مطالعه تأثیر رویکردهای مدیریت سود بر خطای پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

 • تعریف تخصصی و عملیاتی واژگان و متغیرهای پژوهش
 • مدیریت سود[1]
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

  دی جورج (1999) مدیریت سود را نوعی دست‌کاری مصنوعی سود توسط مدیریت، جهت حصول به سطح مورد انتظار سود برای بعضی از تصمیم‌های خاص، مثل پیش‌بینی تحلیل گران و یا برآورد طریقه سودهای قبلی برای پیش‌بینی سودهای آتی تعریف کرده می باشد. در این پژوهش مقصود از مدیریت سود، مدیریت سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که از طریق مدل تعدیل‌شده جونز (1995) محاسبه شده می باشد.

 • دقت پیش‌بینی سود[2]
 • پیش‌بینی سود هر سهم در سرمایه‌گذاری‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می باشد. اهمیت این پیش‌بینی به میزان انحرافی بستگی دارد که با واقعیت دارد. هر چه میزان این انحراف کمتر باشد، پیش‌بینی سود از دقت بیشتری برخوردار می باشد (مشایخ و شاهرخی، 1386: 65).

 • اقلام تعهدی اختیاری[3]
 • اقلام تعهدی اختیاری به درآمدها و هزینه‌هایی اطلاق می گردد که مستلزم ورود یا خروج وجه نقد به شرکت نبوده و مدیریت یک واحد انتفاعی می‌تواند بر اساس ابزارهای حسابداری که در چارچوب و مطابق با استانداردهای حسابداری می باشد، آن‌ها را کم یا زیاد کند و از این طریق سود واحد انتفاعی را کمتر یا بیشتر از واقع نشان دهد؛ مانند هزینه استهلاک دارایی‌های استهلاک‌پذیر و هزینه مطالبات مشکوک الوصول؛ و در این پژوهش مقصود از اقلام تعهدی اختیاری، اقلام تعهدی اختیاری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد (مونس خواه 1389، ص 8).

 • خطای پیش‌بینی سود[4]
 • عبارت می باشد از تفاوت سود پیش‌بینی‌شده و سود واقعی هر سهم که بر اساس قیمت هر سهم تعدیل می گردد (ویلسون و وو[5]، 2011: 325).
   

  • نوع صنعت
  • عبارت می باشد از گروه صنعتی که شرکت با توجه فعالیتش در آن گروه طبقه‌بندی می گردد. به اظهار دیگر صنعت عبارت می باشد از گروه شرکت‌هایی که محصولات آن‌ها جایگزین نزدیکی برای هم هستند.

  • اندازه شرکت
  • یکی از فاکتورهای درونی شرکت‌ها که بر ساختار مالی و سودآوری شرکت‌ها تأثیر دارد، اندازه شرکت می‌باشد (مران جوری،1385، ص 49).

  • حاکمیت شرکتی
  • توصیف نظام‌مند تأثیر‌ها و روابط بین سهامداران عمده، سهامداران جزء، سهامداران نهادی، مدیرعامل و هیئت مدیره می باشد به مقصود بهبود روابط بین آن‌ها، تحقق منافع کلیه گروهای ذینفع، نظارت بر عملکرد شرکت، کنترل مدیران و هدایت کسب و کارها از طریق روشن و شفاف ساختن قوانین و رویه‌های مناسب برای اتخاذ تصمیم (احمدوند،1385،10).

  • هیئت‌مدیره
  • اعضای این هیئت که از سوی صاحبان سهام شرکت تعیین می شوند ممکن می باشد از میان دو گروه انتخاب شوند. نوع نخست شامل اشخاصی می باشد که از داخل شرکت انتخاب می شوند و دسته دوم نمایندگانی که از بیرون شرکت انتخاب می شوند و مستقل از آن محسوب می شوند.
   تأثیر هیئت‌مدیره، نظارت بر مدیران شرکت و اقدام در طرفداری از سهام‌داران می باشد. در واقع هیئت‌مدیره کوشش می کند تضمین کند که منافع سهام‌داران به درستی حفظ می گردد.
   اعضای هیئت‌مدیره را به سه بخش می‌توان تقسیم نمود

  • رئیس هیئت‌مدیره
  • این فرد رهبر شرکت و رئیس هیئت مدیره می باشد و مسئولیت او هدایت مؤثر و مناسب هیئت می باشد. معمولاً وظایف او عبارت‌اند از: حفظ ارتباط قوی با مدیرعامل و مدیران ارشد، تدوین استراتژی شرکت، نمایندگی مدیران و هیئت‌مدیره در برابر مردم و سهام‌داران و حفظ یکپارچگی شرکت. رئیس هیئت‌مدیره از بین اعضای هیئت‌مدیره انتخاب می گردد.

  • اعضای موظف هیئت‌مدیره
  • این افراد مسئول تصویب بودجه کلان شرکت که توسط مدیران ارشد تهیه‌شده، اجرا و نظارت بر استراتژی تجاری و تصویب پروژه‌های اصلی شرکت هستند. این دسته از اعضای هیئت‌مدیره به ایجاد چشم‌انداز از داخل شرکت برای دیگر اعضای هیئت‌مدیره کمک می‌کنند.

  • اعضای غیر موظف هیئت‌مدیره
  • درحالی‌که این افراد در زمینه تعیین جهت استراتژی و سیاست شرکت مسئولیتی مشابه دسته اول اعضای هیئت‌مدیره دارند از این جهت متفاوت هستند که آن‌ها مستقیماً بخشی از تیم مدیریت نیستند. هدف از وجود آن‌ها در اختیار داشتن دیدگاه‌های غیرشرطی و مستقل درمورد مسایل مطرح در هیئت مدیره می باشد (خدا بخشی،٬١٣٨۵ص٢۶).
   [1] Earning Management
   [2] Earning Forecast Accuracy
   [3] Discretionary Accruals
   [4] Error Earning Forecast
   [5] Wilson & Wu

   سوالات یا اهداف پایان نامه :

    اهداف پژوهش:
   با در نظر داشتن توضیحات ارائه‌شده در قسمت توضیح و اظهار مسئله، اهداف پژوهش حاضر به توضیح زیر می باشد:
   1- تعیین اثر تغییر هیئت‌مدیره بر مدیریت سود سال جاری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران


  دیدگاهتان را بنویسید