مطالعه سودآوری استراتژی معکوس در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

یکی از چالش برانگیزترین مشاهدات در بازارهای مالی این می باشد که بر خلاف فرضیه بازار کارا، بازده سهام عادی در بازده­های زمانی مختلف دارای رفتار خاصی می­باشد و می­توان با بکارگیری راهبرد سرمایه­ گذاری متناسب با افق زمانی مورد نظر، بازدهی بیشتر از بازده بازار بدست آورد. هدف این پژوهش مطالعه سودآوری استراتژی سرمایه­گذاری معکوس و ارزیابی اثر عوامل بازار، اندازه شرکت و ارزش دفتری به ارزش بازار بر روی بازده می باشد. این پژوهش طی دوره زمانی 1383تا1390می­باشد. نتایج حاصل از فرضیه ها نشان می­دهد، استراتژی معکوس در بازه های زمانی مورد نظر در بورس اوراق بهادار ایران سودآورخواهد بود. همچنین نتایج بدین گونه می باشد که بین متغیر مستقل عامل اندازه و ارزش دفتری به بازار و عامل بازار و استراتژی معکوس ارتباط معنی­داری هست.
کلمات کلیدی: بازار سرمایه، استراتژی سرمایه­ گذاری، استراتژی معکوس، عامل اندازه، ارزش دفتری به ارزش بازار، عامل بازار

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 پرسش ­های اساسی پژوهش:
با در نظر داشتن اظهار مساله که در بخش قبل عنوان گردید، سؤالات اساسی پژوهش را می­توان به صورت زیر مطرح نمود:
سوال اصلی:
آیا می­توان با بهره گیری از راهبرد معکوس بازده اضافی کسب نمود؟
سوالات فرعی:

  • آیا بین راهبرد معکوس و اندازه شرکت در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی ­دار هست؟

  • دیدگاهتان را بنویسید