قسمتی از متن پایان نامه :

گردآوری اطلاعات موردنیاز پژوهش، یکی از مراحل اساسی آن می باشد و به لحاظ اهمیت آن، بایستی به‌گونه دقیق تعریف و مشخص گردد. مرحله‌ی گردآوری اطلاعات، آغاز فرایندی می باشد که طی آن پژوهشگر یافته‌های میدانی و کتابخانه‌ای را گردآوری می کند و به روش استقرایی به فشرده‌سازی آن‌ها از طریق طبقه‌بندی و سپس تجزیه و تحلیل می‌پردازد و فرضیه‌های تدوین‌شده خود را مورد ارزیابی قرار می‌دهد و در نهایت حکم صادر می کند و پاسخ مسأله پژوهش را به اتکای آن‌ها می‌یابد (حافظ‌نیا، 1391: 190).
برای جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات، از روش کتابخانه‌ای بهره گیری می گردد. در بخش کتابخانه‌ای، مبانی نظری پژوهش از کتب و مجلات تخصصی فارسی و لاتین گردآوری می گردد و داده‌های پژوهش از طریق جمع‌آوری داده‌های شرکت‌های نمونه با مراجعه به صورت‌های مالی، یادداشت‌های توضیحی و با بهره گیری از نرم‌افزارهای ره‌آورد جدید و تدبیر‌پرداز صورت گرفته می باشد.
 

 

3-8-روش­ تجزیه و تحلیل داده‌ها

3-8-1- آمار توصیفی

به‌مقصود شناخت بهتر ماهیت جامعه‌ای که در پژوهش، مورد مطالعه قرار گرفته می باشد و آشنایی بیشتر با متغیرهای پژوهش، قبل از تجزیه و تحلیل داده‌های آماری، لازم می باشد این داده‌ها توصیف شوند. هم‌چنین توصیف آماری داده‌ها، گامی در جهت تشخیص الگوی حاکم بر آن‌ها و پایه‌ای برای تبیین روابط بین متغیرهایی می باشد که در پژوهش به‌کار می‌رود.

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

  • تبیین دیدگاه مدیران و سرمایه‌گذاران نسبت به اطمینان بیش از حد مدیریت در بورس اوراق بهادار تهران
  • مطالعه تأثیر اطمینان بیش‌ از حد مدیریت در ارتباط با دیگر عوامل تأثیرگذار بر سیاست تقسیم سود
  • تأثیر اطمینان بیش‌ از حد مدیریت بر ارتباط بین سیاست تقسیم سود و فرصت‌های رشد شرکت
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
  • واکنش قیمت سهام به اعلان خبر افزایش سود سهام به‌وسیله مدیریت دارای اطمینان بیش‌ از حد
  • دسته بندی : دسته‌بندی نشده

    دیدگاهتان را بنویسید