مطالعه تأثیر رویکردهای مدیریت سود بر خطای پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

3-2  انگیزه‌های مدیریت سود
پژوهش‌های انجام‌شده ، مدارک مناسبی در مدیریت (دست‌کاری) سود در شرایط مختلف را نشان می‌دهد. مدیران شرکت‌ها کوشش می‌کنند از طریق مدیریت سود، رشد سودآوری شرکت را به گونه‌ای نشان دهند که باعث افزایش سطح بازده مورد انتظارشان گردد.
از آنجایی که محیط اقتصادی (حسابداری)، اجتماعی و فرهنگی ایران متفاوت از کشورهای غرب می‌باشد ممکن می باشد انگیزه‌های مدیریت سود نیز در ایران متفاوت از کشورهای غربی باشد. در چند مطالعه انجام‌گرفته طرح‌های پاداش را یکی از انگیزه‌های مدیریت سود در نظر گرفته‌اند. به مقصود جبران خلاقیت و ابتکارات مدیریت در یافتن و به‌کارگیری رویه‌ها و روش‌های کاری جدتر و بهتر، غالباً سازمان به مدیریت پاداش می‌دهد. پاداش غالباً به خاطر انجام وظایف در سطحی بالاتر از استانداردهای عادی کاری صورت می‌گیرد. طرح‌های پاداش مبتنی بر ارقام سود حسابداری در کنار عوامل دیگری زیرا امنیت شغلی، سطح شغلی و اندازه شرکت که ارتباط مستقیم با رفاه مدیریت دارد، به گونه مستقیم یا غیرمستقیم با سودآوری بالای شرکت در ارتباط می باشد. فرض بر این می باشد که مدیران به دنبال افزایش رفاه از طریق افزایش سودآوری شرکت می‌باشند.
هلی[1] (1985) در یک پژوهش تجربی به این نتیجه رسید که اگر پاداش مدیریت از سطح مورد نظر کمتر باشد، مدیریت بخشی از سود سال‌های آتی را به دوره جاری منتقل می‌نماید، او پیش‌بینی نمود که مدیران به صورت فرصت‌طلبانه به نحوی بر سود خالص مدیریت می‌کنند تا پاداش خود را حداکثر سازند. نتایج حاصله نشان داد که اگر سود خالص کمتر از میزانی باشد که به مدیر پاداش تعلق گیرد، این انگیزه به وجود می‌آید که مدیریت حتی سود را باز هم پایین تر گزارش کند، تا احتمال دریافت پاداش سال بعد افزایش یابد. یافته‌های او با این فرضیه که مدیران هنگامی که پاداش قابل پرداخت به آن‌ها حداکثر باشد کمتر به مدیریت (دست‌کاری) سود سوق پیدا می‌کنند، سازگار بود. اسلون[2](1995) و لارکر و هالتازن[3] (1995) در پژوهش‌هایی که در این  موضوع انجام دادند به یافته‌های هلی رسیدند. در چندین مطالعه دیگر، امنیت شغلی و سطح شغلی از انگیزه‌های مدیریت سود قلمداد شده می باشد به این شکل که اگر مدیران این احتمال را بدهند، که با گزارش سود واقعی، امنیت شغلی یا سطح شغلی آن‌ها به خطر می‌افتد، برای رفع احتمال این خطر، به ناچار سود را دست‌کاری می‌کنند. دی انجلو[4] (1988) در گزارش بیان نمود که در صورت رقابتی بودن انتخاب مدیران به عنوان نماینده سهامداران ، مدیران ممکن می باشد برای غلبه بر رقیبان در این رقابت و ابقاء شدن در سمت فعلی (نماینده سهامداران) به دست‌کاری سود دست می‌زنند؛ تا یک تصویر مطلوب از عملکردشان را برای جلب اعتماد سهامداران ارائه نمایند (جیریورن و دیگران، 2008 ،ص624)[5].
