدهیهایی مربوط می گردد که سررسید آن در فاصله ای کمتر از یکسال می باشد. اما، اصلاح ترتیبات تامین مالی بلند مدت به گونه دقیق تعریف نشده می باشد. بعضی از واحدهای اقتصادی دوره میان مدت را برای تاریخهای سررسید بیش از یکسال و کمتر از 10 سال به کار می برند.اما، اصطلاح دوره بلند مدت در مورد سررسیدهای بیش از 5 سال نیز در بعضی موارد به کار می رود. پس، فواصل زمانی بین 5 تا 10 سال با دقت کافی تعریف نشده می باشد. برای بعضی اشخاص ممکن می باشد وام 8 ساله میان مدت و برای بعضی دیگر بلند مدت محسوب گردد. لذا در این مقاله تعریف مشخصی از دوره های از دوره های میان مدت و بلند مدت ارائه نمی گردد اما به گونه کلی وام های دارای سررسید بیش از یک تا دو سال بلند مدت نامیده خواهد گردید
در سیاق عادی عملیات و زمانی که شرکت ها از نظر مالی مشکلی ندارند ، مدیران گزینه های بیشتر و بهتری برای تامین مالی دارند.روش های تامین مالی میان مدت و بلند مدت در این شرایط بهترین و عمومی ترین روش ها برای بکارگیری می باشند که در ادامه طبق جدول شماره 2-7-2 آورده شده و تشریح گردیده اند.
مدیران در این مسیر بدهی را بر ارزش ویژه ترجیح می دهند. براساس این منطق، عموم مدیران مالی آغاز به ارزیابی ظرفیت استقراض خود اقدام کرده و پس از اعمال ملاحظات خاص تا سطح ظرفیت به دست آمده بدهی ایجاد میکنند. عمده ترین خطر افزایش بدهی، عدم توانایی پرداخت اصل و فرع در سررسید مقرر می باشد . لذا اینگونه پرداختهای ثابت بدون در نظر داشتن توانایی سودآوری واحد اقتصادی بایستی تسویه گردد. هر گونه عدم پرداخت منجر به ورشکستگی یا اقدامات حقوقی علیه واحد اقتصادی بایستی تسویه گردد. هر گونه عدم پرداخت منجر به ورشکستگی یا اقدامات حقوقی علیه واحد اقتصادی می گردد. به علاوه حفظ انسجام مالی و جایگاه رقابتی واحد اقتصادی نیز از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. واحد اقتصادی بایستی به گونه ای اقدام کند که وجوه کافی برای سرمایه گذاریهای راهبردی، پرداخت سود سهام، هزینه های پژوهش و توسعه و نظایر آن در دسترس باشد. عدم توانایی در فراهم آوردن این وجوه سلامت مالی واحد اقتصادی را تهدید خواهد نمود. در تعیین ظرفیت استقراض، مدیر مالی بایستی توازن بین جریانهای نقدی داخلی و جریانهای خارجی لازم را همواره مدنظر داشته باشد. برای این مقصود بایستی آن مقدار جریانهای نقدی که می تواند در پرداخت تعهدات مالی مورد بهره گیری قرار گیرد، شناسایی گردد. تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه واحد اقتصادی دارای دو جنبه میزان سرمایه مورد نیاز و ترکیب تامین سرمایه می باشد. فرایندی را که منجر به تصمیم گیری نهایی می گردد روش تعیین ساختار سرمایه می نامند. مطالب در مورد تعیین ساختار سرمایه حول محور روش هایی می چرخد که واحد اقتصادی به وسیله آن میزان ریسک و بازده هر یک از ساختارهای  مختلف سرمایه را تعیین می کند. هدف از تعیین ساختار سرمایه، مشخص کردن ترکیب منابع مالی به مقصود به حداکثر رساندن ثروت سهامداران می باشد اگر چه چارچوب نظری ارائه شده در مباحث مدیریت مالی مآخذ خوبی برای این کار می باشد، اما تردیدی نیست که در اقدام ما را با  معضلات و مسائل زیادی مواجه خواهد نمود، زیرا ثروت سهامداران تحت تاثیر عوامل متعددی قرار می گیرد که ساختار سرمایه یکی از آنها می باشد .ساختار سرمایه یک واحد اقتصادی ، ارتباط نزدیکی با هزینه سرمایه دارد. ساختار سرمایه ، ترکیب منابع نقدی بلند مدت مورد بهره گیری واحد اقتصادی می باشد و تغییر در آن موجب تغییر هزینه سرمایه واحد اقتصادی می گردد. هدف اصلی از تصمیمات ساختار سرمایه، ایجاد ترکیبی مناسب از منابع نقدی بلند مدت، به مقصود حداقل سازی هزینه سرمایه واحد اقتصادی و از آن طریق، حداکثر کردن ارزش بازار واحد اقتصادی می باشد. این ترکیب را ساختار سرمایه بهینه می نامند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

ساختار سرمایه بهینه ساختاری می باشد که مدیران با در نظر داشتن نسبت های بدهی و سرمایه ، ترکیبی از این دو را انتخاب و اعمال می کنند که هزینه موزون سرمایه(WACC)[1] را به حداقل برسانند.
[1] Weighted average cost of capital

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:


دیدگاهتان را بنویسید