قسمتی از متن پایان نامه :

در مورد فعالیت های کاری بانک، مدیریت از دانش مشروحی برخوردار می باشد که افراد خارج از آن، فاقد چنین امتیازی هستند . از این رو مدیریت می تواند هم به بازار و هم به ناظران بانکی کمک بزرگی نماید . این امر می‌تواند از طریق تبادل نظر پیرامون عوامل مهمی که عملکرد مالی بانک را در طی سال مزبور متاثر نموده‌اند، تشریح تفاوت های موجود بین عملکرد سال جاری و عملکرد سال های قبل و نیز بحث و مطالعه پیرامون عواملی که به زعم آنان بر روی عملکرد مالی بانک در آینده تاثیر عمده ای خواهند داشت؛ صورت پذیرد(ارجمندی‌نژاد، 1385، ص39).
 

2-9 شناسایی معیارهای سودآوری بانک‌ها

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

صورتهای مالی محصول نهایی سیستم گزارشگری مالی می باشد. از مهمترین اهداف تهیه صورتهای مالی مفید بودن آن برای طیفی وسیع از بهره گیری کنندگان اعم از درون سازمانی و برون سازمانی جهت اخذ تصمیم‌های معقول می باشد(رستمی، 1390، ص48) .
عوامل تعیین کننده سودآوری بانک‌ها به دو گروه عوامل داخلی قابل کنترل مدیریت و عوامل بیرونی فراتر از مدیریت بانک تفکیک شده می باشد. برای تعیین و شناسایی معیارهای سودآوری ایتدا به تعریف سود و سودآوری و مفاهیم آن، تصریح خواهد گردید.
 

2-9-1 مفاهیم سود و سودآوری

– تعریف سود: سود یکی از متغیرترین مفاهیم در دنیای پیچیده تجارت می باشد که شاید روزی فرا نرسد که بتوان از سود تعریفی ارائه نمود که مورد قبول همگان واقع گردد درمیان تعاریف گوناگونی که تا کنون برای سود مطرح گردیده، تعاریف ذیل از جامع‌ترین آنهاست:
مک نیل مفهوم سود و زیان را اینگونه تعریف می کند: « سود عبارتست از افزایش در خالص ثروت سهامداران، و زیان عبارتست از کاهش در خالص ثروت سهامداران. این تعریف بسیار منحصر و مفید و روشن و از دیدگاه ریاضی قابل اثبات می باشد.»(رضانژاد، 1389، ص3).
«سود از تغییر در حقوق صاحبان سهام یا تغییر در خالص داراییهای یک واحد تجاری طی یک دوره مالی ناشی می گردد به اظهار دقیق‌تر، سود برآیند کلیه تغییرات در حقوق صاحبان سرمایه طی یک دوره مالی، به استثنای تغییرات ناشی از سرمایه‌گداری توسط صاحبان و توزیع منابع بین آنان باشد.»(عالی‌ور، 1375، ص 18)
– سودآوری: توان شرکت یا موسسه در ایجاد درآمد کافی به گونه‎ای که پس از پرداخت هزینه‌های جاری، مبلغی اضافی به نام سود برای شرکت باقی بماند (رستمی،1390، ص58).
طبق پاراگراف 43 بیانیه شماره (19 مفاهیم حسابداری)، هیئت استانداردهای حسابداری مالی اظهار می کند اولین تأثیر سود اینست که عملکرد مالی دوره‌ای یک موسسه را اندازه‌گیری کند. طبق این بیانیه بهره گیری کنندگان صورتهای مالی بهره گیری‌های گوناگونی از سود می‌کنند.. آنها می توانند عملکرد مدیریت را ارزیابی کنند، توان سودآوری شرکت را در یک افق طولانی ارزیابی کنند، سودهای آتی را پیش‌بینی کنند و مخاطرات سرمایه‌گذاری در شرکت یا اعتباردهی به آن را برآورده کنند.
بر طبق بیانیه شماره 6 مفاهیم حسابداری مالی بهره گیری ارزش تعهدی در حسابداری توسط هیئت استانداردهای حسابداری مالی الزامی شده می باشد(مشایخی، 1388، ص2)
بهره گیری از سود بعنوان معیاری برای اندازه گیری دستاوردها و همچنین نشانه‌ای از تصمیمات آتی مدیریت می‌باشد(شباهنگ، 1381، ص179)
– نسبتهای سودآوری: این نسبتها میزان سودآوری شرکت در یک دوره را نشان می‌دهند توانایی تحصیل سود و بازده کافی سرمایه‌گذاری، معیار سلامت مالی و مدیریت مؤثر شرکت می باشد. معمولاً سرمایه‌گذاران مایل نیستند در شرکتهایی که توانایی سودآوری ضعیفی دارند سرمایه گذاری کنند. اعتباردهندگان نیز به اینگونه شرکتها علاقه ای ندارند زیرا ممکن می باشد طلب آنها وصول نشود. بعضی از نسبتهای مهمی که در نتایج عملیات شرکت را اندازه گیری می کنند به توضیح زیر می باشد: نسبت سود ناخالص، نسبت سود خالص، بازده سرمایه گذاری (RoI)، بازده مجموع داراییها(ROA)، بازده حقوق صاحبان سهام(ROE) (رستمی،1390،ص45).
 

2-9-2 عوامل تحت کنترل مدیریت (داخلی)

در این قسمت به بعضی از عواملی که قابلیت کنترل توسط مدیریت دارد، تصریح می گردد.
الف) سرمایه
سرمایه در اقتصاد عبارتست از حق یا علاقه صاحبان یک موسسه نسبت به دارایی موسسه مذکور. این مبلغ از کم کردن بدهیهای موسسه از جمع دارایی آن بدست می آید(نبوی، ص 8).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

  • شناسایی عوامل مالی تحت کنترل مدیریت بر سودآوری مدیریت شعب استانهای کشور
  • ارائه راهکارهای عملی جهت بهبود وضعیت عملکرد مالی مدیریت شعب
  • مطالعه وضعیت سودآوری مدیریت شعب بانک نمونه

  • پاسخ دهید