جایگاه ارزیابی کنترل‌های داخلی در حسابرسی موفق دستگاه‌های اجرایی دولتی از دیدگاه حسابرسان دیوان محاسبات

قسمتی از متن پایان نامه :

2-12- دستگاه­های مشمول رسیدگی دیوان محاسبات کشور:
هر مرجعی به مقصود اعمال وظایف و اختیارات و رسیدگی به صلاحیت­هایی که قانون­گذار به آن اعطا کرده می باشد می­بایست آغاز حدود صلاحیت و حوزه اختیار و عملکرد خود را به گونه دقیق مشخص و مخاطبین را به درستی شناسایی کند و به طریق قانونی، صلاحیت خود را برای مخاطبین به اثبات رساند تا آنها نیز بتوانند براساس قوانین به رسیدگی­های آن مرجع تمکین نمایند.
«مقصود از دستگاه­های مشمول دیوان محاسبات وزارت­خانه­ها، سازمان­ها و موسسات، شرکت­های دولتی و سایر واحدها که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور بهره گیری می­نمایند و به گونه کلی هر واحد اجرائی که بر طبق اصول (44) و (45) قانون اساسی مالکیت عمومی‌ بر آنها مترتب بشود، می­باشد. واحدهایی که شمول مقررات عمومی‌ در مورد آنها مستلزم ذکر نام می باشد، مشمول این تعریف می­باشند.»
رسیدگی­های مالی– محاسباتی دیوان محاسبات کشور:
در قانون دیوان محاسبات کشور یک فصل به عنوان وظایف و اختیارات، تدوین گردیده که موارد رسیدگی و حسابرسی و صلاحیت­های دیوان در آن قید شده می باشد. اما حدود اختیارات و رسیدگی­های دیوان منحصر به این قانون و فصل مربوطه نبوده و قوانین دیگری مانند قانون محاسبات عمومی‌ و … صلاحیت­هایی را برای دیوان مقرر نموده می باشد.
در این مبحث صلاحیت­های مالی و محاسباتی دیوان مورد مطالعه قرار می‌ گیرد:
– نظارت و کنترل فنی و محاسباتی:
1- حسابرسی یا رسیدگی به کلیه درآمدها و هزینه­ها:

مانند وظایف فنی و محاسباتی که از سوی مقنن برای دیوان محاسبات کشور انشاء شده می­توان به حسابرسی یا رسیدگی به کلیه درآمدها و هزینه­ها و سایر دریافت­ها و پرداخت­ها و نیز صورت­های مالی دستگاه­ها از نظر مطابقت با قوانین و مقررات مالی و ضوابط لازم­الاجرا، تصریح نمود (ماده 2 قانون دیوان محاسبات کشور).
در مفهوم شناسی می‌ توان حسابرسی را به رسیدگی به صورت­های مالی یک شرکت توسط یک موسسه حسابرسی اطلاق نمود. یا به تعبیر دیگر می‌ توان گفت حسابرسی عبارت می باشد از بازرسی جستجوگرانه مدارک حسابداری و سایر شواهد زیربنای صورت­های مالی، که حسابرسان از راه کسب آگاهی از سیستم کنترل داخلی و بازرسی مدارک و نظاره دارایی­ها، پرسش از منابع داخلی و خارجی شرکت و اجرای سایر روش­های رسیدگی، برای تعیین این که صورت­های مالی انعکاس دهنده تصویری نامطلوب و نسبتاً کامل از وضعیت مالی شرکت و فعالیت­های آن در طول دوره مورد رسیدگی هستند یا خیر؟ جمع­آوری می‌ کنند.
عبارت «رسیدگی» را نیز می­توان به مواردی اطلاق نمود که ناظر به رسیدگی به حساب­های شرکت یا موسسات دولتی و طبق قوانین تجارت یا قوانین و مقررات مربوطه می باشد. به این شکل که هر شرکت یا موسسه ای موظف می باشد در هر سال حساب­های خود را برای رسیدگی و اظهارنظر به حسابرس یا بازرس منعکس نماید. این رسیدگی در اکثر کشورها در مورد شرکت­های سهامی‌ الزامی‌ می باشد. البته ناگفته نماند که امروزه در اساسنامه بعضی شرکت­های سهامی‌ عام و سهامی‌ خاص پیش­بینی گردیده و حسابرس موظف می باشد قبل از رسیدگی مفاد اساسنامه را دقیقاً مطالعه و سپس شروع به حسابرسی نماید.
گفته شده در بخش عمومی‌ هر یک از عملیات به ویژه فعالیت­های مالی بایستی به با پشتوانه قانون مربوط به خود اجرا گردد. لذا در مرحله نظارت، اسناد حسابداری از دو جنبه مورد رسیدگی قرار می­گیرند، یکی تطبیق آنها با قوانین و مقررات مربوطه و دیگری تطبیق با موازین حسابداری، ازاین رو صورتی که در اسناد حسابداری یکی از این دو فاکتور رعایت نشود رسیدگی کننده سند را مورد واخواهی قرار می­دهد (حسینی عراقی،1380).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف مشخص پژوهش:
هدف اصلی
با در نظر داشتن اظهار مساله، هدف اصلی این پژوهش شناخت جایگاه ارزیابی کنترل­های داخلی در حسابرسی موفق دستگاه­های اجرایی دولتی از دیدگاه حسابرسان دیوان محاسبات و نیز نشان دادن اهمیت جایگاه ارزیابی کنترل­های داخلی برای انجام حسابرسی موفق در بخش عمومی‌ می­ باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

اهداف فرعی:
الف- شناخت تأثیر ارزیابی محیط کنترلی بر حسابرسی موفق دستگاه­های اجرایی توسط دیوان محاسبات .
ب- شناخت تأثیر ارزیابی ریسک بر حسابرسی موفق دستگاه­های اجرایی توسط دیوان محاسبات.


دیدگاهتان را بنویسید