قسمتی از متن پایان نامه :

4-1-  مقدمه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

آینده جایی نیست که به آنجا می رویم، بلکه جایی می باشد که آن را به وجودمی آوریم، آن هم با راههایی که به آینده می سا زیم .دکتر مایکل پورتر یکی از اساتید دانشگاه هاروارد معتقد می باشد: مزیت ملی، در کشور هایی پدید می آید که مدیران تنها درصدد افزایش کارایی نباشند، بلکه حرکت های سازمانی شان در راستای استراتژی کلی باشد.
از طرفی طبق نظر انیشتین، ما در کوشش برای فهمیدن واقعیت، تا حدی نظیر کسی هستیم که کوشش می کند مکانیزم یک ساعت در بسته را درک کند. او صفحه و عقربه های متحرک آن را می بیند، حتی تیک تیک آن را نیز می شنود، اما هیچ راهی برای باز کردن در آن ندارد. اگر زیرک و باهوش باشد ممکن می باشد تصویری از مکانیزم آن درست کند که بتواند جوابگوی همه چیزهایی باشد که نظاره می کند. اما هیچگاه نمی تواند کاملاً مطمئن باشد که تصویر او تنها تصویری می باشد که می تواند مشاهدات وی را توضیح دهد. او هیچگاه قادر نخواهد بود که تصویر خود را با مکانیزم واقعی مقایسه کند و حتی نمی تواند امکان چنین مقایسه ای را تصور کند.
همچنین به نظر وایک برای اتفاقات سازمانی، نمی توان توجیه های ساده پیدا نمود و برای آنها به سادگی علتهایی پیدا نمود. بعلاوه غالباً یافتن سرچشمه ها مقدور نیست زیرا منشأها معمولاً در فاصله ای بسیار دورتر از نتایج و علایم قرار دارند و نتایج و علایم بواسطه حلقه های تشدید کننده انحراف از معیار با اصل خود تفاوتی فاحش و غیر قابل تصور می یابند.
ایجاد بهبود در هر سازمانی نیازمند اندازه گیری عملکرد سازمان و برنامه ریزی جهت بهبود کارایی می باشد. لذا ضرورت اندازه گیری عملکرد سازمان بر کسی پوشیده نیست.. (تانگن [1]و همکاران، 2004)
روش تحلیل پوششی داده ها(DEA) هم اکنون به گونه گسترده ای برای ارزیابی عملکرد موسسات دولتی و غیردولتی که درمجموعه ای از واحدها و یا شعب شبیه به هم واقع شده اند، مورد بهره گیری قرار می گیرد. در این روش، ارزیابی بر اساس نهاده ها و ستاده های متجانس شناسایی شده برای واحدها، انجام می گیرد و هر واحد سازمانی با بهترین واحدها مقایسه و با اعمال تغییر در نهاده ها و یا ستاده های سیستم، به کارایی بهینه خود می رسند.(احمدی و همکاران 1390)
شاخص‌های ارزیابی عملکرد هر واحد تصمیم‌گیری (DMU ) درروش تحلیل پوششی داده‌، همان پارامترهای ورودی و خروجی مدل هستند که بسته به اهداف و فلسفه وجودی آن تصمیم‌‌گیرنده، وظایف مهم مورد انتظار از آن و نیز عوامل تأثیرگذار و نوع هزینه‌هایی که برای آن انجام می‌گیرد فرق دارد. مشخص کردن این داده‌ها و ستاده‌ها یکی از اقدامات مهم در بهره گیری از DEA می‌باشد. انتخاب داده‌ها و ستاده‌های صحیح تأثیر مهمی در تفسیر، بهره گیری و مقبولیت نتایج حاصل از DEA برای مدیران دارد.
در تحلیل های کارایی بنگاههای مالی مانند بانکها و مؤسسات بیمه، انتخاب ورودی و خروجی ها از مباحث ساختاری و اساسی می باشد زیرا که در این بنگاه ها، تفکیک کالا و خدمات واسطه ای به ورودی و خروجی، گاهی به سادگی قابل انجام نیست و کالا و خدماتی وجود خواهند داشت که  از خصوصیات هر دو دسته برخوردار می باشند. بطور کلی در واحدهای تولیدی و صنعتی از ورودی ، به منابعی مانند نیروی کار، سرمایه و ساختمان تلقی می گردد که در راستای تولید به آنها نیاز می گردد. از خصوصیات ورودی ها این می باشد که هزینه های تولید را افزایش می دهد و از سوی دیگر خروجی به کالا و خدماتی اطلاق می گردد که متقاضی داشته و مصرف کنندگان حاضر به خرید آن بوده و فروش آن برای بنگاه درآمدزا باشد(رنگرز، 1388) .
در هنگام تصمیم‌گیری در مورد تعیین داده‌ها و ستاده‌های واحدهای تصمیم گیرنده(DMU) نیازمندیم تا دیدگاهی مفهومی از آن چیز که که بعنوان یک داده یا ستاده برای یک DMU مطرح می باشد داشته باشیم. در این فرآیند گاهی با معضلات زیادی مثل انتخاب ابزارها ، تجزیه و تحلیل همبستگی و طبقه بندی کردن ورودی ها و خروجی ها به صورت مجزا مواجه شویم (یان لو [2]و همکاران 2012)
لذا در این پژوهش کوشش خواهیم نمود تا روشی مناسب را برای انتخاب متغیرهای ورودی و خروجی  DEAپیشنهاد دهیم. بر خلاف تحقیقات گذشته این پژوهش مبتنی بر مفهوم ارزش افزوده نقدی(CVA) بوده و باتوجه به نتایج آماری شاخص های ورودی و خروجی را مشخص خواهد نمود. این روش نسبت به روش های پیشین دارای چندین مزیت می باشد که عبارتند از :

 • بیشتر عینی می باشد و از تاثیر عوامل ذهنی در محاسبات بعدی جلوگیری می کند..
 • متغیرهای قابل اندازه گیری و طبقه بندی کامل از این عوامل را برای مدیران و محققان فراهم می کند.
 • تمام متغیرهایی که مورد بحث قرار می گیرند از صورت های مالی ای که به راحتی در دسترس هستند به دست می آیند و قابلیت دسترسی به اطلاعات بالاست.
 • [1] Tangen
  [2] .Yan  Leo et al

  سوالات یا اهداف پایان نامه :

   سوالات پژوهش:


   دیدگاهتان را بنویسید