اخیراً بارگیل وبی بچوک[6] (2003)، با ارائه مدلی استدلال کردند، مدیرانی که صاحب مقدار زیادی سهام در شرکت تحت مدیریتشان هستند و نیز قصد دارند در کوتاه مدت، تعدادی از این سهام را بفروشند، آن‌ها این انگیزه را خواهند داشت تا با مدیریت (دست‌کاری) سود، قیمت سهام را در بازار فروش بالابرده و از ارزش سهامشان سود زیادی به دست می‌آورند (تیوپارک و ذباک پارک ، 2004، ص382)[7].
یکی دیگر از انگیزه‌های مدیریت سود، هزینه‌های سیاسی می‌باشد، که یکی از شاخص‌های حساسیت سیاسی اندازه شرکت می باشد. موزز[8] معتقد می باشد که هر چه اندازه شرکت بزرگ‌تر باشد ، مدیران شرکت انگیزه و تمایل بیشتری در مدیریت سود خواهند داشت. به عقیده او با بزرگتر شدن شرکت‌ها، مسئولیت پاسخگویی آن‌ها نیز بیشتر می گردد و با این شرایط مدیران شرکت‌ها در معرض پاسخ‌گویی به طیف وسیعی از مدعیان قرار می‌گیرند.
عده‌ای نیز عقیده دارند که هر چه اندازه شرکت بزرگ‌تر باشد در معرض رسیدگی‌های دقیق تر قرار می‌گیرند، لذا شرکت‌های بزرگ تر تمایل کمتری به دست‌کاری سود دارند. یکی دیگر از شاخص‌های حساسیت سیاسی، تعداد کارکنان شرکت می باشد، زیرا کارکنان شرکت یکی گروه‌های سیاسی برای شرکت‌ها می‌باشند. هرچه تعداد کارکنان بیشتر باشد، فشار وارده به شرکت جهت دستیابی به اهداف گروه بیشتر  بود. در نتیجه مدیریت ممکن می باشد جهت کاهش فشار وارده اقدام به اتخاذ تدابیری جهت کاهش سود نمایند(پورحیدی وهمتی ،1383،ص51).
غالباً تأمین مالی از طریق بدهی به دلیل صرفه‌جویی مالیاتی و نرخ پایین تر آن در مقایسه با بازده مورد انتظار سهامداران برای مدیران شرکت‌ها از ارجحیت برخوردار می باشد . اما برای اعتباردهندگان موضوع مهم در خصوص اعطای وام و اعتبار توان پرداخت اصل و بهره وام و اعتبارات پرداختی می‌باشد. در کشورهای غربی نظیر امریکا، اعتباردهندگان جهت ارزیابی توان پرداخت اصل و بهره وام به صورت‌های مالی شرکت‌ها اتکا می‌کنند که در این بین صورت سود و زیان (خصوصاً سود قبل از بهره) از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد. با در نظر داشتن اهمیت صورت‌های مالی خصوصاً صورت سود و زیان در تصمیم‌گیری جهت اعطای وام و اعتبار ممکن می باشد مدیران شرکت‌ها برای جلب نظر مساعد اعتباردهندگان وضعیت مطلوبی از سودآوری شرکت‌ها را به نمایش بگذارند تا ضمن جذب سرمایه لازم بتوانند هزینه بدهی را کاهش دهند.

از سوی دیگر، افزایش احتمال عدم رعایت تعهدات دریک قرارداد استقراض، سبب افزایش نرخ تأمین مالی از طریق بدهی  گردید. لذا یکی دیگر از انگیزه‌های دست‌کاری سود کاهش احتمال عدم رعایت تعهدات موضوع قرارداد  بود.
[1]. Healy . 1985.
[2]. Sloan, 1985.
[3]. Larker& Halthausen. 1985.
[4].Deangelo . 1988.
[5]. jiraporn  et al. 2008,p624
[6]. Bar Gill &  Bebchak. 2003.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

[7]. Taewoopark & Myuny seok park. 2004.
[8]. Moses

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:
با در نظر داشتن توضیحات ارائه‌شده در قسمت توضیح و اظهار مسئله، اهداف پژوهش حاضر به توضیح زیر می باشد:
1- تعیین اثر تغییر هیئت‌مدیره بر مدیریت سود سال جاری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران


دیدگاهتان را بنویسید