قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده :
هدف از این پژوهش بکارگیری انرژی خورشیدی در تأمین آبگرم مصرفی منازل و مراکز صنعتی، یکی ازکاربردی ترین و مقرون به صرفه ترین روشهای بهره گیری از انرژیهای تجدید شونده در جهان امروزی می باشد و به همین دلیل اکثر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه در حال سرمایه گذاری کلان در این راستا می باشند. با در نظر داشتن این که انرژی در زندگی تأثیر بسیار مهمی اعمال می کند و انرژی های تجدید نا پذیر مانند سوخت های فسیلی، زغال، گاز های طبیعی رو به کاهش می باشد و اثرات مخرب زیست محیطی نیز دارد بهره گیری از انرژی های نو (تجدید پذیر ) مانند انرژی خورشیدی در حال حاضر بهترین گزینه برای جایگزینی انرژی های تجدید نا پذیر می باشد. لذا این پژوهش به مطالعه قیمت تمام شده انرژی خورشیدی در مقایسه با گاز طبیعی بخش خانگی پرداخته می باشد. قلمرو مکانی پژوهش، شامل خانوارهای 4 و 5 نفره در شهرستان شیراز می باشد. قلمرو زمانی پژوهش نیز سال 1393 می باشد و روش پژوهش در پژوهش حاضر تحلیلی – توصیفیکاربردی می باشد. نتایج نشان داد که در شرایط کنونی اقتصادی و سیاسی، سیستم های گرمایش خورشیدی برای تولید آب گرم از منظر یک سرمایه گذار خصوصی مقرون به صرفه نمی باشد.در این پژوهش از نرم افزار Retscreen version 4 بهره گیری شده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

واژگان کلیدی: انرژی خورشیدی، آبگرمکن خورشیدی، گازطبیعی، منازل مسکونی

سوالات یا اهداف پایان نامه :


دیدگاهتان را بنویسید