مطالعه و تدوین مولفه های موثر بر رضایتمندی مشتریان در بانکداری الکترونیک

قسمتی از متن پایان نامه :

2-2-12 )بانکداری الکترونیک در ایران

برای توسعه تجارت الکترونیک در کشور، ورود به بازارهای جهانی و عضویت در سازمانهایی نظیر سازمان تجارت جهانی،داشتن نظام بانکی کارآمد از الزامات اساسی به شمار می آید.
پس بهره گیری از فناوری ارتباطات و اطلاعات در جهت ایجاد و توسعه بانکداری الکترونیک در نظام بانکی کشور مهم می باشد.اگرچه طی سالها بعضی از روشهای ارائه خدمات بانکداری الکترونیک نظیر ماشینهای خودپردازو کارتهای بدهی در نظام بانکی کشور مورد بهره گیری قرار میگیرد، اما تا رسیدن به سطح کشورهای پیشرفته در زمینه بانکداری الکترونیک راهی طولانی در پیش می باشد.
در هرحال ایجاد و توسعه بانکداری الکترونیک مستلزم برخوداری از بعضی زیرساختهای مناسب اقتصادی  و اجتماعی می باشد.اهم این زیرساختها عبارتند از:شبکه های ارتباطی و مخابراتی مناسب،امنیت تبادل اطلاعات،زیرساختهای حقوقی و قانونی مناسب و آمادگی فرهنگی جامعه و بنگاههای اقتصادی برای پذیرش و بهره گیری از خدمات بانکداری الکترونیک.
برای ایجاد چنین زیرساختهایی بانکهای مختلف کشور با راهنمایی و کمک بانک مرکزی فعالیتها و اقداماتی را در زمینۀ تهیۀ طرح جامع خودکارشدن نظام بانکی به کار گرفتند. در واقع با ایجاد چنین شرایطی امکان خودکارشدن عملیات در بیشتر شعب بانکهای کشور فراهم گردید.[16]
مفاهیم ارتباط الکترونیکی همچون ارسال و دریافت پیامهای مالی از طریق به کارگیری فناوری رایانه ای و شبکه مخابراتی  با پیوستن بانکهای داخلی به شبکه جهانی سوئیفت جای خودرا در فعالیتهای بانکی ایران باز نمود.با این تفاصیل ، زیر ساخت قدیمی بانکها ، عدم تغییر اساسی در روش بانکداری برای سالهای مدید و مقررات بانکی محدودکننده که اکثرا ناشی از ضعف ساختاری سیستم بانکی در تجزیه و تحلیل اطلاعات بازار مالی و مشتریان خود میباشد،مانند موانع بزرگی هستند که در مسیر ایجاد تحول و همگام شدن با بانکداری جدید جهانی، سد راه سیستم بانکی می باشد و بایستی توسط موج جدید بانکداران تحول گرا و مدیران نواندیش کنار زده گردد.
بانکداری الکترونیک به مفهوم واقعی آن تنها در چارچوب یک شبکه بانکی سراسری ویکپارچه امکانپذیر می باشد که درآن دریافت و پرداخت وجوه از هر حساب به حساب دیگر (بدون در نظر داشتن بانک مبدا و مقصد) انجام پذیر باشد و هنوز تا آن مرحله راه درازی در پیش می باشد. البته دراین میان بایستی به طرح های جالب وپیشرو نظیر شبکه شتاب تصریح داشت که یکپارچه کننده چند بانک داخلی در قالب یک شبکه سراسری بوده می باشد .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

از سوی دیگر کندی در پاسخگویی به نیازهای مشتریان و متقاضیان خدمات بانکی ، فضای مناسبی برای شرکتها و موسسات مالی واعتباری (غیر بانکی ) ایجاد می کند تا با ارائه خدمات در اشکال جدید در حد توان سهم بزرگی از بازار خدمات مالی واعتباری را از آن خود کنند و در حقیقت این نوع خدمات مالی الکترونیک  همان نقشی را در اقتصاد الکترونیک بازی خواهد نمود که بانکها و موسسات مالی در چند سده گذشته در اقتصاد سنتی داشتند و البته این فرصت انحصاری و سودآور از آن موسساتی خواهد بود که با سرمایه گذاری به موقع در این زمینه اقدام کنند.
با توسعه بانکداری الکترونیک بایستی از تعداد شعب بانکی کاسته شده و عملیات الکترونیکی جایگزین عملیات فیزیکی گردد ، با این جایگزینی علاوه بر سرعت دسترسی به خدمات در هزینه ها نیز صرفه جویی خواهد گردید.
در حال حاضر از بارزترین خدمات بانکداری الکترونیک در ایران می توان به کارتهای بانکی (در داخل کشور)، سوئیفت (بانکداری بین المللی) و حساب جاری الکترونیک تصریح نمود.(بیاتی،1385)
می توان گفت موانعی که برسر راه بانکداری الکترونیک وجود دارند بطور اختصار عبارتند از:
_ کمبود منابع (کمبود نیروهای متخصص)
_ چالش­هایی که در ارتباط با نیروی کار و برقراری ارتباطات در جهان رخ می­دهد.
_ عدم همراستایی با استراتژی
_ سیستم­های قدیمی و کهنه در بانک­ها[1]
_ مقاومت در برابر تغییر
_ فقدان تعهد پایدار در بین کارکنان
_ نبودن استانداردهای لازم و زیر ساختارهای فنی مناسب
_ تعارضات مدیریتی (مانند سیاست­ها، کنترل سرمایه)
_ تغییر در نیازهای بازار و نبودن داده­های مناسب در مورد بازار
[1] – Legacy systems

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:
سوال اصلی پژوهش